Fotosyntéza a respirace

Základním aspektem příjmu živin a výběru správného hnojiva je pochopení procesů v rostlinách.

2 min

Zvládat správnou volbu a dodávku živin je práce pro specialistu. Hnojiva působí správně pouze tehdy, pokud se aplikují správným způsobem a ve správnou dobu. Při přijímání a působení živin hrají základní roli procesy v rostlinách.

Růst = fotosyntéza – dýchání 

Růst

Jednoduše řečeno, růst se rovná fotosyntéza mínus dýchání. Jestliže je rostlina schopna vyprodukovat při fotosyntéze více, než spotřebuje při dýchání, tak rostlina roste. Růst je v podstatě nárůst hmoty (počítáno v sušině).

Růst rostlin: schéma fotosyntézy

Růst rostlin: schéma fotosyntézy

Fotosyntéza

Zopakujme jen v krátkosti. Fotosyntéza je komplexní reakce, která umožňuje rostlinám přeměňovat světlo na cukry. Jinými slovy, rostlina přijímá oxid uhličitý ze vzduchu a vodu z půdy a přeměňuje je na uhlohydráty (tj. cukr). Jako odpadní produkt vzniká při této reakci kyslík. Fotosyntéza závisí na teplotě a množství světla. Probíhá pouze během dne. 

 

Respirace neboli dýchání

Rostliny (stejně jako lidé) spalují při dýchání cukry a produkují oxid uhličitý. Kromě cukrů je k dýchání potřeba ještě kyslík a voda. Na rozdíl od fotosyntézy není k dýchání potřeba světlo. Dýchání probíhá za tmy i za světla.