Pokus s hnojivem Polysulphate u rajčat v Izraeli

7

vyšší třžní výnos
Polysulphate aplikovaný jako základní hnojivo před výsadbou zabraňuje typickému nedostatku vápníku a hořčíku a zároveň zajišťuje vysoký výnos a kvalitu skleníkových rajčat.

Beit-Ezra
2017

Trail

7

vyšší třžní výnos

Klíčové závěry

Polysulphate aplikovaný jako hnojivo před výsadbou zabránil typickému nedostatku vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) a zároveň zajistil vysoký výnos a kvalitu skleníkových rajčat a zvýšil tržní výnos o 7 %.

Cíl

Zjistit vliv hnojiva Polysulphate aplikovaného před výsadbou k prevenci typického nedostatku Ca a Mg a k zajištění výnosu a kvality u skleníkových rajčat (Solanum lycopersicum) pěstovaných s odsolenou závlahovou vodou v Izraeli.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Beit-Ezra

Plodina

Rajčata

Produkt

Standard Polysulphate

Hodnocení

Tržní výnos plodů a průměr stonku

Ošetření

Pokus probíhal v produkčním skleníku a zahrnoval 4 varianty ošetření:

 • kontrola (bez aplikace Polysulphatu),
 • 1 000 kg Polysulphate/ha,
 • 1 500 kg Polysulphate/ha
 • 2 000 kg Polysulphate/ha.

Standardní Polysulphate se před výsadbou aplikoval podél řádků a zapravil. Před výsadbou se rovněž aplikovalo organické hnojivo na bázi slepičího trusu. K zavlažování se používala odsolená voda s velmi nízkým obsahem hořčíku. Kapalná hnojiva (N-P-K + mikroprvky) se aplikovala pomocí fertigace v průběhu celého pěstebního cyklu.

Ošetření

Pokus probíhal v produkčním skleníku a zahrnoval 4 varianty ošetření:

 • kontrola (bez aplikace Polysulphatu),
 • 1 000 kg Polysulphate/ha,
 • 1 500 kg Polysulphate/ha
 • 2 000 kg Polysulphate/ha.

Standardní Polysulphate se před výsadbou aplikoval podél řádků a zapravil. Před výsadbou se rovněž aplikovalo organické hnojivo na bázi slepičího trusu. K zavlažování se používala odsolená voda s velmi nízkým obsahem hořčíku. Kapalná hnojiva (N-P-K + mikroprvky) se aplikovala pomocí fertigace v průběhu celého pěstebního cyklu.

Výsledky

 • Příznaky nedostatku Mg (typické žloutnutí spodních listů) se u kontrolních rostlin objevily již v polovině listopadu. Rostliny s aplikací Polysulphatu zůstaly zelené, zdravé a produktivní.
 • Průměr stonku pod nejvyšším květenstvím byl u kontrolních rostlin výrazně tenčí než u rostlin s aplikací Polysulphatu.
 • Během zimních měsíců nebyly mezi ošetřeními pozorovány žádné rozdíly ve výnosu.
 • Od dubna do konce sezóny byly tržní výnosy z parcel ošetřených Polysulphate trvale vyšší než z kontrolních parcel, kde se vyskytlo více deformací plodů a suché fyziologické skvrnitosti.
 • Aplikace hnojiva Polysulphate před výsadbou může nahradit velké množství nákladných kapalných hnojiv, protože umožňuje aplikovat Ca a Mg ve fázi před výsadbou, aniž by bylo nutné provádět další aplikace během vegetace.
Vliv aplikace hnojiva Polysulphate před výsadbou na celkový tržní výnos skleníkových rajčat Ikram v průběhu jaře (od dubna do června 2017).

Vliv aplikace hnojiva Polysulphate před výsadbou na celkový tržní výnos skleníkových rajčat Ikram v průběhu jara (od dubna do června 2017).

 

 

Příznaky nedostatku hořčíku na listech rajčat, pozorované 11. ledna 2017.

 

Další zajímavé pokusy

Salát a Polysulphate
Northern R&D Farm, Izrael, 2019
Trail

25

vyšší výnos