Sečení je základem údržby trávníku

Sečení je základem údržby trávníku a nejčastějším úkonem, který je třeba provést, aby byl trávník v dobrém stavu.

5 min

Může mít významný vliv na složení, kvalitu a vzhled porostu, stejně jako na vývoj kořenů a výhonků, a tím i na hustotu a odolnost povrchu vůči opotřebení. Pro prvotřídní povrch je třeba správné sečení.

 

Jakou výšku sečení zvolit?

Různé výšky seče svědčí různým druhům trav. Dlouhodobé příliš nízké sečení oslabí jakýkoli trávník a vede ke zvýšenému výskytu mechu, jednoletých lučních trav (plevelné trávy) a nízko rostoucích plevelů, jako je úrazník položený (Sagina procumbens) a pampeliška lékařská (Taraxacum officinale). Příliš vysoká seč však podporuje výskyt hrubých druhů trav a vede k vytvoření otevřenějšího porostu s nízkou hustotou, což dává příležitost k pronikání vzpřímených druhů plevelů a zvyšuje náchylnost vůči chorobám.

Výška seče by se měla v průběhu roku měnit s ohledem na převládající povětrnostní podmínky a rychlost růstu. Obecně platí, že v létě, kdy je růst silnější a sluneční záření příznivější, by měla být tráva kratší, i když v období dlouhotrvajícího horka a sucha byste se měli vždy snažit zvýšit výšku seče a minimalizovat tak stress.

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené výšky sečení pro řadu travních směsí Landscaper Pro.

Landscaper Pro Seed MixRecommended height of cutDo not let the grass grow longer than:
Performance30-60 mm80 mm
Finesse15 mm23 mm
Sun & Shade30-60 mm80 mm
Supreme40-70 mm90 mm
Rapid25 mm35 mm

 

Jak často byste měli sekat?

Dostatečně časté sečení odpovídající rychlosti růstu by mělo mít stejnou důležitost jako volba správné výšky seče. Na jaře a v létě (v závislosti na počasí) bude třeba sekat více než na konci podzimu a v zimě. Jak je uvedeno v tabulce výše, neměli byste nechat růst “utéct”. Výsledkem by byla pouze špatná kvalita seče a nadbytek posečené trávy. Při jednom sečení by se nemělo odbebrat více než 1/3 listů.

 

Tipy pro trávník špičkové kvality

Měňte směr sečení: Směr sečení trávy by se měl měnit při každém sečení, aby se předešlo tvorbě “vlasu”. Tráva si v tom případě začne vytvářet jednosměrný a plochý růstový habitus, který není atraktivní a zvyšuje náchylnost trávníku k opotřebení.

Odstraňování posečené trávy: V závislosti na kvalitě a velikosti trávníku je třeba rozhodnout, zda se posekaná tráva bude mulčovat anebo odvážet. Odstraňování posečené trávy brání recyklaci živin a způsobí, že k udržení zdravého růstu bude zapotřebí většího množství hnojiv. Mulčování zanechá trávník odolnější vůči suchu s pěknou barvou přes léto, ale z dlouhodobějšího hlediska náchylnější k infekčním chorobám a invazi plevelů, jednoletých lučních trav a škůdců.

Sečení za sucha (pokud je to možné). V ideálním případě by se tráva měla sekat vždy za sucha. Sečení za sucha zajistí, že sekačka bude pracovat optimálně, bude mít čistý střih a trávník bude dobře vypadat. Sekání za mokra zvyšuje tendenci k “třepení”, které zhoršuje vzhled trávníku a i rostliny jsou náchylnější k chorobám.

 

Výběr sekačky

 

Vřetenová vs. rotační sekačka?

Vřetenové sekačky mají rotující válec s naostřenými noži, který působí společně s pevným spodním nožem nebo patkou, a tak vytváří “kosící” efekt. Počet nožů ve vřetenu určuje kvalitu sečení. Vyšší počet nožů zmenší prostor mezi vrcholy a úžlabinami, které vznikají při sečení, a tím vytvoří rovnoměrnější povrch. Pro údržbu kvalitních okrasných trávníků s převahou jemných druhů trav (např. osivo Landscaper Pro Finesse) by se měla používat vřetenová sekačka s vřetenem s 8-11 noži. Rotační sekačky mají naostřený horizontálně uložený rotující nůž a jsou vhodnější pro hrubší druhy trav a vyšší výšky seče ve srovnání s vřetenovými sekačkami (osiva Landscaper Pro Performance, Sun & Shade a Supreme). Kvalita seče není tak dobrá, což ovlivňuje vzhled, ale mohou mulčovat vzniklé odřezky a sání vytvářené rotujícím nožem pomáhá udržovat vzpřímený růstový habitus a rovněž odstraňuje nečistoty ze spodní části trávníku.

Vřetenové i rotační sekačky jsou k dispozici v různých velikostech, od vedených až po nesené vícenásobné. Výběr stroje závisí na velikosti a tvaru sečené plochy. Bez ohledu na výběr je nutné udržovat ostrost žacích nožů. Ostré nože vytvoří čistý řez, který zajistí zvýší kvalitu i trvanlivost jakéhokoliv pruhování a také zachová lepší barvu. Tupé nože vytvoří drsný okraj, který ovlivní barvu a vzhled a také zvýší náchylnost trávníku k chorobám.

 

Nastavení sekačky pro konkrétní plochu

Každému sečení věnujte pečlivou pozornost, zejména nastavení sekačky pro konkrétní plochu. Pokud to opominete, může snadno dojít k problémům jako je např: “skalpování” v důsledku nepřiměřené výšky sečení vzhledem ke tvaru terénu; “sežvýkání” v důsledku tupých nožů nebo špatného nastavení; “žebrování”, protože tráva je příliš dlouhá na výšku sečení; nerovnoměrnému sečení, kdy na každém konci žacího bubnu vzniká různá výška sečení v důsledku poškozeného spodního nože; a “zvlnění” povrchu, ke kterému může časem dojít, pokud se plocha stále seče stejným směrem.

 

Shrnutí

Časté a správné sečení je rozhodující pro dosažení co nejkvalitnějšího trávníku. Zaměřte se na správnou výšku seče pro daný typ trávy, správnou frekvenci pro dostatečnou sílu porostu a ujistěte se, že je sekačka správně nastavena.