Péčo o jezírka v zahradách

Jednoduché tipy a rady, jak se starat o jezírka v zahradách

5 min

V tomto článku:

 • Proč jsou rybníky cenné?
 • Jak se mám starat o své jezírko?
 • Časté problémy s jezírky
 • Jak mohu odstranit řasy z jezírka?
 • Shrnutí

 

Rybníky jsou důležitou součástí naší krajiny. Za rybník se považuje každá vodní plocha o velikosti od 1 m2 do 2 ha, která zadržuje sladkou vodu po dobu delší než 4 měsíce v roce. Mohou být přirozené nebo uměle vytvořené a jsou poměrně běžnou součástí zahrad, parků, golfových hřišť i širší krajiny. Počet rybníků klesá a z těch, které zůstaly, je 80% ve špatném stavu. Přesto existuje několik jednoduchých rad, které vám pomohou při údržbě rybníků i jezírek ve vaší zahradě.

 

Proč jsou rybníky cenné?

Rybníky jsou součástí mnoha krajinných celků, od měst a vesnic – kde se nachází v zahradách nebo jsou součástí parků či rekreačních oblastí – až po zemědělské oblasti, lužní lesy, vřesoviště a lesy. Jsou důležitým prvkem naší krajiny a měli bychom se snažit zachovat jich co nejvíce a vytvářet nové, kde to prostor dovolí. Pokud se rybník dobře udržuje, poskytuje lidem estetický prvek, který mohou navštěvovat a užívat si ho. Často jsou středobodem života ve městě nebo na vesnici a poskytují lidem místo klidu, kde si mohou jednoduše posedět a pokochat se – což je v dnešní rychlé a vysoce propojené společnosti obtížné.

Co je však možná ještě důležitější, vodní nádrže přitahují a podporují volně žijící živočichy a přítomnost rybníku či jezírka v oblasti významně zvyšuje biologickou rozmanitost v daném prostoru. Odhaduje se, že nejméně dvě třetiny našich sladkovodních druhů je spojeno s rybníky. Patří sem široká škála hmyzu, obojživelníků (žáby, ropuchy a mloci) a ryb až po větší savce, ptáky a rostliny. Některé z nich patří mezi ohrožené druhy, které k rozmnožování nebo přežití potřebují toto jedinečné prostředí.

Jak se mám starat o své jezírko?

Je obtížné poskytnout konkrétní rady k péči o jezírka, protože požadavky se liší v závislosti na velikosti, hloubce, okolní krajině, vegetaci a volně žijících zvířatech. Péči by však vždy mělo předcházet jednoduché plánování: zvažte funkci jezírka – k čemu má sloužit? Jaké jsou jeho stávající přednosti? Proveďte posouzení rizik, které vám pomůže při rozhodování, a ujistěte se, že znáte všechny zákonné požadavky. Zejména pokud jde o ochranu chráněných druhů během prací.

Neexistuje ideální doba pro provádění údržby jezírka, protože různé druhy budou ovlivněny v různých ročních obdobích. Za osvědčené postupy se považuje následující:

 1. Práce na vodě jsou nejjednodušší při nízkém stavu vody koncem léta a začátkem podzimu. V této době se již většina živočichů rozmnožila a přesunula nebo uhynula a rostliny po vypuštění semen začaly odumírat.
 2. Koncem léta/začátkem podzimu je nejlepší příležitost k provádění jakýchkoli čisticích prací, ale dávejte pozor, abyste neodstranili příliš mnoho bahna, protože by mohlo obsahovat vajíčka a larvy hmyzu.
 3. Pravidelně z jezírka odstraňujte spadané listí, zejména na podzim. Listí, které zůstane v jezírku, zvyšuje obsah živin a podporuje růst řas, zejména po jarním oteplení.
 4. V případě potřeby prořežte okolní stromy, abyste omezili znečištění listím. Práce se stromy je vhodné provádět v zimě (listopad-únor), abyste nerušili hnízdící ptáky.

 

Časté problémy s jezírky

Hlavním problémem jezírek je růst řas. Kromě toho, že řasy vypadají nevzhledně, snižují obsah kyslíku ve vodě, což může mít katastrofální následky pro ostatní živočichy i rostliny. Přítomnost řas může také představovat fyzickou překážku pro činnosti jako je zavlažování, vodní sporty a rybaření.

Existují stovky různých druhů řas, některé se vznášejí ve vodě, jiné se rozprostírají v dlouhých vláknech na hladině. Pokud se řasy v jezírku rozšíří, můžete pozorovat následující hlavní příznaky:

 • plovoucí zelený povlak
 • efekt “hrachové polévky” způsobený jemnými řasami vznášejícími se ve vodě.
 • zelená vlákna šroubatky, velmi běžné řasy, která tvoří husté chuchvalce vlasovitých vláken, jež plavou pod hladinou nebo na hladině, případně se přichycují k rostlinám na břehu jezírka.

 

Většina jezírek se s řasami někdy setká, ale daří se jim spíše na slunných místech, kde je jen velmi málo rostlin, které by poskytovaly stín. Situace, kdy jsou v rybniční vodě přítomny živiny jako fosfáty a dusičnany, tento problém rovněž podporuje. Může to být v důsledku příliš velkého množství kalu (organické hmoty) na dně jezírka, padající vegetace (listí stromů), rybích výkalů nebo vyplavování živin do jezírka povrchovým odtokem vody z okolního terénu (zejména tam, kde se špatně aplikovalo hnojivo).

 

Jak mohu odstranit řasy z jezírka?

Fyzické odstranění řas je možné, ale pouze u malých jezírek. Může to být rušivé pro volně žijící živočichy a problém se tím zcela neodstraní. Alternativou je použití přípravků na ošetření jezírek, které jsou určeny k potírání plovoucích jednobuněčných a filamentárních řas, které se vyskytují v jezírkách nebo uzavřených vodních plochách.

 

Shrnutí

Rybníky jsou nedílnou součástí naší krajiny, kterou bychom se měli snažit udržovat ve prospěch společnosti i životního prostředí. Správná údržba přispěje k udržení vodních nádrží v dobrém stavu, nicméně je dobré je průběžně monitorovat, aby se problémy odhalily co nejdříve. Problémy s řasami mohou mít katastrofální dopad na vzhled, využití a volně žijící živočichy v rybníce či jezírku, a proto by se měly řešit co nejdříve.