Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace 8. března 2022 | Stáhnout PDF verzi

Soukromí a soubory cookie – shrnutí
Toto Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies ověřila a potvrdila Privacy Verified B.V.ve spolupráci se společností Stichting Certificering. Níže naleznete shrnutí hlavních bodů Prohlášení a také veškeré podrobnosti.

Ochrana osobních údajů a cookies –  podrobnosti

Kdo jsme

Jsme společnost Everris International B.V. Společně s naší přidruženou společností Dead Sea Works Ltd. tvoříme společnost ICL Growing Solutions, která je součástí skupiny ICL Group, a společně neseme odpovědnost za tyto webové stránky a jejich obsah. Když zpracováváme vaše údaje, jsme v zákonné roli správce údajů.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DataPrivacy@icl-group.com.

Naše úplné údaje jsou následující:
ICL Growing Solutions | Dead Sea Works Ltd.,
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5
6422PD Heerlen
Nizozemsko
Číslo v obchodním rejstříku: 14027868

 

Jaké údaje shromažďujeme

Kontaktní údaje: údaje, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali, například jméno, telefonní číslo a (e-mailová) adresa.
Údaje o vašich kliknutích a chování: údaje o tom, jak používáte naše služby a webové stránky, například navštívené stránky, délka návštěvy, kliknutí, soubory cookies a další analytické údaje.

Jak a proč shromažďujeme vaše údaje

PurposeData categoriesLegal basisHow long
we keep it
Running our website
When you access our site, we collect technical information and information about how you use our site using cookies.
- Click and behavior data- Your consent
- Our legitimate interest
Up until 12 months after receiving your personal data.
Improving our services
We use various data to consinuously improve our services and to give you the best experience possible.
Where possible, we use fully aggregated and anonymous data, but in certain cases we may have to use personal data.
- Click and behavior data
- Profiling data
- Our legitimate interest
- Performance of a contract
- Your consent
Up until 12 months after receiving your personal data.
Marketing
When you sign up for our newsletter and to receive updates and offers.
- Contact data
- Profiling data
- Your consentFor as long as your are subscribed to our newsletter
Handling contact requests
When you contact us with a question via email, contact form, chat, etc., you give us information about yourself and your query.
- Contact data- Performance of a contract
- Your consent
Up until one year after the last contact

 

Jak zajišťujeme bezpečnost vašich údajů?

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom vaše údaje uchovali v bezpečí. Přijímáme například následující opatření:
– Šifrování: dbáme na to, aby byla data při jejich ukládání nebo odesílání mimořádně zabezpečena.
Dvoufaktorové ověřování: abychom zajistili, že k údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby.
Přísná oprávnění: vaše údaje zpracovávají pouze osoby k tomu oprávněné a činí tak pouze ve stanoveném rozsahu a pro stanovené účely.
Protokolování: zaznamenáváme, kdo a kdy měl k údajům přístup.

 

Vaše práva na ochranu osobních údajů
Chcete uplatnit některé z těchto práv? Kontaktujte nás prosím na adrese: DataPrivacy@icl-group.com

Právo na přístup: máte právo nahlížet do osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu: máte právo na to, abychom opravili nesprávné nebo neúplné osobní údaje, které o vás uchováváme.

Právo na výmaz: máte právo požadovat, abychom vymazali všechny osobní údaje, které o vás uchováváme.

Právo na omezení zpracování: v některých případech máte právo nás požádat o omezení (dočasné nebo jiné) zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že o vás budeme zpracovávat méně údajů.

Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo odvolat souhlas: svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli snadno odvolat.

Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat kopii svých údajů, abyste je mohli přenést do jiné služby. Pokud nás o to požádáte a bude to technicky možné, přeneseme údaje do jiné služby přímo za vás.

Právo podat na nás stížnost u dozorujícího orgánu: pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše údaje, sdělte to nejprve nám, abychom měli možnost vaše výhrady řešit. Pokud se nám to nepodaří, máte podle právních předpisů o ochraně osobních údajů právo obrátit se na dozorující orgán a podat stížnost.

 

Třetí strany, které rovněž zpracovávají vaše údaje

Abychom dosáhli výše popsaných cílů, sdílíme vaše osobní údaje s dalšími společnostmi nebo institucemi. S těmito stranami jsme podepsali smlouvu o zpracování údajů, která zajišťuje, že vaše údaje zpracovávají v souladu s účely, ochrannými opatřeními a osvědčenými postupy podrobně popsanými v tomto Prohlášení.

Pokud jsou osobní údaje předávány třetí straně mimo EU, vždy podnikáme kroky k tomu, abychom zajistili dohodu na požadovaných standardních smluvních doložkách.

Service providerData categories
collected / shared
PurposePlace of
processing
IT-suppliers
Privacy policy
- Contact data
- Click and behaviour data
- Profiling data
Running our website
Storage of (personal) data
Improving our (online) services
EU and USA
Marketing agencies/firms
Privacy policy
- Contact data
- Click and behavior data
- Profiling data
- Location data
Improving our (online) services
Sending our newsletter
EU and USA

Někdy také můžeme údaje sdílet, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (například pokud si údaje vyžádá policie v případě podezření na spáchání trestného činu).

 

Jak používáme soubory cookies
Na našich webových stránkách používáme (my i třetí strany) tři typy souborů cookies:

Funkční soubory cookies: nezbytné soubory cookies, které umožňují efektivní používání našich webových stránek. K těmto souborům cookies nepotřebujeme váš souhlas.

Analytické soubory cookies: soubory cookies, které slouží k analýze způsobu, jakým návštěvníci používají naše webové stránky. U těchto souborů cookies vás někdy musíme požádat o souhlas.

Sledovací soubory cookies: soubory cookies, které se používají k co největšímu přizpůsobení našich webových stránek (a reklam na jiných webových stránkách) na základě vašich preferencí. U těchto souborů cookies vás vždy žádáme o souhlas.

Souhlas s umístěním analytických a sledovacích souborů cookies můžete odmítnout nebo udělit prostřednictvím našeho “cookie banneru”. Svůj souhlas můžete také kdykoliv odvolat.

OrganizationCookie nameCookie typePurposeHow long
we keep it
GoogleGoogle AnalyticsAnalyticalAnalyzing and optimizing the use of our website.24 hours

 

Aktualizace tohoto prohlášení

Máme právo aktualizovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies.

Nejnovější verze Prohlášení je vždy k dispozici na našich webových stránkách (a na důležité změny vás předem upozorníme e-mailem).