Pokus s hnojivem Agromaster na cukrové řepě ve Francii

16

vyšší NUE
V pokusu v Juvigny zvýšil Agromaster výnos cukrové řepy o 28 t/ha ve srovnání s konvenčním pěstitelským postupem.

Juvigny, Francie

Trail

16

vyšší NUE

Klíčové závěry

Lepší vývoj plodiny – Po 3 měsících od výsevu se rostliny hnojené produktem Agromaster vyvíjely rychleji a intenzivněji.

  • Vyšší výnos cukru – 28 t/ha. Čistý výnos dosáhl téměř 140 t ha, což představuje přibližně 28 t cukru na hektar – o 5 t více než při pěstitelské praxi.
  • Vyšší NUE – o 16 %. Agromaster zajišťuje vyšší efektivitu využití dusíku (NUE) – zvýšení výnosu o 16 % na každý kg aplikovaného N
  • Pozitivní návratnost investice – dodatečných 625 €/ha. Zvýšení výnosu přináší pěstitelům dodatečný zisk a činí z Agromasteru spolehlivé řešení pro hnojení plodin pěstovaných na volné půdě.

Cíl

Porovnat účinnost Agromasteru jako hnojiva s řízeným uvolňováním dusíku ve srovnání s konvenčním dusíkem z hlediska vývoje plodinz, výnosu a obsahu cukru.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Juvigny, Francie

Produkt

Agromaster

Ošetření

VariantaProduktyDávkaCelková minerální -N
kg/hakg/ha
Pěstitelská praxedusičnan amonný, 27-0-035090
AgromasterAgromaster, 36-0-0+21SO3
1-2M, 80%N
25090

Ošetření

VariantaProduktyDávkaCelková minerální -N
kg/hakg/ha
Pěstitelská praxedusičnan amonný, 27-0-035090
AgromasterAgromaster, 36-0-0+21SO3
1-2M, 80%N
25090

Výsledky

V pokusu v Juvigny zvýšil Agromaster výnos cukrové řepy o 28 t/ha ve srovnání s konvenčním pěstitelským postupem.

V pokusu v Juvigny zvýšil Agromaster výnos cukrové řepy o 28 t/ha ve srovnání s konvenčním pěstitelským postupem.

Další zajímavé pokusy

Ozimá pšenice a Agromaster
Rumunsko, 2016
Trail

40

vyšší výnos
Brambory a Agromaster
Slupia v Polsku
Trail

22

vyšší výnos
Mrkev a Agromaster
Neuhofen v Německu
Trail

9

vyšší výnos