Agromaster zvýšil výnos brambor v Polsku

22

vyšší výnos
Agromaster zvýšil tržní výnos brambor a dosáhl vyšší efektivity využití dusíku.

Slupia v Polsku

Trail

22

vyšší výnos

Klíčové závěry

Jednorázová aplikace přípravku Agromaster zvýšila výnos o 0,9 t/ha při aplikaci 100 % dávky N. Při aplikaci 80 % dávky N zvýšil Agromaster spolu s hnojivem Polysulphate překvapivě výnos o 22 % – dalších 1,1 t/ha. Zvýšení tržního výnosu tal činí z kombinace Agromaster a Polysulfphate spolehlivé řešení pro hnojení plodin pěstovaných v půdě.

Cíl

Zhodnotit vliv aplikace hnojiva Agromaster s řízeným uvolňováním dusíku, a hnojiva Polysulphate na výnos brambor a jejich rozdělení do jednotlivých tříd v porovnání s konvenčními hnojivy. Oba typy dusíkatých hnojiv, hnojivo s řízeným uvolňováním a konvenční hnojivo, byly testovány ve dvou různých dávkách na ha – 100 % a 80 % doporučené dávky N.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Slupia v Polsku

Plodina

Brambory

Produkt

Agromaster

Ošetření

TreatmentsProductsN rate
TimingTotal-N
mineral
kg/hakg/ha
Conventional
fertilizers
(100% N rate)
Ammonium nitrate, 34-0-076Before planting110
Ammonium nitrate, 34-0-0 34Before flowering
Agromaster
(100% N rate)
Agromaster, 12-11-18+6MgO+27SO3
63% coated N, 2-3M longevity
110Before planting110
Conventional
fertilizers
(80% N rate)
Ammonium nitrate, 34-0-054Before planting88
Ammonium nitrate, 34-0-034Before flowering
Agromaster +
Polysulphate*
(80% N rate)
Agromaster, 12-11-18+6MgO+27SO3
63% coated N, 2-3M longevity
88Before planting88

Ošetření

TreatmentsProductsN rate
TimingTotal-N
mineral
kg/hakg/ha
Conventional
fertilizers
(100% N rate)
Ammonium nitrate, 34-0-076Before planting110
Ammonium nitrate, 34-0-0 34Before flowering
Agromaster
(100% N rate)
Agromaster, 12-11-18+6MgO+27SO3
63% coated N, 2-3M longevity
110Before planting110
Conventional
fertilizers
(80% N rate)
Ammonium nitrate, 34-0-054Before planting88
Ammonium nitrate, 34-0-034Before flowering
Agromaster +
Polysulphate*
(80% N rate)
Agromaster, 12-11-18+6MgO+27SO3
63% coated N, 2-3M longevity
88Before planting88

Výsledky

Agromaster zvýšil tržní výnos brambor a dosáhl vyšší efektivity využití dusíku.

Agromaster zvýšil tržní výnos brambor a dosáhl vyšší efektivity využití dusíku.

Další zajímavé pokusy

Brambory a Agromaster
Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemsko, 2015
Trail

12

vyšší výnos