Pokus s H2Flo u chřestu

16

vyšší výnos
Smáčedlo H2Flo zvýšilo výnos chřestu o 16 %

Francie
2016

Trail

16

vyšší výnos

Klíčové závěry

V porovnání s běžnou praxí zvýšilo použití H2Flo výnos chřestu až o 16 %, což v porovnání s běžnou praxí přineslo dodatečný příjem ve výši 2 413 EUR na hektar.

Cíl

Prokázat, že použití H2Flo povede ke snížení objemu závlahové vody při zachování nebo zvýšení výnosu.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Francie

Produkt

H2Flo

Hodnocení

Celkový výnos, tržní výnos a dělení dle kalibru

Ošetření

Pěstitelská praxe

  1. Bez použití smáčedel/prostředků na zadržení vody.
  2. Dva různé zavlažovací programy – 100% a 80% závlaha.

H2Flo

Přidávání H2Flo do zavlažovacího systému probíhalo jednou týdně od 26. 6. 2015 do 2. 10. 2015.
Dávka H2Flo: 1,2 l/ha při první závlaze a 0,15 l/ha při týdenní aplikaci ve výše uvedeném období.

Všechny plochy obdržely stejné množství vody ze srážek. Zdá se tedy, že běžná pěstitelská praxe (100% závlaha) dostala více vody, než plodina potřebuje, což vedlo k nejnižšímu celkovému výnosu.

Ošetření

Pěstitelská praxe

  1. Bez použití smáčedel/prostředků na zadržení vody.
  2. Dva různé zavlažovací programy – 100% a 80% závlaha.

H2Flo

Přidávání H2Flo do zavlažovacího systému probíhalo jednou týdně od 26. 6. 2015 do 2. 10. 2015.
Dávka H2Flo: 1,2 l/ha při první závlaze a 0,15 l/ha při týdenní aplikaci ve výše uvedeném období.

Všechny plochy obdržely stejné množství vody ze srážek. Zdá se tedy, že běžná pěstitelská praxe (100% závlaha) dostala více vody, než plodina potřebuje, což vedlo k nejnižšímu celkovému výnosu.

Výsledky

  • Použití smáčedla H2Flo zvýšilo výnos až o 16 % v porovnání s pěstitelskou praxí (100% zavlažování) a snížilo množství závlahové vody o 20%.
  • Celkový výnos se zvýšil zejména v kalibru 22+.
  • H2Flo zajistilo dodatečný příjem ve výši 2 413 EUR na hektar ve srovnání s běžnou pěstitelskou praxí (100% zavlažování). Snížené náklady díky menšímu množství závlahové vody, náklady na čerpadla atd. nejsou zahrnuty.
Celkový výnos chřestu s použitím H2Flo

Celkový výnos chřestu s použitím H2Flo

 

 

Celkové rozdělení výnosů podle velikosti v %

Celkové rozdělení výnosů podle velikosti v %

 

Další zajímavé pokusy

Brambory a H2Flo
Švédsko, 2015
Trail

7

vyšší výnos
Borůvky a Agrolution pHLow
Polsko
Trail

8.4

vyšší výnos