Pokus s hnojivem Polysulphate u brokolice ve Francii

13

vyšší výnos
Ve francouzském pokusu zvýšil Polysulphate aplikovaný na brokolici výnos o 13 % a zároveň zvýšil průměrnou velikost hlávek.

Kervignac, Francie
2016

Trail

13

vyšší výnos

Klíčové závěry

Polysulphate zvýšil výnos brokolice o 13 % ve srovnání s kontrolou, což činilo 1,75 t/ha při počtu 25 000 rostlin/ha.

Cíl

Zjistit vliv jednorázové a dělené aplikace hnojiva Polysulphate na výnos brokolice (Brassica oleracea var. italica).

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Kervignac, Francie

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

Výnos a obsah živin v hlávce.

Ošetření

Tento polní pokus sestával ze tří variant ve čtyřech opakováních:

  • (kontrola).
  • Polysulphate aplikovaný 15 dní po výsadbě v dávce 150 kg/ha.
  • Polysulphate aplikovaný 15 a 40 dní po výsadbě (rozdělená aplikace) v dávce 150 kg/ha (celkem 300 kg/ha).

 

Ošetření

Tento polní pokus sestával ze tří variant ve čtyřech opakováních:

  • (kontrola).
  • Polysulphate aplikovaný 15 dní po výsadbě v dávce 150 kg/ha.
  • Polysulphate aplikovaný 15 a 40 dní po výsadbě (rozdělená aplikace) v dávce 150 kg/ha (celkem 300 kg/ha).

 

Výsledky

  • Dvě oddělené aplikace Polysulphatu (2 × 150 kg/ha) měly nejlepší odezvu. Jednotlivá aplikace neměla na plodinu žádný vliv.
  • Výnos při děleném ošetření Polysulphatem se zlepšil o 13 % oproti kontrole, což znamená zvýšení výnosu o 1,75 mt/ha při 25 000 rostlinách/ha.
  • Průměrná velikost hlávek se zvýšila z 534 g u kontroly na 604 g při dvou aplikacích Polysulphatu.
  • Obsah draslíku, hořčíku a vápníku v hlávkách se při dělené aplikaci zvýšil o 5 %, 1,7 % a 23 % ve srovnání s kontrolou.
Přidání hnojiva Polysulphate zvýšilo výnos brokolice o 13 %.

Přidání hnojiva Polysulphate zvýšilo výnos brokolice o 13 %.

 

 

Polysulphate zvýšil obsah Ca v hlávkách brokolice.

Polysulphate zvýšil obsah Ca v hlávkách brokolice.

 

 

Polysulphate zvýšil obsah Mg v hlávkách brokolice.

Polysulphate zvýšil obsah Mg v hlávkách brokolice.

 

 

Polysulphate zvýšil obsah K v hlávkách brokolice.

Polysulphate zvýšil obsah K v hlávkách brokolice.

 

Další zajímavé pokusy

Mrkev a Polysulphate
Saint-Jean-Brévelay, Bretaň, Francie, 2019
Trail

24

vyšší výnos
Vojtěška a Polysulphate
Vésigneul-sur-Marne, Francie, 2020
Trail

12

vyšší výnos