Pokus s hnojivem Polysulphate na zelí v Turecku

45

vyšší výnos
Polysulphate jako součást programu výživy zelí zvyšuje výnosy až o 45 %.

Antálie, Turecko
2017

Trail

45

vyšší výnos

Klíčové závěry

Použití hnojiva Polysulphate zvýšilo výnos zelí až o 45 % oproti kontrole. Zvýšil se také čistý zisk pěstitele.

Cíl

Zjistit vliv Polysulphatu, síranu draselného (SOP) a chloridu draselného (MOP, KCl) na výnos, kvalitativní parametry a příjem živin u zelí (Brassica oleracea).

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Antálie, Turecko

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

Výnos, kvalita, růstové parametry a příjem živin

Ošetření

V tomto pokusu bylo 5 variant se 4 repeticemi uspořádanými do náhodných bloků. Dusík, fosfor a draslík se aplikovaly podle cílového výnosu a půdních testů v dávce 250 kg N/ha (jako močovina a DAP), 100 kg P2O5/ha (jako DAP) a 300 kg K2O/ha (jako Polysulphate, síran draselný nebo chlorid draselný). Doplňkové varianta sestávala z 50 % K ve formě síranu draselného z 50 % K v podobě Polysulphatu. Kontrola dostala stejné dávky N a P, ale neaplikoval se K.

 

VariantaŽivinaHnojiva
NP2O5K2OCaOMgOSO3PolysulphateSOPMOP
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
T1 control250100-------
T2 MOP250100300-----500
T3 SOP250100300--270-600-
T4 SOP+Polysulphate250100300182646491,071300-
T5 Polysulphate2501003003641281,0282,140--

Ošetření

V tomto pokusu bylo 5 variant se 4 repeticemi uspořádanými do náhodných bloků. Dusík, fosfor a draslík se aplikovaly podle cílového výnosu a půdních testů v dávce 250 kg N/ha (jako močovina a DAP), 100 kg P2O5/ha (jako DAP) a 300 kg K2O/ha (jako Polysulphate, síran draselný nebo chlorid draselný). Doplňkové varianta sestávala z 50 % K ve formě síranu draselného z 50 % K v podobě Polysulphatu. Kontrola dostala stejné dávky N a P, ale neaplikoval se K.

 

VariantaŽivinaHnojiva
NP2O5K2OCaOMgOSO3PolysulphateSOPMOP
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
T1 control250100-------
T2 MOP250100300-----500
T3 SOP250100300--270-600-
T4 SOP+Polysulphate250100300182646491,071300-
T5 Polysulphate2501003003641281,0282,140--

Výsledky

  • Příjem Ca, Mg a S byl nejvyšší u varianty s Polysulphatem. Také koncentrace Ca, Mg a S v listech byly nejvyšší u této varianty.
  • Varianta Polysulphate + síran draselný vedla k nejvyššímu celkovému i tržnímu výnosu, následovala varianta jen s Polysulphatem. Stejné výsledky byly i u hmotnosti, šířky a výšky hlávek.
  • Aplikace Polysulphatu zvýšila čistý zisk a ukázala se jako velmi rentabilní.
  • Nejvyšší antioxidační aktivita, koncentrace fenolů a celkový obsah rozpustných látek byly zjištěny u varianty Polysulphate+síran draselný, následované variantou Polysulphate, která se však statisticky nelišila od varianty Polysulphate+síran draselný. Koncentrace vitaminu C byla zjištěna nejvyšší u varianty Polysulphate.
Hnojivo Polysulphate zvýšilo výnos zelí o 45 %

Hnojivo Polysulphate zvýšilo výnos zelí o 45 %

 

 

Hnojivo Polysulphate zvýšilo příjem Mg, S a Ca u zelí.

Hnojivo Polysulphate zvýšilo příjem Mg, S a Ca u zelí.

 

* Z výzkumu financovaného International Potash Institute www.ipipotash.org.