ICL PotashpluS na bramborách ve Velké Británii

8

vyšší výnos
ICL PotashpluS zvyšuje výnos brambor a obsah sušiny v hlízách a zároveň celkově zlepšuje velikost hlíz.

North Yorkshire, Velká Británie
2018

Trail

8

vyšší výnos

Klíčové závěry

Tento britský pokus s bramborami porovnával dva zdroje draslíku, ICL PotashpluS a KCl, a zjistil, že ICL PotashpluS zvýšil výnos brambor a obsah sušiny v hlízách a zároveň sjednotil velikost hlíz.

Cíl

Zjistit, jak si ICL PotashpluS vede ve srovnání s chloridem draselným (KCl) jako zdrojem draslíku pro průmyslové brambory (Solanum tuberosum).

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

North Yorkshire, Velká Británie

Plodina

Brambory

Produkt

ICL PotashpluS

Hodnocení

Výnos a obsah sušiny (% DM)

Ošetření

  • Jednalo se o dělený polní pokus.
  • ICL PotashpluS a KCl se aplikovaly v takovém množství, aby se zajistila stejná aplikační dávka draslíku: 340 kg K2O/ha.
  • Obě hnojiva se rozmetala a zapravila do půdy před výsadbou.

Ošetření

  • Jednalo se o dělený polní pokus.
  • ICL PotashpluS a KCl se aplikovaly v takovém množství, aby se zajistila stejná aplikační dávka draslíku: 340 kg K2O/ha.
  • Obě hnojiva se rozmetala a zapravila do půdy před výsadbou.

Výsledky

  • ICL PotashpluS zajistil o 8 % vyšší výnos než KCl. To lze přičíst rozpustnému hořčíku, síře a vápníku, které dodalo hnojivo ICL PotashpluS, i když půda neměla nedostatek hořčíku.
  • Obsah sušiny v hlízách byl vyšší v případě ošetření přípravkem ICL PotashpluS (20,6 %) než tam, kde se aplikoval KCl (19,8 %). Sušina je cenným přínosem při průmyslovém zpracování brambor.
  • Hlízy brambor ošetřených přípravkem ICL PotashpluS měly jednotnější velikost a vykazovaly menší odchylky.
ICL PotashpluS poskytl o 8 % vyšší výnos brambor než KCl.

ICL PotashpluS poskytl o 8 % vyšší výnos brambor než KCl.

 

 

ICL PotashpluS zvýšil obsah sušiny ve srovnání s KCl.

ICL PotashpluS zvýšil obsah sušiny ve srovnání s KCl.

 

Další zajímavé pokusy

Brambory a Polysulphate
Lelystad, Nizozemsko, 2016
Trail

5

vyšší výnos
Brambory a H2Flo
Švédsko, 2015
Trail

7

vyšší výnos