Pokus s hnojivem Polysulphate u salátu v Izraeli

25

vyšší výnos
Polysulphate významně zvýšil čerstvou i suchou biomasu salátu a koncentraci vápníku a síry v listech.

Northern R&D Farm, Izrael
2019

Trail

25

vyšší výnos

Klíčové závěry

Polysulphate významně zvýšil čerstvou i suchou biomasu salátu až o 25 % a významně zvýšil koncentraci vápníku a síry v listech salátu.

Cíl

Zhodnotit Polysulphate jako zdroj vápníku pro salát (Lactuca sativa) s v hydroponickém systému pěstování ve skleníku.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Northern R&D Farm, Izrael

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

Celkový výnos a tržní výnos

Ošetření

 • Experiment byl navržen v náhodných blocích se 6 repeticemi, z nichž každá sestávala z 5 nádob.
 • Semena byla vyseta v červnu 2019 a sklizeň proběhla v červenci 2019.
 • Rostliny se pěstovaly v kontrolovaných skleníkových podmínkách ve 4l nádobách naplněných perlitem.
 • Ošetření zahrnovala 4 dávky granulovaného polysulfátu: 0 (kontrola), 0,25, 0,50 a 0,75 g/l, které se před výsadbou důkladně promíchaly s perlitem.
 • Voda použitá k zavlažování byla odsolena pomocí reverzní osmózy na úroveň 0,6 mEq Ca/L.
 • Rostliny ve všech variantách byly po celou dobu pokusu hnojeny hnojivem NPK 5:3:8 + MgSO4.
 • Zavlažování probíhalo třikrát denně po dobu 10 minut (přibližně 1 l/den).

Ošetření

 • Experiment byl navržen v náhodných blocích se 6 repeticemi, z nichž každá sestávala z 5 nádob.
 • Semena byla vyseta v červnu 2019 a sklizeň proběhla v červenci 2019.
 • Rostliny se pěstovaly v kontrolovaných skleníkových podmínkách ve 4l nádobách naplněných perlitem.
 • Ošetření zahrnovala 4 dávky granulovaného polysulfátu: 0 (kontrola), 0,25, 0,50 a 0,75 g/l, které se před výsadbou důkladně promíchaly s perlitem.
 • Voda použitá k zavlažování byla odsolena pomocí reverzní osmózy na úroveň 0,6 mEq Ca/L.
 • Rostliny ve všech variantách byly po celou dobu pokusu hnojeny hnojivem NPK 5:3:8 + MgSO4.
 • Zavlažování probíhalo třikrát denně po dobu 10 minut (přibližně 1 l/den).

Výsledky

 • Aplikace Polysulphatu významně zvýšila obsah čerstvé a suché biomasy salátu a zvýšila čerstvou hmotnost rostlin až o 25 %.
 • Koncentrace vápníku a síry v listech byly při aplikaci Polysulphatu výrazně vyšší, ale nebyla pozorována žádná reakce na dávku živin.
 • Aplikace Polysulphatu může zajistit dostatek dostupného Ca k uspokojení požadavků salátu a zaručit vysokou kvalitu produkce.
Polysulphate výrazně zvýšil hmotnost čerstvého salátu až o 25 %.

Polysulphate výrazně zvýšil hmotnost čerstvého salátu až o 25 %.

 

 

Polysulphate významně zvýšil koncentraci vápníku a síry v listech salátu.

Polysulphate významně zvýšil koncentraci vápníku a síry v listech salátu.

Podobná písmena označují, že mezi variantami nejsou významné rozdíly při p <0.05.

 

Další zajímavé pokusy

Rajčata a Polysulphate
Beit-Ezra, 2017
Trail

7

vyšší třžní výnos