Pokus s hnojivem Polysulphate na ozimé řepce

34

vyšší výnos
Aplikace hnojiva Polysulphate zvýšila výnos řepky o více než 33 %.

Velká Británie

Trail

34

vyšší výnos

Klíčové závěry

Podle těchto výsledků zvýšil Polysulphate výnos řepky až o 33 %, a to v rozmezí 200 kg/ha až 1,15 t/ha (nejlepší výsledky poskytla plocha T2). Když se podíváme na výnos po odečtení nákladů na hnojivo, zjistíme, že oproti kontrole plocha T1 generovala navíc 62,94 GBP/ha, T2 přinesla navíc 291,70 GBP/ha a T3 přinesl navíc 21,60 GBP/ha.

Cíl

V tomto pokusu jsme zkoumali vliv podzimní a jarní aplikací síry u řepky ozimé (Brassica napus), zejména výnos při různém načasování aplikace síry. Dále jsme se zaměřili na dělené aplikace síry a to, jak mohou pomoci při zakládání porostu a zimovzdornosti.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Velká Británie

Plodina

Řepka olejka

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

Yield

Ošetření

Zkoumali jsme vliv tří různých dávek hnojiva Polysulphate na ozimou řepku. Na celé pole se aplikovalo základní hnojivo 250 kg/ha 0-20-30. Plochy T1, T3 a T4 (stávající praxe) dostaly 96 kg/ha SO3 v jednorázové aplikaci. Na plochu T2 se dvakrát aplikoval síran draselný v ekvivalentu 192 kg/ha SO3, v oddělených dávkách 96 kg/ha při setí a 96 kg/ha brzy na jaře. Všechny plochy dostaly při setí 30 kg/ha dusíku.

 

T1T2T3T4
Podzimní aplikace Polysulphatu v dávce 200 kg/ha
(při setí)
Podzimní aplikace Polysulphatu v dávce 200 kg/ha
(při setí)
Aplikace síranu amonného
Jarní aplikace Polysulphatu v dávce 200 kg/ha
Jarní aplikace Polysulphatu v dávce 200 kg/ha

 

Ošetření

Zkoumali jsme vliv tří různých dávek hnojiva Polysulphate na ozimou řepku. Na celé pole se aplikovalo základní hnojivo 250 kg/ha 0-20-30. Plochy T1, T3 a T4 (stávající praxe) dostaly 96 kg/ha SO3 v jednorázové aplikaci. Na plochu T2 se dvakrát aplikoval síran draselný v ekvivalentu 192 kg/ha SO3, v oddělených dávkách 96 kg/ha při setí a 96 kg/ha brzy na jaře. Všechny plochy dostaly při setí 30 kg/ha dusíku.

 

T1T2T3T4
Podzimní aplikace Polysulphatu v dávce 200 kg/ha
(při setí)
Podzimní aplikace Polysulphatu v dávce 200 kg/ha
(při setí)
Aplikace síranu amonného
Jarní aplikace Polysulphatu v dávce 200 kg/ha
Jarní aplikace Polysulphatu v dávce 200 kg/ha

 

Výsledky

Aplikace hnojiva Polysulphate zvýšila výnos ve všech případech. Podzimní a jarní aplikace zvýšila výnos o dalších 1,15 t/ha oproti stávající praxi.

 

 

Polysuphate v dávce 100 kg/ha vedl ke zvýšení výnosu řepky olejné přibližně o 8 %.

Polysuphate v dávce 100 kg/ha vedl ke zvýšení výnosu řepky olejné přibližně o 8 %.

Další zajímavé pokusy

Řepka a Polysulphate
West Broomehill, západní Austrálie, 2021
Trail

37

vyšší výnos
Hrách a Polysulphate
Lincolnshire, UK, 2018
Trail

2

vyšší výnos