Pokus s bramborami a H2Flo

7

vyšší výnos
Aplikace H2Flo® zvýšila výnos o 7 % a obsah škrobu o 9 % ve srovnání s pěstitelskou praxí.

Švédsko
2015

Trail

7

vyšší výnos

Klíčové závěry

H2Flo zvýšilo výnos brambor o 7 %, obsah škrobu o 9 % a příjem farmy o 283 €/ha.

Cíl

Účelem pokusu bylo prokázat, že použití H2Flo vede k lepšímu horizontálnímu a vertikálnímu pronikání vody, a tím ke zvýšení účinnosti závlahy, což vede k vyššímu výnosu a pozitivní návratnosti investice.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Švédsko

Plodina

Brambory

Produkt

H2Flo

Hodnocení

Výnos a obsah škrobu

Ošetření

Ošetření H2Flo zahrnovalo celkem 5,5 l/ha H2Flo ve třech aplikacích pomocí postřikovačů s ramenem (objem postřiku 1000 l/ha).

 

VariantaDatumAplikace
L H2Flo/ha
Pěstitelská praxe-0
Varianta s H2Flo10. května 20152,5
5. července 20151,5
2. srpna 20151,5
Celkem5,5

 

Všechny varianty dostaly stejnou výživu a stejnou závlahu prostřednictvím závlahy shory (9 aplikací o celkovém množství 225 mm závlahy).

Měření sklizně provedla Švédská zemědělská společnost, pokusná stanice v Kristianstadu.

Ošetření

Ošetření H2Flo zahrnovalo celkem 5,5 l/ha H2Flo ve třech aplikacích pomocí postřikovačů s ramenem (objem postřiku 1000 l/ha).

 

VariantaDatumAplikace
L H2Flo/ha
Pěstitelská praxe-0
Varianta s H2Flo10. května 20152,5
5. července 20151,5
2. srpna 20151,5
Celkem5,5

 

Všechny varianty dostaly stejnou výživu a stejnou závlahu prostřednictvím závlahy shory (9 aplikací o celkovém množství 225 mm závlahy).

Měření sklizně provedla Švédská zemědělská společnost, pokusná stanice v Kristianstadu.

Výsledky

  • Aplikace H2Flo na brambory zvýšila výnos o 7 % a obsah škrobu o 9 % (oproti pěstitelské praxi).
  • Příjem farmy se po odečtení nákladů na H2Flo zvýšil o 283 EUR/ha ve srovnání s běžnou praxí.

 

Další zajímavé pokusy

Brambory a Agromaster
Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemsko, 2015
Trail

12

vyšší výnos
Brambory a Agrocote Max
Interra Farm Ittre, Belgie, 2015
Trail

26

vyšší výnos