Solinure FX zvýšil výnos révy vinné

13

vyšší výnos
Pokus s přípravkem Solinure FX na vinici ukázal zvýšení výnosu o ~13 % bez vlivu na kvalitativní parametry hroznů.

France

Trail

13

vyšší výnos

Klíčové závěry

V obou letech pokusu zvýšil Solinure FX výnos hroznů o 12,6-14,1 %, aniž by ovlivnil kvalitativní parametry vína a přinesl dodatečný příjem 1 701 EUR/ha ve srovnání s běžnou pěstitelskou praxí.

Cíl

Změřit přínos používání Solinure FX pro vinice ve srovnání s konvenčními hnojivy.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

France

Plodina

Réva vinná

Hodnocení

Celkový výnos, hmotnost hroznů, jakostní parametry vína

Ošetření

VariantaNačasování
RašeníVývoj květenstvíKveteníBobule velikosti brokuUzavírání hroznůZaměkání
Pěstitelská praxeGranular fertilizer
12-5-15+4MgO
400 kg/ha
Solinure FXSolinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Solinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Solinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Nova Mag-S
16MgO+32SO3
50 kg/ha
Nova Mag-S
16MgO+32SO3
50 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha

Ošetření

VariantaNačasování
RašeníVývoj květenstvíKveteníBobule velikosti brokuUzavírání hroznůZaměkání
Pěstitelská praxeGranular fertilizer
12-5-15+4MgO
400 kg/ha
Solinure FXSolinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Solinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Solinure FX
24-13-13
33 kg/ha
Nova Mag-S
16MgO+32SO3
50 kg/ha
Nova Mag-S
16MgO+32SO3
50 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha
Solinure FX
15-5-30
55 kg/ha

Výsledky

 

  • Použití přípravku Solinure FX zvýšilo výnos v obou letech pokusu o 14,1 % a 12,6 %, aniž by ovlivnilo jakostní parametry vína.
  • Solinure FX zvýšil hmotnost hroznů v obou letech o 14 % a 11,8 %.
  • V porovnání s běžnou pěstitelskou praxí přinesl Solinure FX dodatečný příjem ve výši 1 701 EUR/ha.Důležité parametry kvality vína, jako je cukernatost, obsah kyseliny jablečné a vinné, mají často tendenci se zvyšujícím se výnosem klesat, a to v důsledku efektu ředění. Kromě obsahu kyseliny jablečné, který se výrazně zvýšil, nebyly zjištěny významné rozdíly u žádného z ostatních parametrů. To dokazuje, že Solinure FX zvyšuje výnos při zachování kvalitativních parametrů na optimální úrovni.

 

Další zajímavé pokusy

Brambory a Agrocote Max
Proefcentrum Zwaagdijk, Nizozemsko, 2015
Trail

12

vyšší výnos
Jabloně a H2Flo
Velká Británie
Trail

25

úspora vody