Pokus s hnojivem Polysulphate na sóji v Argentině

61

vyšší výnos
Sója pěstovaná s hnojivem Polysulphate v severovýchodní Argentině vykázala působivé zvýšení výnosu až o 61 %.

Mercedes, Corrientes, Argentina
2017

Trail

61

vyšší výnos

Klíčové závěry

Tento pokus porovnávající účinnost různých zdrojů síry zjistil, že sója pěstovaná s hnojivem Polysulphate v severovýchodní Argentině vykázala působivé zvýšení výnosu až o 61 %.

Cíl

Porovnat u sóji (Glycine max) pěstované v polních podmínkách agronomickou a ekonomickou účinnost směsí hnojiv, které obsahují Polysulphate, s jinými běžně používanými přípravky.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Mercedes, Corrientes, Argentina

Plodina

Sója

Produkt

Polysulphate®

Hodnocení

Soybean grain yield

Ošetření

Pokus byl uspořádán v náhodných blocích, každá varianta měla 4 opakování.

Všechna varianty vycházely z různých zdrojů S, které se aplikovaly při setí a spolu s jednou dávkou P (30 kg/ha P2O5), vedle dalších kombinací hnojiv, včetně kontroly bez síry. Zahrnuty byly i varianty se sádrovcem a jednoduchým superfosfátem (SSP), protože se jedná o běžné zdroje S se srovnatelnými dávkami S jako Polysulphate.

 

Varianty - směsi (w/w)DávkaNP2O5K2OMgOS
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola58630---
jednoduchý superfosfát158030--19
MAP + sádra (S=19)1676300019
MAP + Polysulphate (S=19)15863014619
MAP + Polysulphate (S=38)258630281238
MAP + Polysulphate (S=57)358630421857

Ošetření

Pokus byl uspořádán v náhodných blocích, každá varianta měla 4 opakování.

Všechna varianty vycházely z různých zdrojů S, které se aplikovaly při setí a spolu s jednou dávkou P (30 kg/ha P2O5), vedle dalších kombinací hnojiv, včetně kontroly bez síry. Zahrnuty byly i varianty se sádrovcem a jednoduchým superfosfátem (SSP), protože se jedná o běžné zdroje S se srovnatelnými dávkami S jako Polysulphate.

 

Varianty - směsi (w/w)DávkaNP2O5K2OMgOS
kg/hakg/hakg/hakg/hakg/hakg/ha
Kontrola58630---
jednoduchý superfosfát158030--19
MAP + sádra (S=19)1676300019
MAP + Polysulphate (S=19)15863014619
MAP + Polysulphate (S=38)258630281238
MAP + Polysulphate (S=57)358630421857

Výsledky

  • Sója výrazně reagovala na aplikaci síry.
  • Mezi aplikací Polysulphatu a ostatními zdroji síry byly zjištěny statistické rozdíly. Navíc to byla sója, která reagovala na zvyšující se dávky Polysulphatu v důsledku zvyšujícího se přísunu živin.

 

Polysulphate zvyšuje výnos u sóji.

Polysulphate zvyšuje výnos u sóji.

 

 

Rozdílná písmena nad sloupci označují významné rozdíly mezi jednotlivými variantami (p<0,05).

Z výzkumu financovaného International Potash Institute www.ipipotash.org.