Polní pokus s hnojivem Polysulphate na hrachu

2

vyšší výnos
Polysulphate zvýšil hustotu porostu hrachu a výrazně zvýšil výnos.

Lincolnshire, UK
2018

Trail

2

vyšší výnos

Klíčové závěry

Satelitní snímky z pokusu ukazují vyšší NDVI (indikující větší hustotu porostu) na pozemcích hnojených Polysulphatem, což vede k následnému zvýšení výnosu hrachu až o 23,5 %.

Cíl

Zjistit účinek hnojiva Polysulphate na hrách. Konkrétně zvýšit výnos a zjistit, zda vyšší dávky osiva zlepší celkový výnos. Očekávalo se, že postupné uvolňování síranů z hnojiva Polysulphate podpoří tvorbu hlízek vázajících dusík na kořenech hrachu.

Podrobnosti o pokusu

Pokusná stanice

Lincolnshire, UK

Produkt

Granular Polysulphate

Hodnocení

Index NDVI a výnos

Ošetření

  • Jednalo se o oddělený polní pokus.
  • U varianty s hnojivem Polysulphate, se aplikovala dávka 150 kg/ha při setí.

Ošetření

  • Jednalo se o oddělený polní pokus.
  • U varianty s hnojivem Polysulphate, se aplikovala dávka 150 kg/ha při setí.

Výsledky

  • Při zprůměrování všech ploch činil výnos z pokusného pole 8 t/ha.
  • Polysulphate zvýšil výnos o 1,2 t/ha oproti běžné pěstitelské praxi a při použití obalovaného osiva se výnos zlepšil na 1,9 t/ha oproti kontrole.
  • Satelitní snímky vykazovaly vyšší index NDVI (zelená a modrá barva) v pásech, kde byl Polysulphate, což svědčí o větší hustotě vegetace než u běžné pěstitelské praxe.

 

Polysulphate zvýšil výnos o 1,2 t/ha oproti běžné pěstitelské praxi.

Polysulphate zvýšil výnos o 1,2 t/ha oproti běžné pěstitelské praxi.

 

 

Satelitní snímky ukázaly vyšší index NDVI (zelená a modrá barva) v pásech s Polysulphatem, tedy hustší vegetaci než při běžné zemědělské praxi.

Satelitní snímky ukázaly vyšší index NDVI (zelená a modrá barva) v pásech s Polysulphatem, tedy hustší vegetaci než při běžné zemědělské praxi.

Další zajímavé pokusy

Sója a Polysulphate
Mercedes, Corrientes, Argentina, 2017
Trail

61

vyšší výnos