Jak uspět v měnícím se světě

Pěstitel orchidejí Richard Ter Laak o měnícím se světě: “Je to o neustálém sledování, přijímání opatření a přizpůsobování.”

7 min

Svět se rychle mění. Vzhledem k rychlému vývoji se zdá, že se už s ničím nedá pevně počítat. Pro pěstitele po celém světě to představuje obrovskou výzvu, a proto jsme ve spolupráci s podniky a podnikateli, vědci a dalšími zúčastněnými stranami rozhodli věnovat tomuto tématu sérii článků tomuto tématu. Inovace a vývoj jsou dvě základní hodnoty společnosti ICL, a proto cítíme odpovědnost pomoci naší komunitě pěstitelů. V těchto inspirativních příbězích z oboru chceme pěstitelům zprostředkovat nové nápady a pohledy, které jim mohou pomoci orientovat se v měnícím se světě, a to nyní i v budoucnu.

Svět se rychle mění. Vzhledem k rychlému vývoji se zdá, že se už s ničím nedá pevně počítat. Pro pěstitele po celém světě to představuje obrovskou výzvu, a proto jsme ve spolupráci s podniky a podnikateli, vědci a dalšími zúčastněnými stranami rozhodli věnovat tomuto tématu sérii článků tomuto tématu. Inovace a vývoj jsou dvě základní hodnoty společnosti ICL, a proto cítíme odpovědnost pomoci naší komunitě pěstitelů. V těchto inspirativních příbězích z oboru chceme pěstitelům zprostředkovat nové nápady a pohledy, které jim mohou pomoci orientovat se v měnícím se světě, a to nyní i v budoucnu.

Vysoké ceny energií představují pro pěstování ve sklenících v západní Evropě velkou výzvu. Mnoho školkařů je nuceno měnit svou pěstitelskou strategii nebo dokonce nechávají své školky tuto zimu ležet ladem. Aby udržel náklady na co nejnižší úrovni, rozhodl se pěstitel orchidejí Richard Ter Laak využít sílu optimalizace. Jeho školka si stanovila ambiciózní plán stát se udržitelnější a zároveň ušetřit co nejvíce nákladů (na energie)

Richard Ter Laak tne do živého, když říká, že rok 2022 byl bohatý na události ve více ohledech. “Začalo to vlastně už v září 2021; tehdy začaly ceny energií prudce stoupat. Naštěstí jsme to ve spolupráci s našimi spotřebiteli ještě zvládli,” vysvětluje majitel firmy. Orchidejovou školku vede společně s dalšími třemi členy představenstva – mezi nimiž je i jeho bratr Eduard – a manažerským týmem. Školka v nizozemské vesnici Wateringen pěstuje Phalaenopsis na celkem 17,5 hektarech, které se rozkládají na dvou lokalitách.

Školka Ter Laak pěstuje orchideje na 17,5 hektarech

 

Situace se výrazně zhoršila v únoru 2022, kdy ruská invaze na Ukrajinu způsobila prudký nárůst cen energií a společnost Ter Laak Orchids přišla o část svého trhu. “Do Ruska, na Ukrajinu a do dalších východních zemí jsme prodávali asi 15 až 20 % našich orchidejí. Náš trh zmizel prakticky ze dne na den a ve stejné situaci se ocitlo mnoho dalších školek. Tyto produkty bylo třeba prodat na jiných evropských trzích, což zvýšilo tlak na ceny. I když se tato situace časem poněkud stabilizovala, rok 2022 byl stejně náročný.”

Investice do LED

Společnost Ter Laak Orchids to ale v žádném případě neochránilo v roce 2022 před vysokými cenami energií, a to i přesto, že v posledních letech do udržitelnosti značně investovala a těší se pověsti průkopníka v této oblasti. Podnik již dříve zakoupil tepelná čerpadla a solární panely a před několika lety vytvořil “DaglichtKas” (skleník s denním světlem): inovativní koncept skleníku, který k vytápění využívá energii ze slunečního světla. “Vyměnili jsme také některá asimilační svítidla SON-T za energeticky úspornější LED svítidla,” vysvětlil Richard. “V loňském roce jsme tento přechod urychlili rozsáhlými investicemi do LED svítidel. Letos uděláme totéž, což znamená, že celá naše společnost bude brzy vybavena LED diodami. To nám ušetří přibližně 45 % nákladů na energii ve srovnání se svítidly SON-T.”

Nový typ střechy umožňuje využívat sluneční energii k vytápění skleníku

 

Skládačka z tisíce dílků

Elektřina pro osvětlení se vyrábí pomocí plynové kogenerační jednotky, která dokáže vyrábět teplo a elektřinu zároveň. Společnost Ter Laak bude mít až do roku 2024 ještě určité zásoby plynu nasmlouvané, ale část plynu bude muset nakupovat na spotovém trhu. “Tomu se chceme co nejvíce vyhnout, protože spotové ceny jsou vysoké. Proto k naší strategii růstu přistupujeme kriticky. Inkubační fáze rostlin nyní zahrnuje méně osvětlení a o něco méně vytápění. Pokud je to možné, dodáváme energii, kterou vyrábíme z našich kogeneračních jednotek, zpět do sítě, nejlépe v době, kdy jsou ceny elektřiny vysoké. Všechny tyto faktory znamenají, že to je celé o neustálém sledování, přijímání opatření a přizpůsobování.”

Společnost také pečlivě sleduje plánování výroby, protože chce být schopna i nadále zásobovat své zákazníky a zároveň mít i dostatečné zásoby v klíčových obdobích, jako je Valentýn a Den matek. “Je to skládačka z tisíce dílků. Abychom měli jistotu, že všechny dílky do sebe zapadají, plánujeme pravidelné schůzky představenstva, managementu a pěstitelského týmu.”

 

Problémem je legislativa

Richard Ter Laak věří, že jeho společnost energetickou krizi překoná. Zdůrazňuje však, že je třeba se vždy dívat dopředu a usilovat o udržitelnost. “Do roku 2030 chceme být zcela bez fosilních paliv. Tato ambice se týká více než jen osvobození se od nestálých cen energie; jde také o společenskou odpovědnost, které musíme dostát. Náš plán je mnohostranný a zahrnuje investice do geotermální energie i využívání zelené elektřiny. Jedna věc, která nás brzdí, je dotace na geotermální projekty, která je vázána na cenu zemního plynu. Takže v tuto chvíli je tato dotace nulová. Zároveň platíte obrovskou daň z nakupované energie. Současné předpisy jsou významnou překážkou; ve skutečnosti udržitelnost blokují.”

I přes všechny tyto problémy vidí Richard Ter Laak budoucnost pěstitelů okrasných rostlin v západní Evropě pozitivně. “Máme tolik elánu, znalostí a zkušeností, že bychom měli být schopni zajistit našemu odvětví budoucnost, zejména pokud budeme výzvy řešit společně jako pěstitelé, ideálně na úrovni oblastí. To přesahuje otázky spojené s energií a týká se to také zásobování vodou a podobně.”

 

Zaostřeno na cíl

Na závěr Richard vysvětluje, jak velký vliv má “měnící se svět” na jeho každodenní činnost. “Jak jsem již zmínil, jde o to být flexibilní a provádět změny. Ačkoli jsem se vždy snažil myslet dlouhodobě, nyní tak činím více než kdy jindy. Snažím se mít stále před očima cíl a pracovat na jeho dosažení. Tím může být investice do udržitelnosti nebo hledání způsobů, jak dále snížit používání přípravků na ochranu rostlin. Pokud si chceme udržet přízeň veřejnosti, musíme to dělat.”

Pěstitel uznává, že to představuje poměrně velkou výzvu, ale zmiňuje, že pěstování bez používání běžných přípravků na ochranu rostlin vyžaduje také změnu myšlení prodejců i spotřebitelů. “Musí být ochotni akceptovat, že se na produktech může občas vyskytnout skvrna nebo drobné poškození.”

 

Náročnější podmínky

Ter Laak se také zaměřuje na zajištění efektivního, dobře organizovaného podniku a motivovaného týmu. “To je klíčové, pokud má naše společnost zůstat odolná i do budoucna. Proto jsme v posledních letech do podniku hodně investovali. Máme silné představenstvo a řídicí tým, který udržuje rovnováhu. Dokážeme přečkat i těžké bouře. A samozřejmě chceme i nadále dodávat špičkové rostliny – nic není důležitější než to. Celkově lze říci, že podmínky v odvětví okrasných rostlin byly vždy tvrdé, ale v posledním roce se staly ještě náročnější.”

 

Pěstitel orchidejí Richard Ter Laak