O třídu lepší květiny s hnojivem Polysulphate

Výhody hnojiva Polysulphate při pěstování řezaných květin jsou okamžitě patrné na lepších kořenech, vyšších stoncích, zelenějších listech a rovnoměrnějším růstu.

2 min

Výzkumy v rychle se rozvíjejícím oboru květinářství v Malajsii ukazují, že používání granulovaného hnojiva Polysulphate má pozitivní vliv na růst a výnosy.

 

Síla květin

Produkce řezaných květin v malajsijské oblasti Cameron Highlands se rychle rozvíjí. Většina z více než 50 odrůd chryzantém pěstovaných v této oblasti je určena na vývoz do zemí jako je Japonsko a Austrálie. Přísné požadavky těchto trhů náročných na kvalitu nutí pěstitele zavádět technická zlepšení, která podporují pevnost stonků, životnost ve váze i kvalitu květních úborů.

Chryzantémy pěstované s hnojivem Polysulphate (vpravo) jsou větší, zelenější a odolnější vůči chorobám.

Chryzantémy pěstované s hnojivem Polysulphate (vpravo) jsou větší, zelenější a odolnější vůči chorobám.

 

Srovnávací pokus konvenčních hnojiv s hnojivem Polysulphate

Tento pokus porovnával dvě plochy s chryzantémami. Na jednu parcelu se aplikovalo konvenční hnojivo, zatímco na druhou se kromě organického hnojiva aplikoval i granulovaný Polysulphate. První fáze sledovala viditelné rozdíly na kořenech, stoncích a listech i celkový zdravotní stav a odolnost. Rozdíly byly působivé.

 

Dokonalé výsledky

Rostliny chryzantém hnojené polysulfátem byly vitálnější, měly lepší kořeny, vyšší stonky, zelenější listy a rovnoměrněji rostly. Vyšší obsah draslíku a vápníku posílil odolnost vůči chorobám i suchu. Kromě draslíku a vápníku obsahuje Polysulphate ještě hořčík a síru. Všechny tyto živiny se z hnojiva uvolňují postupně, a proto je dodávka živin rostlinám stálá a zajišťuje i stálý růst chryzantém.