Základní procesy v rostlině

Aby rostliny mohly růst, potřebují světlo, vodu a živiny. Abychom mohli optimalizovat růst a výživu, musíme pochopit, jak rostlina funguje.

3 min

Růst = fotosyntéza − respirace

Fotosyntéza je soubor procesů probíhajících v zelených částech rostlin, při nichž se vyrábí energie ve formě cukrů a jako vedlejší produkt kyslík. Procesy ovlivňuje denní světlo.

Tip: Vždy se snažte maximalizovat fotosyntézu – je klíčem k dobrému růstu rostlin.

 

Růst

Jednoduše řečeno, růst je rozdíl mezi fotosyntézou a dýcháním. Pokud je rostlina schopna během fotosyntézy vyrobit více energie, než spotřebuje během dýchání, roste. Růstem se rozumí nárůst sušiny (hmotnosti).

Fotosyntéza

Jen stručně: fotosyntéza je název pro složitou reakci, kterou rostliny přeměňují energii ze slunce na cukry. Jinými slovy, rostlina odebírá oxid uhličitý ze vzduchu a vodu z půdy a spojuje je za vzniku sacharidů (cukru). Jako vedlejší produkt se uvolňuje kyslík. Fotosyntéza je závislá na teplotě a působení světla, takže probíhá pouze ve dne.. 

Dýchání

Rostliny (stejně jako lidé) při dýchání spalují cukry a produkují oxid uhličitý. Dýchání vyžaduje kromě cukrů také kyslík a vodu. Na rozdíl od fotosyntézy nevyžaduje dýchání světlo: probíhá ve dne i v noci.

Stavba rostlin je nezbytná pro optimální růst

Funkce listů

Listy obsahují chloroplasty s chlorofylem, které jsou nezbytnou podmínkou pro tvorbu cukrů při fotosyntéze. Listy si vyměňují plyny prostřednictvím svých průduchů (stomat) – spotřeba CO2 minus produkce O2. Prostřednictvím listů dochází také k odpařování. Odpařování je potřebné pro procesy ochlazování rostliny a je onou sací silou, která umožňuje transport vody a živin v rostlině.

Stonek

Stonek rostliny přenáší vodu a živiny a zajišťuje sílu, růst a dělení buněk

Kořeny

Kořeny rostlin přijímají vodu a živiny. Uvědomme si však, že skutečné vstřebávání vody a živin probíhá pouze prostřednictvím mladých a aktivních kořenových vlásků. Samotný kořenový systém vytlačuje vodu v rostlině směrem vzhůru, odvádí odpadní látky a zajišťuje stabilitu v půdě.

Vytvoření účinného transportu živin

Půdní živiny se dělí do tří základních kategorií: makro, mezo a mikroprvky. Aby došlo k růstu, musí být mezi těmito kategoriemi správná rovnováha.

PrvekZastoupení v rostlinné tkáni
Molybden1
Měď100
Mangan1000
Vápník100,000
Dusík1,000,000

Rostliny přijímají živiny ve formě prvků. Rostliny mohou přijímat pouze prvky, které jsou rozpuštěné ve vodě.

Voda je základním přenašečem, který hraje klíčovou roli ve fotosyntéze a výživě rostlin. Bez vody není možný žádný růst.
Vodu lze považovat za nejzásadnější minerální látku v rostlině. Hraje klíčovou roli při odpařování a transpiraci: ochlazuje teplotu listů buduje silné stonky a umožňuje absorpci a transport živin a minerálních látek.

Tři způsoby, jak můžeme rostlině pomoci

  1. Stimulovat neustálé omlazování kořenového systému. Voda a živiny se k rostlině dostávají pouze prostřednictvím kořenových vlásků. Růst kořenů můžete podpořit použitím hnojiva s vysokým obsahem fosforu.
  2. Používejte pouze dokonale rozpustná hnojiva, protože budou mít nejlepší účinek a pomohou udržet nízkou hladinu EC v pěstebním médiu.
  3. Přizpůsobte zavlažování aktuální potřebě vody v rostlině: : 
    • Zajistěte stálou vlhkost v květináčích a nádobách a nenechte je vyschnout: hydrofobní místa vodu propouštějí jen obtížně, což brání rostlině v příjmu živin a růstu. Vhodné smáčedlo vám pomůže překonat problémy s hospodařením s vodou a snížit četnost zalévání.
    • Vytvořte v okolí rostliny co nejlepší klimatické podmínky, abyste minimalizovali odpařování. Větší odpařování znamená nutnost častějšího zalévání, proto dávejte pozor, pokud jsou rostliny na přímém slunci nebo vystaveny suchým východním větrům. Čím menší je odpařování, tím více energie může rostlina vložit do růstu.