Optimalizace hnojení, dešťových srážek a zavlažování

Vodorozpustná hnojiva je nutné aplikovat v průběhu sezóny k doplnění výživových potřeb rostlin.

2 min

Při pěstování rostlin pod širým nebem se vždy doporučuje přidat do pěstebního substrátu základní dávku hnojiva Osmocote® (nejméně 75 %). Tím zajistíte stálý a nepřetržitý přísun základních živin. Nad tuto základní dávku můžete aplikovat další ve vodě rozpustná hnojiva, abyste usměrnili růst rostlin na základě jejich požadavků v jednotlivých fázích růstu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat období po silných deštích; rostlinám by mohla prospět dočasně vyšší dávka vodorozpustných hnojiv, aby se rychle zvýšila hladina EC v pěstebním médiu. V závislosti na množství srážek v krátké době může být nutné znovu spočítat dávku vodorozpustných hnojiv. Zkušený technický poradce společnosti ICL vám rád pomůže.

Pro začátek pár tipů a triků.

  • Měřte dopad závlahy umístěním srážkoměrů mezi rostliny, nejlépe na několika místech ve školce.
  • Pokud je k udržení půdní vláhy nutná častá zálivka, přidávejte podle potřeb rostliny jednorázově výživu v hodnotě 0,5 až 1,0 EC.
  • Používáte-li hnojivý roztok s EC 2,0 mS/cm nebo vyšším, zavlažujte krátce poté (jednu až dvě minuty) čistou vodou.
  • Změřte, kolik vody dáváte na metr čtvereční. Proveďte to tak, že zapnete zavlažovače a pomocí kelímků nebo dešťoměrů změříte, kolik vody vaše rostliny dostávají.
  • Změřte dobu, za kterou se voda (s hnojivem) dostane z vašeho čerpacího systému na nejvzdálenější konec školky. To lze snadno zkontrolovat přidáním barviva do vody.
  • Vždy mějte přehled o hodnotě EC zavlažovací vody. Tuto hodnotu zohledněte při měření celkového EC.