Jak postupovat proti škůdcům a chorobám

Podle Carla Masona, našeho technického poradce pro severovýchodní Anglii, je hygiena ve školkách záležitostí, kterou je třeba udržovat po celý rok.

3 min

Rčení “Čistý začátek, čistý konec” je rozhodně dobrou výchozí pozicí. Snahou je minimalizovat populaci škůdců a chorob a zároveň likvidovat patogeny, které mohou působit problémy, pokud jsou rostliny stresované nebo oslabené.

Klíčovou zásadou je vždy pečlivě vyčistit a obnovit pěstební plochu, aby mohly nové rostliny zdárně vykročit do života.  Jak všichni dobře víme, škála chemických přípravků na ochranu rostlin, které máme k dispozici, se stále rychleji omezuje, takže omezovat výskyt škůdců a chorob je čím dál tím náročnější.  Proto je velmi důležité volit k dezinfekci konstrukcí, zavlažovacího systému, nádrží a dokonce i lidí vždy správné přípravky a ve správných dávkách!

 

  1. Je dobré zajistit, aby byla veškerá půda, zídky a cesty zbaveny plevele a aby byla plocha mezi rostlinami čistá, protože se tím snižuje riziko výskytu škůdců a chorob. Před výsadbou dalších rostlin je vhodné použít kvalitní dezinfekční prostředek ve správné dávce a ošetřit všechny plochy – včetně zídek a cest.
  2. V ideálním případě je nejlepší použít nové kontejnery, multipacky a pokud možno i podkladové materiály. Nicméně dnes, kdy je důležité maximálně recyklovat, je třeba při opakovaném použití kontejnery, multipacky i podklady před dezinfekcí řádně umýt, aby se z nich odstranila veškerá organická hmota. Vždy si přečtěte etiketu výrobku, protože některé dezinfekční prostředky vyžadují před opětovným naplněním nádob pěstebním substrátem určitou dobu, po kterou musí být vlhké.
  3. Aby se zabránilo hromadění řas na konstrukcích, měly by se skleníky a tunely každoročně omývat a pravidelně dezinfikovat. To se rovněž vyplatí při boji s řadou škůdců jako jsou molice a svilušky.
  4. Zavlažovací potrubí je třeba vyčistit a propláchnout. Zničí se tak nejen patogeny žijící v potrubí, ale rovněž se odstraní případné nánosy hnojiv nebo vodního kamene. Opět použijte vhodný kvalitní čisticí roztok ve správné dávce. Tento proces je nejúčinnější a nejbezpečnější, pokud se provádí mezi jednotlivými kulturami.
  5. Nádrže na postřiky by se měly po použití vždy vymýt. To je obzvláště důležité, pokud se nádrž používá k aplikaci biologických agens proti nematodám, protože jakékoli zbytky chemikálií by mohly užitečné organismy poškodit.
  6. Pokud jde o biologickou bezpečnost, je dobré zajistit, aby se všichni návštěvníci před vstupem na pozemek zapsali a dezinfikovali obuv. Podobně by se měli chovat i všichni zaměstnanci, tzn. omývat obuv a nosit rukavice, aby se minimalizovalo riziko přenosu patogenů mezi rostlinami.

Tento soupis nemá být vyčerpávajícím seznamem hygienických opatření ve školkách, ale zdůrazňuje šest základních postupů, které by měly všechny školky dodržovat v boji proti škůdcům a chorobám. V závislosti na pěstovaných rostlinách můžete samozřejmě protokoly zintenzivnit tak, aby vyhovovaly vašemu podniku.

Je důležité si uvědomit, že doba kurativně používaných chemikálií je na ústupu. Proto se vyplatí být aktivnější a věnovat se od samého začátku prevenci.