Šlechtění a produkce psinečku výběžkatého

Zákulisí šlechtění, výběru a výroby travního osiva.

3 min

Evropský golfový průmysl má stále větší poptávku po nových a vylepšených odrůdách, které by splňovaly požadavky na ochranu životního prostředí a nároky na údržbu. V poslední době došlo k přílivu mnoha nových kultivarů. Jaké jsou však problémy při zavádění těchto novinek do praxe?

 

Pokus s psinečkem výběžkatým

Pokusné parcelky s psinečkem ve výzkumném centru Rutgers Center for Turfgrass Science.

 

Šlechtění psinečku výběžkatého

Tradiční strategie šlechtění rostlin využívají divoké výběry a kříží je s elitními kultivary, aby se rozšířila genetická rozmanitost, zabránilo se zúžení genofondu a využily se žádoucí vlastnosti. Tento postup byl běžný pro mnoho programů šlechtění trávníků. Šlechtitelé rostlin dosáhli v posledních 30 letech aplikací těchto metod významného zlepšení výkonnosti travních kultivarů.

Šlechtění psinečku výběžkatého tímto způsobem je problematičtější. Vzhledem ke složitosti a rozdílům v ploidii ve srovnání s ostatními druhy tráv, ovlivňuje počet chromozomů, které se vyskytují u psinečku výběžkatého možnost introdukce divokých typů, které by v důsledku mohlo znamenat krok zpět z důvodu přenosu nežádoucích vlastností.

Psineček výběžkatý je jedním z hlavních druhů používaných na golfových hřištích na greenech, fairwayích a odpalištích.

Jedná se o vysoce přizpůsobivý druh, který se šíří stolony a rychle kolonizuje volná místa. Tento druh je však náchylný k řadě houbových chorob včetně dolarové skvrnitosti, suché skvrnitosti, antraknózy a dalších. Šlechtitelé se u tohoto druhu zaměřují především na odolnost vůči chorobám. V průběhu let se díky tomuto šlechtitelskému úsilí podařilo výrazně zlepšit odolnost vůči chorobám a výrazně snížit potřebu ošetření fungicidy.

Dalšími vlastnostmi, na které se šlechtitelé soustředí, jsou zvýšená hustota výhonů a vzpřímená růstová charakteristika, které pomáhají vytvářet mimořádně hustou a rovnoměrnou hrací plochu. Součástí šlechtitelských kritérií je také pokračující úsilí o zvýšení odolnosti vůči horku, suchu a opotřebení. Tento přístup založený na širokém přizpůsobení vytváří kultivary, které se dokáží vyrovnat s širokou škálou pěstitelských podmínek prostředí.

 

Green tvořený psinečkem výběžkatým.

Green tvořený psinečkem výběžkatým.

 

Produkce osiva psinečku výběžkatého

Vyšlechtění vysoce výkonné odrůdy je jen jednou z výzev. Stejně důležitá je i produkce čistého osiva. Téměř veškerá produkce osiva psinečku výběžkatého probíhá v USA ve Willamette Valley v Oregonu. Tuto produkci zajišťuje velmi omezený počet výjimečných pěstitelů, kteří dokáží trvale produkovat partie osiva s nulovým obsahem plevelů, které splňují extrémně vysoké požadavky na kvalitu, která je pro správce golfových hřišť samozřejmostí.

Psineček výběžkatý je na pěstování velmi náročná plodina. S přibližně 13 000 000 semeny na 1 kg je díky extrémně malé velikosti semen obtížné vyčistit po sklizni osivo psinečku od semen plevelů. Pro regulaci plevelů při produkci osiva psinečků výběžkatého je také registrováno jen velmi málo chemických látek. Vzhledem k omezené nabídce chemických přípravků a obtížnému čištění osiva od semen plevelů po sklizni se proto pěstitelé při odstraňování plevelných rostlin na produkčních polích do značné míry spoléhají na ruční práci. Provádějí se bodové postřiky nebo se využívají čety pracovníků, kteří během vegetačního období pětkrát až desetkrát projdou produkční pole a až do sklizně ručně mechanicky odstraňují plevele. Jedině tak lze splnit náročné požadavky na kvalitu.