Jak se starat o trávník v zimě

Teplota je důležitým faktorem určujícím rychlost růstu trávníku. Přečtěte si tipy, jak se v zimě starat o trávník.

2 min

Co se děje s trávníkem při poklesu teploty:

 1. Při nízkých teplotách se růst trávy zpomalí a nakonec ustane; při velmi nízkých teplotách dochází k poškození trávníku.
 2. Vystavení nízkým teplotám může způsobit zamrznutí vody v rostlině. V buňkách a v jejich okolí se mohou tvořit krystalky ledu, které mohou způsobit fyzické poškození rostlinných buněk.
 3. Když se kolem buněk tvoří ledové krystalky, může také dojít k vytažení vody z jednotlivých buněk. Pokud se ztratí příliš mnoho vody, rostlinné buňky odumírají v důsledku vysychání. K této formě poškození mrazem často dochází v období tání nebo v pozdějším zimním období a běžně se označuje jako poškození dehydratací.
 4. Udušení nebo anoxie mohou také poškodit trávník, který je obalený ledem nebo je delší dobu pod nějakým typem nepropustného krytu.
 5. Půdní mikroby a rostliny pod ledovým příkrovem využívají při dýchání kyslík a při jeho vyčerpání dochází k anaerobnímu stavu.

 

Jak si s chladem správně poradit:

 1. Koncem léta zvyšte výšku seče, abyste zvýšili potenciál fotosyntézy a schopnost produkce sacharidů a vytvořili lepší kořenový systém.
 2. Pokud je to možné, minimalizujte zastínění, abyste maximalizovali produkci sacharidů. Trávník rostoucí ve stínu má také vyšší obsah vlhkosti a menší tloušťku buněk.
 3. Otužujte trávník před zimou vhodným používáním hnojiv. K otužování trávníku používejte hnojiva s nízkým poměrem dusíku a vysokým obsahem draslíku.
 4. Zvyšte provzdušnění / snižte zhutnění, abyste podpořili lepší zakořenění a pomohli rozptýlit toxické plyny během zimních měsíců.
 5. Zlepšete povrchovou drenáž, abyste minimalizovali dlouhodobé pokrytí ledem a poranění mrazem.
 6. Na podzim zavlažujte střídmě, abyste snížili hydrataci rostlin. To umožní rostlinám snášet dehydrataci v chladných zimách.
 7. Vybírejte druhy a kultivary trav odolné vůči chladu.