Přesev a oprava holých míst

Tipy pro přesev a opravu holých míst v trávníku

Únor 15, 2022
5 min

V tomto článku:

Jak opravit holá místa na trávníku?
Nejlepší tipy pro úspěšnou opravu
Proč by se měl trávník přesévat?
Tipy pro úspěšné přesetí trávníku

 

V určitém okamžiku roku bude pravděpodobně nutné trávník přesít, ať už kvůli opravě holých či řídkých míst, nebo jednoduše kvůli udržení příznivé skladby porostu v rámci okrasného trávníku. V závislosti na důvodu bude postup odlišný.

 

Jak opravit holá/řídká místa v trávníku

Holé nebo řídké plochy se mohou v trávníku objevit v důsledku odumření trávy, k němuž může dojít z různých důvodů. Běžný provoz může způsobit prořídnutí trávníku, pokud se soustředí do určitých míst. Jinak může dojít k odumření trávy v důsledku poškození škůdci a chorobami nebo v důsledku podmínek, jako je stres ze sucha a suchá místa.

Pokud zůstanou nějaká místa holá, osídlí je plevelné trávy, mechy a širokolisté plevele. Kromě dopadu na estetickou kvalitu trávníku zvyšuje přítomnost těchto plevelů pravděpodobnost dalšího zaplevelení a snižuje celkovou odolnost plochy vůči opotřebení. Nejlepší je opravit tyto plochy, jakmile se poškození objeví, nebo jakmile nastanou příznivé podmínky pro výsev travního semene.

Přesevy jsou ve srovnání s nákupem nového trávníku výrazně levnější, ale trvají déle. Travní koberec lze s úspěchem použít, zejména pokud lze ze stávajícího místa odříznout část, která bude dobře odpovídat složení půdy a porostu. Koberec je však velmi citlivý na horko a sucho a v závislosti na načasování prací bude vyžadovat vhodnou závlahu.

 

Nejlepší tipy pro úspěšné opravy

V ideálním případě by se opravy měly provádět v době, kdy je teplota půdy a vlhkost vhodný pro úspěšné vyklíčení a uchycení semen. Možnost vhodného zavlažování zvyšuje počet takových příležitostí.
Odstraňte zbývající odumřelý rostlinný materiál pomocí hrábí nebo podobného nářadí a dbejte na to, abyste co nejméně poškodili zbývající travní rostliny. Na větších plochách lze v případě potřeby použít vertikutátor, přičemž je třeba dbát na to, aby ošetření bylo v případě pomalého růstu jen lehké.
Nasledně by se měl povrch nakypřit a vytvořit vhodné seťové lůžko. Pokud je plocha zhutnělá, použijte ruční vidle k prokypření půdy do požadované hloubky. Alternativně nebo na velkých plochách povrch důkladně prokypřete pomocí propichovacího stroje, který zpracuje horních 100 mm profilu. Střídavým pohybem vytvořte prokypřenou vrstvu.
Pro korekci úrovně povrchu použijte písčitohlinitý substrát nebo písek. Hráběmi zapravte do horní části profilu a “sjednoťte” s podkladní vrstvou.
Aplikujte pomalu se uvolňující startovací hnojivo s vysokým obsahem fosforu, například Landscaper Pro New Grass (20:20:8), v doporučené aplikační dávce a zapravte ho do horní vrstvy půdního profilu pomocí hrábí nebo podobného nářadí.
Osivo vysejte buď ručně nebo pomocí secího vozíku. Výsevek se bude lišit v závislosti na výběru osiva. Při opravě holých míst vysévejte doporučenou výsevní dávku, u řídkých míst ji snižte na polovinu. Zapravte osivo do svrchní části půdy – nenechávejte je ležet na povrchu, kde hrozí odfouknutí větrem nebo poškození výsevu zvířaty.
Vzhledem k citlivosti mladých rostlin na sucho zajistěte dostatečný přísun vody, zejména pokud je horko a sucho.
Chraňte oseté plochy před zvěří a pěším provozem pomocí pletiva/oplocení.
Pokud je chladno, například brzy na jaře, zvažte použití klíčících fólií, které zvýší klíčivost a urychlí uchycení.
Pokud se k opravě holých ploch používá koberec, zajistěte, aby byl podklad dobře připravený a uválcovaný. Použijte dřevěná prkna a snažte se uložit koberec na úroveň okolního terénu – nenechte drn vyčnívat v očekávání, že klesne. Pokud se plocha propadne, lze úroveň povrchu upravit přidáním substrátu, v opačném případě se bude nový trávník při sečení zbytečně skalpovat. Po zatravnění následuje lehká povrchová zálivka, která pomůže jednotlivým drnům srůst. Zajistěte dostatečné množství vody, abyste zabránili vysychání a smršťování trávníku.

 

Proč bych měl trávník dosévat?

Hlavním cílem dosévání trávníku je udržet hustý trávník s převahou příznivých druhů trav a také zavést pestřejší škálu kultivarů, které zajistí dobrou odolnost vůči chorobám a celoročně pěkný vzhled.

 

Důležité tipy pro úspěšné dosévání

V závislosti na použité směsi osiva je důležité načasování. Osivo jemného psinečku potřebuje pro úspěšné klíčení a vzcházení teploty půdy kolem 10⁰C a výše. Naproti tomu mnoho moderních kultivarů jílku vytrvalého může úspěšně klíčit v půdě o teplotě pouhých 4⁰C. Řiďte se doporučením výrobce.
Povrch lehce vertikutujte nebo pohrabejte, abyste povrch rozrušili a odstranili organickou hmotu v u kořenů trávníku.
Na malých plochách povrch před ručním rozhozením osiva prokypřete nebo propíchejte vidlemi. Vysévejte poloviční dávkou a množství rozdělte na dvě části. Dosáhnete rovnoměrnějšího rozprostření. Větší plochy by se měly ideálně osévat pomocí speciálního secího stroje, který osivo umístí do správné hloubky v rámci profilu.
Následně proveďte topdressing pískem nebo trávníkovým substrátem.
Hnojivo s pomalým uvolňováním živin a vysokým obsahem fosforu, jako je Landscaper Pro New Grass (20:20:8), by se mělo aplikovat 5-7 dní po výsevu.
Zajistěte, aby plocha měla dostatek vláhy pro úspěšné klíčení a vzcházení.