Jak na závlahu trávníku

Rady profesionálních trávníkářů: tipy pro údržbu trávníku pomocí provzdušňování a vertikutace.

4 min
V tomto článku se dozvíte:
  • Jak poznám, že je potřeba zalít?
  • Nejlepší tipy pro správné hospodaření s vláhou
  • Lze trávník přelít?

 

Má-li si trávník zachovat zdravý růst, hustotu a atraktivní barvu, je nezbytné, aby měly kořeny rostlin neustále k dispozici vodu.

Půda se považuje za nedostatečně zásobenou vodou, pokud je transpirace z listů rostlin větší než množství vody, které mohou přijmout kořeny. To má za následek stres, který, pokud přetrvává, způsobuje vadnutí a trávník postupně hnědne. Travní rostliny jsou oslabené a stávají se náchylnější k chorobám jako je antraknóza či suchá skvrnitost.

V konečném důsledku vede nedostatek vody k úhynu trávníku. Rychlost, s jakou k tomu dojde, závisí na řadě faktorů včetně druhového složení trávníku a výšky seče. Krátce sečený trávník má obvykle mělčí kořenový systém, a proto odumírá jako první, stejně jako jednoleté luční trávy, které mají v porovnání s psinečky a kostřavami přirozeně mělký kořenový systém.

 

Jak poznám, že je třeba trávník zalít?

V období sucha je nutné pravidelně kontrolovat půdní profil, aby bylo možné zjistit, zda je potřeba zalít. To lze provést fyzicky pomocí půdní sondy, kterou se odebe vzorek a zkontroluje se aktuální vlhkost půdy, nebo pomocí kvalitního měřiče vlhkosti. V obou případech by se měly vzorky/měření provádět na celé lokalitě a ne jen na jednom místě, aby byly získané výsledky dostatečně reprezentativní.

Trávníky s vysokým obsahem organické hmoty na povrchu, se zhutnělou půdou a trávníky, které jsou přehnojené a přelévané, mají slabý kořenový systém, a proto jsou náchylnější ke stresu ze sucha. Příznaky se proto mohou projevit i přes přítomnost vláhy v půdě. V takových případech je závlaha pouze krátkodobým opatřením ke zlepšení stavu, nikoli dlouhodobým řešením hlubších problémů.

 

Nejlepší tipy pro správnou správu vlhkosti

Nejlepší přístup k řízení úrovně vlhkosti se liší podle místa a dostupného vybavení. Následující tipy zahrnují základní strategie údržby, které by měly být zváženy a přijaty tam, kde je to možné:

Vždy zvyšte výšku sečení, aby se travní rostliny mohly lépe vyrovnat se stresem v období sucha.
Během horkého a suchého počasí udržujte půdní profil vlhký (ne mokrý), abyste zajistili stálý přísun vody a minimalizovali stres.
Při běžnějších povětrnostních podmínkách umožněte cykly zvlhčování a vysychání a zalévejte hloubkově pouze v případě potřeby.
Nezalévejte příliš silně. Zvolte raději mírné dávky aplikované po delší dobu, aby se aplikovaná voda mohla vstřebat. Tím se minimalizuje množství odtékající vody a dosáhne se rovnoměrnějšího opětovného zavlažování půdy. Pokud je silná aplikace provedena ve spěchu, jsou nízké části půdy náchylné k přemokření, zatímco vysoká místa zůstávají suchá, což vede k nerovnoměrnému růstu.
Před zaléváním povrch provzdušněte, abyste zlepšili infiltrační schopnost půdy, zejména pokud byla ponechána vyschnout.
Pokud je to možné, zalévejte večer nebo přes noc, kdy se minimalizují ztráty způsobené transpirací. To je snazší tam, kde je k dispozici automatický zavlažovací systém.
Zvažte použití smáčedla, jako je H2Pro, které napomáhá pronikání vody do půdy, zejména pokud půda vyschla nebo se u ní vyvinuly hydrofobní vlastnosti (odpuzuje vodu).
Ke kontrole vlhkosti používejte měřič vlhkosti s cílem udržovat stálou úroveň vlhkosti mezi 25 a 35 %.

 

Mohu použít příliš mnoho vody?

Při nadměrném zalévání dochází k plýtvání vodou. Nadměrné zavlažování podporuje plevelné trávy a jednoleté luční trávy na úkor žádanějších druhů trav (ohnice, kostřavy, jílek atd.). Nadměrně zavlažovaný trávník si také vytvoří mělký kořenový systém a vysoký obsah organické hmoty, čímž se zhorší jeho kvalita a bude náchylnější k suchu a chorobám a zhorší se i jeho reakce na vstupy hnojiv.