Zakládání trávníku na podzim

Zkušení zahradníci dobře vědí, že nejlepší dobou pro výsev trávníku či pokládku travního koberce je konec léta a začátek podzimu, podle počasí zhruba od 20. srpna do 30. září. Pro stávající trávníky je v tomto období nejdůležitějším úkolem příprava na zimu.

2 min

V září je půda stále ještě dostatečně teplá, ale zároveň už přicházejí i podzimní deště, což dohromady tvoří ideální kombinaci, která zaručí osivu dobré klíčení. Touto dobou už by měla být dokončena příprava půdy (výměnou či úpravou zeminy), modelace terénu a vyhubení plevelů. Trvalých plevelů se lze účinně zbavit pouze s použitím totálního herbicidu. Před výsevem je dále třeba odstranit veškeré nerovnosti a zajistit půdu s jemnou strukturou, která je důležitá nejen pro výsev, ale i pro pokládku travního koberce, protože napomáhá rovnoměrné tvorbě kořenů a předchází vzniku skvrn.

Fyzický stav a odolnost jsou u trav, podobně jako u ostatních rostlin, z velké míry dány počátečním růstem a rychlou tvorbou kořenového systému. Tuto fázi lze podpořit aplikací vysoce kvalitního startovacího hnojiva. Nedoporučuje se používat netestované organické hnojivo vzhledem k riziku kontaminace (např. ponravami, baktériemi či semeny plevelů). Navíc poměr živin v organických hnojivech není obecně pro trávy vhodný. Potřebám rostlin lépe vyhovují hnojiva s řízeným uvolňováním živin jako je např. startovací trávníkové hnojivo LandscaperPro New Grass (NPK poměr 20-20-8), které uvolňuje nezbytné živiny postupně po dobu 8 až 10 týdnů v závislosti na teplotě půdy.  Startovací hnojivo by mělo mít vysoký obsah fosforu, který zajistí rychlé klíčení a růst kořenového systému. Vynikající výsledky jsou v tomto směru zajištěny právě postupnou dodávkou živin, kterou umožňuje membrána na povrchu granulí hnojiva. Řízené uvolňování živin také zajistí, že citlivé kořínky mladých travních rostlin rostou optimálně a nehrozí jim riziko poškození vysokou koncentrací živin v kořenové zóně.

Hnojivo, které obsahuje řádný poměr živin a navíc s řízeným uvolňováním, urychluje klíčení o 10 až 14 dnů. Nově založený trávník se silným kořenovým systémem přežije snadno zimu a díky zásobám živin uloženým v půdě se na jaře začne rychleji rozvíjet. 10 až 14 dnů na podzim může vést k výhodě až jednoho měsíce na jaře, protože dobře zakořeněný trávník zahajuje jarní sezónu mnohem rychleji.

Toto hnojivo je rovněž vhodné při přesevech a pokládce travního koberce. Aplikujte přímo před výsevem či pokládkou travního koberce a zapracujte 1-2 cm hluboko do svrchní vrstvy půdy. Malé granule jednotné velikosti umožňují rovnoměrnou distribuci a zamezují vzniku nežádoucích skvrn na trávníku. Pro přesnou aplikaci se doporučuje použít kalibrované rozmetadlo.

Účinek hnojiva LandscaperPro New Grass: rozdíl mezi ošetřenou a neošetřenou plochou po 11 týdnech