Věda, která se skrývá za trávníkovými smáčedly

Nedávný pokrok v účinnosti smáčedel ICL z nich učinil důležitý nástroj pro všechny trávníkáře.

Únor 14, 2022
5 min

Vzhledem k tomu, že voda je na celém světě stále vzácnějším zdrojem, hrají nyní smáčedla v rámci integrovaného programu péče o trávník důležitou roli při šetření vodou a podpoře celkového zdraví a kvality trávníku. Hovoříme s Lanou Farrenovou, technickou manažerkou společnosti Amega Sciences společnosti ICL, abychom nahlédli do zákulisí výroby smáčedel a prostředků na ochranu vody společnosti ICL.

“Společnost Amega Sciences je specialista na formulace speciálních produktů, k čemuž využívá technologie povrchově aktivních látek. Protože povrchově aktivní látky účinkují na povrchu, znamená to, že ovlivňují povrchy kapalin, pevných látek a plynů. Povrchově aktivní látky používáme k ovlivnění vlastností povrchů, což může například zlepšit přilnavost přípravku na list, zvýšit infiltraci vody do půdy nebo dokonce vyčištit povrch od zbytků. Fungují například jako čističe nádrží postřikovačů po aplikaci přípravků na ochranu rostlin, aby se z nádrže odstranily zbytky, které by mohly negativně ovlivnit následující aplikace. My se však specializujeme na smáčedla a technologie pro retenci vody.”

 


Tým Lany Farrenové: Lewis Peattie (chemik), Chris Taylor (chemik) a Oliver Peerless (vedoucí laboratoře).

 

Lana pracuje ve společnosti Amega již téměř 12 let. Jako technická manažerka řídí centrální výzkumné projekty ICL a vyvíjí produkty, po kterých je na trhu poptávka.

 

Proč jsou smáčedla pro trávníkáře důležitá?

“Hospodaření s vodou je zásadní součástí pěstování každé rostliny, a to platí i pro trávník. S vodou jsou však spojeny dva hlavní problémy. Zaprvé jsou to náklady a dostupnost vhodné závlahové vody, přičemž použití produktů řady H2Pro sníží množství vody potřebné k závlaze, takže v důsledku může snížit náklady na spotřebovanou vodu. Druhý problém je v půdě. Vodoodpudivost mohou způsobit například suchá místa, zhutnění a nemoci, což vše způsobuje problémy při vytváření rovnoměrného povrchu trávníku, který je důležitý pro travnatá sportoviště. Používání smáčedel H2Pro v rámci programu údržby a hnojení je účinné proti všem těmto faktorům. Smáčedla zajistí zdravý trávník tím, že rovnoměrně rozdělí vodu a následně umožní její odtok tam, kde je to potřeba.”

Společnost ICL se zaměřuje na kvalitní produkty, které dobře fungují. Každý výrobek z řady smáčedel H2Pro je navržen speciálně pro určitou práci a jeho výzkum a vývoj může trvat roky. Společnost ICL provádí několik pokusů se všemi potenciálními výrobky, aby vždy potvrdila jejich účinnost předtím, než se výrobek dostane na trh. Společnost Amega a techničtí manažeři ICL pro trávníky úzce spolupracují na tom, aby výrobky spolehlivě fungovaly.

 

Je složité uvést na trh řadu smáčedel?

“Výzkum stojí mnoho času a úsilí. Není to snadný proces a jen na vývoj jediného produktu se vynaloží obrovské množství práce. Existuje mnoho různých typů povrchově aktivních látek, s různým složením, které všechny mají různé účinky na povrchy, na které se aplikují. Protože mícháme dohromady různé chemikálie, musí být i jejich složení ve směsi stabilní, aby bylo jisté, že budou fungovat i dva roky po výrobě.”

 

V čem se H2Pro liší od ostatních smáčedel na trhu?

“Pro začátek je třeba mít dobrou znalost povrchově aktivních látek a přizpůsobit receptury tak, aby splňovaly to, co od nich chcete. Jakmile se povrchově aktivní látky vyberou a stabilizují, receptury se pak podrobí přísným testům stability při různých teplotách, aby se zajistila jejich stabilita po celém světě v různých klimatických podmínkách. Provádíme mimo jiné testy povrchového napětí, rozptýlitelnosti, penetrace a smáčení, které se provádějí přímo v chemických laboratořích společnosti Amega Sciences. Poté se prototypy kontrolují z hlediska fytotoxicity a účinků na cílovou plodinu v biologických laboratořích společnosti Amega Sciences. Po prvních screeningových testech v biologických laboratořích se vyberou ty nejúčinnější pro polní pokusy na různých místech po celém světě. Tak se zajistí účinnost na různých druzích trav nebo různých plodinách a v různých prostředích. Máme různá pracoviště po celém světě, buď na univerzitách, nebo na smluvních výzkumných pracovištích, včetně Velké Británie, USA a Austrálie.”

Společnosti ICL a Amega nekončí pouze u jedné sady výsledků. Každý výrobek se testuje na několika zkušebních místech, než se dostane na trh. Tento proces obvykle trvá přibližně 2 až 3 roky.

“Máme k dispozici řady výsledků podpůrných zkoušek. Díky tomu můžeme zajistit, že naše produkty jsou v lahvi stabilní, budou plnit to, k čemu jsme je vyvinuli a mají prokazatelný přínos pro cílové plodiny. Na samém konci vývoje testujeme aplikační dávku produktu jako tankmixu s celým naším sortimentem pro trávníky. Trávníkáři se tak mohou informovaně rozhodnout, zda mohou smíchat dva produkty ICL dohromady a ušetřit si tak čas a práci na greenech. Tento návod pro tankmix se pak zveřejňuje v brožurách ICL pro segment Sportovních a okrasných trávníky.”

 

Co by měl vědět každý trávníkář, který se chce zlepšit v používání smáčedel?

“Častým omylem je, že všechny technologie smáčedel a povrchově aktivních látek jsou stejné. Na trhu je mnoho smáčedel, ale všechna nejsou stejná. Výrobky se smáčedly jsou určeny k různým účelům, proto je nezbytné používat vysoce kvalitní výrobky, které mají oporu v nezávislých pokusech. A vždy doporučujeme preventivní přístup, který využívá smáčedla v rámci programu hnojení a údržby. Jen tak si zajistíte rovnoměrnou vlhkost půdy a předejdete problémům dříve, než nastanou.”