Inovace ve výživě trávníků zaměřené na technologie dusíkatých látek

Klíčem k účinným hnojivům je pochopení dodávky dusíku do rostliny. .

7 min

Dr. Andy Owen a Henry Bechelet, techničtí manažeři společnosti ICL, vysvětlují, jak jsou znalosti a inovace základem podnikání společnosti ICL v oblasti trávníků.

Společnost ICL je v celosvětovém měřítku specialistou na výživu rostlin. Vyvíjí a vyrábí špičkovéh technologie hnojiv a zaměstnává odborníky v terénu, kteří zákazníkům radí, jak dosáhnout co nejlepších výsledků. Společnost ICL zaměstnává týmy vysoce zkušených a odborně kvalifikovaných specialistů na výživu trávníků, kteří spolupracují s profesionálními trávníkáří na tvorbě výživových programů, které umožňují trávníkům dosahovat maximální kvality. Všichni naši regionální manažeři mají hluboké znalosti o technologiích hnojení a o tom, jak nejlépe sestavit účinné integrované programy. Naše základní filozofie vychází z touhy jednat zodpovědně, takže se řídíme zásadami osvědčených postupů a vždy zohledňujeme nejnovější způsoby myšlení.

 

Investice do výzkumu

Charakteristickým rysem společnosti ICL jsou investice do výzkumu, který slouží jako podklad pro naše poradenství. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby naši zaměstnanci byli otevření a poskytovali aktuální rady založené na nejnovějších výzkumech a myšlenkách. Stejně jako se v průběhu let vyvíjely naše technologie, vyvíjelo se i naše přesvědčení a chápání. Snažíme se být pozitivně progresivními partnery v oboru.

Jeden z našich základních názorů se týká dodávek dusíku (N), který považujeme za zdaleka nejdůležitější faktor ve výživě trávníků. Dusík se nepodobá žádné jiné živině, protože se používá k přímé podpoře aktivního růstu. Běžně nasazujeme různé formy nebo směsi různých zdrojů N v různém množství, abychom dosáhli specifických reakcí trávníku, které odpovídají momentálnímu požadavku na péči. Ve Velké Británii však stále přistupujeme k používání N poměrně zjednodušeně a máme tendenci sledovat pouze roční dávky dusíku (v kg N na hektar za rok), abychom se ujistili, že se pohybujeme “ve správném rozmezí” pro daný typ trávníku a situaci. Je to ale opravdu nejlepší způsob pohledu na věc?

 

Podívejme se na dusík podrobněji

Pohled na roční dodávku dusíku nám neposkytuje žádnou informaci o tom, jak dobře jsme se o porost během roku starali. Je zřejmé, že bychom se měli blíže zabývat dodávkami dusíku a usilovat o jeho podávání v konkrétnějších a cílenějších množstvích, abychom dosáhli kýžených reakcí trávníku a měli jeho růst pod kontrolou. Domníváme se, že místo sledování dávek dusíku za rok je užitečnější sledovat dávky dusíku za týden. Není to nic nového, ale je to něco, co by mohlo být nesmírně užitečné a co by vás mohlo posunout na vyšší úroveň.

Při tomto způsobu uvažování bychom se tedy stále snažili dosáhnout obecného ročního cíle pro dusík (řekněme 100-120 kg N za rok), ale také bychom se podrobněji zabývali týdenními vstupy N a aplikovali konkrétní množství v určitou dobu s cílem sladit reakci trávníku s obecnějšími cíly údržby. Například na jaře bychom mohli chtít stimulovat vyšší růst po dobu několika týdnů, abychom pomohli trávníku rychle prorůst silnou vrstvou topdressingu, ale bez nežádoucího nadměrného růstu, který by mohl později způsobit problémy. Nebo můžeme chtít během léta udržovat velmi přesnou úroveň růstu, která je schopna vytvořit povrch, který se zotaví z náročné údržby a hry, ale zároveň nehromadí nadměrného množství organické hmoty v základně trávníku. Zde vám znalost týdenních dávek N může skutečně pomoci přesně zacílit hnojivový program a dosáhnout správné rovnováhy.

Podívejme se na jednoduchý příklad. Každá situace bude samozřejmě jiná v závislosti na typu trávníku, klimatu a dalších faktorech prostředí nebo hospodaření, ale pro nározný příklad si představme typický vyhoněný green z lipnice roční. Pokud bychom v tomto případě aplikovali 5 až 6 kg N na hektar týdně během rané části vegetačního období, dosáhli bychom velmi silného růstu, která by stimuloval trávník k velmi rychlé obnově například po topdressingu. Pokud bychom se rozhodli aplikovat 3-4 kg N na hektar týdně během léta, vyvolali bychom mírnou růstovou reakci, která by byla vhodná pro dobrou regeneraci po intenzivní údržbě nebo hře. A konečně, pokud bychom aplikovali 1-2 kg N na hektar týdně, mohli bychom dosáhnout velmi nízké růstové odezvy trávníku, která by však mohla být dostatečná k tomu, aby se trávník při nižší úrovni hry nezhoršil. Jde o to, že chceme o trávník správně pečovat, musíme v různých fázích roku provádět údržbu různými způsoby. Přesné údaje by se v každé situaci lišily, ale domníváme se, že pokud chceme správně regulovat růst trávníku, pak nám znalost dávky N na hektar týdně velmi pomůže.

V této fázi si možná říkáte, že je to všechno velmi zajímavé, ale jak snadno a rychle vypočítat množství N za týden? Od toho jsou tu samozřejmě odborníci na výživu. Náš dlouholetý výzkum zákonitostí uvolňování dusíku nám umožnil podrobně pochopit, jak se dusík z našich produktů v průběhu času uvolňuje. Investujeme také mnoho času a úsilí, abychom našemu týmu regionálních manažerů v terénu poskytli podpůrné technologie, které jim pomohou sestavit jejich programy a provést všechny potřebné výpočty. Právě jsme inovovali program ICL iTurf (což je aplikace, kterou naše týmy používají k sestavování výživových programů se svými klienty), aby zahrnoval týdenní vstupy dusíku i celkové roční hodnoty. Pomocí programu iTurf Program můžeme kombinovat různé technologie uvolňování, upravovat načasování aplikací, hrát si s aplikačními dávkami a dolaďovat dobu působení, abychom dosáhli požadovaných dodávek dusíku v průběhu celého roku.

 

Spojení našich dovedností, znalostí a zkušeností

V programu ICL iTurf se snažíme spojit všechny naše dovednosti, znalosti a zkušenosti, abychom vytvořili programy hnojení, které odpovídají plánu údržby/herní sezóně. Naším cílem je předejít aplikaci nadměrného, zbytečného nebo nehospodárného množství dusíku, ale ze stejného důvodu nechceme aplikovat ani příliš málo dusíku. Jednoduše chceme být při používání dusíku co nejpřesnější a dosáhnout plně efektivní reakce trávníku. Domníváme se, že díky zaměření na dávku N na hektar a týden uvidíme jasnější způsob, jak optimalizovat přísun živin a vytvořit lepší trávník.

Nyní už máme k dispozici prostředky, jak se programu výživy dostat skutečně “pod kůži”. Myslíme si, že díky podrobnějšímu pochopení dodávek dusíku budou vaše programy výživy přesněji vyladěné a trávník z toho bude mít prospěch. Program iTurf není předpisový přístup, je to pouze plánovací nástroj, který náš tým specialistů na výživu používá po konzultaci se svými klienty, aby srozumitelným způsobem zmapoval přísun živin. Chcete-li si nechat program předvést a zmapovat své požadavky na hnojiva na celý rok týden po týdnu, kontaktujte člena našeho týmu. Pokud si myslíte, že jsme tu jen proto, abychom vám prodali hnojivo, pak jste vedle jak ta jedle:-)