Zásadní role smáčedel v programech údržby trávníků

Hospodaření s vláhou s využitím nejnovějších technologií smáčedel je zásadní součástí integrovaného přístupu ke kvalitní péči o trávník.

7 min

S rostoucím tlakem na rozpočty pro údržbu golfových hřišť a s měnícím se klimatem se stále více zvažuje výběr a používání smáčedel v rámci programů péče o trávník. Protože se do budouna se předpovídá v severní Evropě méně horkých a suchých let a spíše deštivá, mohlo by se zdát, že použití smáčedel v těchto regionech není nutné. Skutečnost je však taková, že by stále měly hrát velmi důležitou roli v kvalitní přípravě a údržbě sportovních povrchů.

Konstrukce s převahou písku a volným odtokem, které je tak důležitá pro celoroční hru, je náchylná na hydrofobní (vodu odpuzující) půdní podmínky. Stejný problém navíc představuje i velké množství písku používaného k topdressingu stávajících povrchů s cílem vypořádat se s hromaděním organické hmoty. Když k tomu připočteme nedostatek vody v některých oblastech a nový trend omezování zavlažovacích vstupů, je třeba ještě zvážit potenciální výhody smáčedel.

Smáčedla jsou povrchově aktivní látky, což je třída chemických sloučenin určených k vyvolání fyzikálních změn na povrchu kapalin. Zjednodušeně řečeno sníží povrchové napětí vody. Při výrobě smáčedel se používá několik různých druhů povrchově aktivních chemických látek, které mají různý způsob účinku. Obecně lze tyto způsoby účinku rozdělit na “letní” smáčedla, která se používají především k zadržení vody a k prevenci vzniku hydrofobních suchých skvrn, a na “zimní” smáčedla, která se používají ke zlepšení pohybu vody, zejména k infiltraci a pronikání směrem dolů. K dispozici jsou také specializovanější přípravky na podporu rozptylu rosy, odplavování solí a pro kurativní ošetření suchých míst. Pochopení způsobu působení smáčedla je proto nedílnou součástí výběru správného přípravku pro daný úkol.

 

Kdy použít smáčedlo

Kdy byste tedy měli použít smáčedlo? To závisí na požadovaném výsledku. Pro péči o jemný trávník, kde je zásadní uniformita trávníku a vysoká kvalita herního povrchu, se doporučuje celosezónní program s použitím smáčedla. Ten zajistí optimální účinnost smáčedla a umožní efektivní hospodaření s vodou a kontrolu lokálních suchých míst a s nimi spojené nestejné kvality trávníku. Program by měl začít na začátku sezóny a první aplikace by se měla provést již v březnu. Většina přípravků je určena k preventivnímu měsíčnímu použití a jejich účinek je obecně kumulativní. To znamená, že s každou aplikací se zvyšuje hladina smáčedla v půdě. Cílem je maximalizovat obsah tak, aby se shodoval s nejteplejší a nejsušší částí roku (červenec/srpen), a udržet tak lepší rovnováhu vzduchu a vlhkosti v půdě pro optimální zdraví rostlin i kvalitu povrchu. Výsledkem by měl být silnější a zdravější porost s hlubším kořenovým systémem, který zajistí kvalitní hrací plochu a bude méně náchylný k chorobám.

Používání kvalitního smáčedla v rámci předem naplánovaného programu údržby v průběhu sezóny přinese další výhody pro plochy na písku. Tyto produkty udrží zdravou úroveň vlhkosti ve svrchní části půdního profilu, sníží vlhkost ve vrstvě organické hmoty v horní části a zároveň omezí vyplavování. To může být obzvláště důležité tam, kde je omezený půdní pokryv, zejména na nově osetých plochách, kde jsou zranitelné mladé rostliny obzvláště citlivé na horko a sucho. Kromě zajištění dostatku vláhy pro zdravý růst trávníku jsou potenciální úspory nákladů značné, zejména tam, kde se spoléhá na vodovodní síť.

Tam, kde se trvale vyskytují problémy jako čarodějné kruhy, může pravidelná aplikace smáčedla předejít jejich vzniku a snížit jejich dopady na trávník, pokud se použije v kombinaci s preventivními aplikacemi fungicidů a pokud se účinně hospodaří s organickou hmotou. Čarodějné kruhy typu 1 způsobují nejzávažnější poškození trávníku, a pokud se nechají rozvinout, vedou k jeho odumření, obvykle v důsledku hydrofobních sloučenin, které vylučují původci této choroby (basidiomycety).

Smáčedla mohou také přinést výrazné zlepšení herní kvality a zajistit tak konkurenční výhodu, kterou v dnešní ekonomicky náročné době potřebuje mnoho sportovišť. To platí zejména pro jemné trávníky, jako jsou golfové a bowlingové greeny, kde je interakce míče s povrchem tak důležitá. Pokud je úroveň vlhkosti nestálá, povrchy jsou hrbolaté a nepředvídatelné s výraznými výkyvy v rychlosti – což není příjemný povrch pro hru. Rovnoměrnější úroveň vlhkosti zajištěná pravidelným přísunem smáčedla slouží ke zlepšení stálého růstu trávy, a tím k udržení hladšího a předvídatelnějšího povrchu, který si hráči budou užívat.

 

Použití penetračních smáčedel

Mnozí trávníkáři stále častěji používají penetrační smáčedla v zimním období nebo v obdobích s vyššími srážkami. Jejich použití zaměřuje pozornost na celoroční hospodaření s vodou, což napomáhá zlepšení povrchu jemného trávníku. Během vlhčích období může dojít k nasycení trávníku vodou. To je problematické z mnoha důvodů: snižuje se hustota; zhoršuje zakořenění; špatný poměr vody a vzduchu vede k anaerobním podmínkám v půdě a snížení mikrobiální aktivity; snižuje se rozklad organické hmoty; dochází k deformacím povrchu způsobeným pohybem chodců a strojů; zvyšuje se náchylnost k chorobám a invazi mechů.

Penetranty fungují tak, že snižují povrchové napětí vody, čímž napomáhají jejímu pronikání směrem dolů, a v případě potřeby je lze používat po celý rok k přesunu přebytečné vody z povrchu půdy do půdního profilu. Maximálního přínosu dosáhnete, použijete-li je ve spojení s povrchovým provzdušňováním a za přítomnosti spodní drenáže. Pravidelné používání udržuje povrch sušší a pomáhá udržovat zdravější poměr vody a vzduchu v profilu. Výhodou bude silnější a zdravější trávník s dobrým kořenovým systémem, který je méně náchylný k chorobám. Mezi další přínosy paří také účinnější rozklad organických látek a jednotnější povrch s dobrou hustotou, menším výskytem mechů a řas a menším množstvím plevelů.

Smáčedla nejsou zázračným lékem, který by sám o sobě vyřešil problémy a zlepšil herní vlastnosti. Pro dosažení maximálního přínosu by se měla používat v rámci integrovaného plánu péče, který účinně kombinuje zavlažování k nahrazení vody ztracené evapotranspirací s častým provzdušňováním do různé hloubky pro udržení zdravého prostředí v kořenové zóně. Kvalitní měřič vlhkosti je skvělým nástrojem každého trávníkáře, kterému umožňuje sledovat úroveň půdní vlhkosti. Takové přístroje přinášejí objektivní pohled na dříve složitou vědu a umožňují mnohem cílenější přístup k zavlažování a řízení vlhkosti, kdy je možné nechat plochy vyschnout více, než by se dříve riskovalo, a klást větší důraz na ruční zavlažování.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že řízení vlhkosti s využitím nejnovějších technologií smáčedel je zásadní součástí integrovaného přístupu ke kvalitní péči o trávník. Na trhu je k dispozici mnoho smáčedel, proto se ujistěte, že o kupovaném produktu víte vše a že je navržen tak, aby vám poskytl požadované výsledky. Buďte připraveni a proveďte první aplikaci dostatečně brzy, abyste optimalizovali přínos a dodržujte program doporučený na etiketě výrobku. Pokud je to možné, používejte měřič vlhkosti, který vám pomůže při rozhodování, a buďte flexibilní; nebojte se provádět změny v programu regulace závlahy, abyste dosáhli požadovaných výsledků.