Bemestingsadvies voor de teelt van gras

Ontdek alles over het bemesten van gras of grasklaver weides: praktische tips, geschikte producten en interessante veldproeven.

Bemestingsadvies voor het telen van gras (Poaceae)

  • Gras groeit optimaal in een bodem met een pH van minimaal 4,8 tot 5,0.

  • Gras-klaver groeit optimaal in een bodem met een pH van minimaal 5,2 tot 5,5.

  • Elke snede moet worden bemest met organische en/of een minerale meststof.

  • Voor de eerste snede is altijd een gift minerale zwavel nodig.

  • Als de bodemniveaus laag zijn is bemesting met natrium, koper, kobalt en selenium nodig voor de gezondheid van de dieren.

Grasperceel met Polysulphate bemest
Grasperceel na maaien

Nutriëntenbehoefte

Nutriëntenbehoefte in kg/ha voor een opbrengst van 12 ton/ha droge stof.

NP2O5K2OMgOSO3Na2O
Kg/haKg/haKg/haKg/haKg/haKg/ha
Bovengronds3501054305012550

Advies voor de verschillende nutriënten is afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid.

Nutriëntenopname van gras gedurende het groeiseizoen.

De nutriënten dienen verdeeld te worden over 4 tot 5 maai- of weidesnedes.

Stikstof: De eerste snede krijgt de hoogste gift. Elke volgende snede krijgt een lagere gift, bijv. 120-80-50-40 kg/ha N.

Fosfor, kalium, magnesium en natrium: verdeel de benodigde hoeveelheid nutriënten over de verschillende snedes.

Zwavel: Vóór de eerste snede moet aan zandgrond 100 kg/ha mineraal SO3 worden gegeven, kleigrond 75 kg/ha, en aan veengrond 50 kg/ha, naast eventuele toediening van organische meststoffen.

Rol van nutriënten

Belangrijkste parameterNP2O5K2OMgOSO3Na2
Droge stof opbrengst+++++
Eiwitgehalte+++++
Smakelijkheid van gras+++
Verteerbaarheid van gras+++++

Bekijk relevante proeven:

Kalium tekort op grasland
Lichtenvoorde, 2023
Grasklaver biologische teelt
Winterswijk, Nederland

21.4

eiwitopbrengst

V&A

Hier lees je een aantal veelgestelde vragen die we kregen van telers over het telen van gras.

  • Gras kan geen zwavel in organische vorm opnemen. Organische zwavel van bodem organische stof of dierlijke mest moet eerst in de bodem worden gemineraliseerd. Dit proces start bij een hogere temperatuur van de bodem (>7°C). Dat betekent dat bij elke grondsoort voor de eerste snede een minerale zwavelgift nodig is.

  • Dat is afhankelijk van de hoeveelheid mest. In veel landen is de hoeveelheid mest te klein om te voorzien in de jaarlijkse kaliumopname van gras (36 kg/ton droge stof).

  • In veel landen wordt aanbevolen minerale zwavelmeststoffen met een biologische certificering te gebruiken, zoals Polysulphate, gips en Kieseriet.

  • Onze gebruikelijke aanbeveling is 150 kg/ha minerale SOvoor kleigrond; 100 kg/ha voor veengrond en 200 kg/ha voor zandgrond. Dit mag alleen voor de eerste snede worden toegediend.

  • Gras heeft geen micronutriënten nodig om opbrengst te produceren. Micronutriënten zoals koper, selenium en kobalt, evenals het macronutriënt natrium zijn nodig voor de gezondheid van de dieren.

Meer weten of heb je een andere vraag?

Onze aanbevelingen:

Polysulphate®

Natuurlijke meststof met 4 nutriënten

Polysulphate Granular

0-0-14
+TE

Bekijk product

ICL PotashpluS

Polysulphate en kaliumchloride in één korrel, het beste van twee werelden

ICL PotashpluS

0-0-37
+TE

Bekijk product