Efficiëntie van nutriënten in pootaardappel

12.3

opbrengststijging
Deze proef laat zien wat de voordelen zijn van het gebruik van de gecontroleerd vrijkomende meststof Agromaster in pootaardappelen.

Proefcentrum Zwaagdijk, Nederland
2015

Trail

12.3

opbrengststijging

Hoofdconclusies

Toediening van gecoat stikstof (Agromaster) resulteerde in 9,8% meer pootaardappelen en een indrukwekkende 12,3% hogere opbrengst per toegediende kilogram stikstof in vergelijking met KAS. Dit komt overeen met een rendement van 14% bij gebruik van Agromaster in plaats van KAS.

 

Doel

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen bij pootaardappelen

Een optimale efficiëntie van minerale meststoffen is essentieel voor een duurzame landbouwproductie. Aangezien de wereldwijde vraag naar voedsel en energie alleen maar toeneemt, zal dit steeds belangrijker worden.

De efficiëntie móet dus omhoog. Daarvoor kan zowel gebruik worden gemaakt van agronomische methodes als van diverse teeltbenaderingen.

De gebruiksefficiëntie van een voedingsstof kan worden gedefinieerd als de opbrengst per eenheid meststof, of in termen van het terugverdienen van de toegediende meststoffen. Stikstof is het voedingselement dat in de landbouw het meest wordt gebruikt. Volgens gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie bedroeg het totale stikstofverbruik in 2013 99,6 miljoen MT. De wereldwijde stikstofgebruiksefficiëntie voor de graanproductie wordt geschat op slechts 33-40%. De overige 60-67% staat gelijk aan een jaarlijks verlies van N-meststof (door denitrificatie, vervluchtiging, afspoeling en uitspoeling) ter waarde van ~20 miljard dollar (William & Johnson, 1999). Daarmee is stikstof tevens het voedingselement dat het meest verloren gaat in de landbouw.

In talrijke studies is aangetoond dat de stikstofverliezen met gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF’s) aanzienlijk lager zijn. Bovendien is de gebruiksefficiëntie van de voedingsstoffen bij dit soort meststoffen hoger, waardoor ook de opbrengst en de kwaliteit toenemen.

Proefdetails

Proefstation

Proefcentrum Zwaagdijk, Nederland

Gewas

Aardappel

Product

Agromaster

Beoordelingen

De gebruiksefficiëntie van voedingsstoffen (NUE)

Behandelingen

Deze proef omvatte twee verschillende stikstofbehandelingen. De controle kreeg 127 kg/ha N toegediend in de vorm van KAS. Het met Agromaster behandelde veld kreeg 127 kg/ha N in de vorm van Agromaster. Zowel het controle- als het met Agromaster behandelde veld kregen gelijke doseringen P&K toegediend.

 

BehandelingMeststofN toepassing
ControleKAS 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (gecoate N)127 kg/ha
P & K toepassingen waren gelijk voor beide behandelingen

 

Behandelingen

Deze proef omvatte twee verschillende stikstofbehandelingen. De controle kreeg 127 kg/ha N toegediend in de vorm van KAS. Het met Agromaster behandelde veld kreeg 127 kg/ha N in de vorm van Agromaster. Zowel het controle- als het met Agromaster behandelde veld kregen gelijke doseringen P&K toegediend.

 

BehandelingMeststofN toepassing
ControleKAS 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (gecoate N)127 kg/ha
P & K toepassingen waren gelijk voor beide behandelingen

 

Resultaten

Analyse van de resultaten laat het volgende zien:

  • de behandeling met gecoat N (Agromaster) produceerde 9,8% meer aardappelknollen;
  • met Agromaster was er een opbrengststijging van 12,3% per toegepaste eenheid stikstof in vergelijking met KAS;
  • toediening van Agromaster resulteerde in een 14% hoger rendement dan toediening van KAS.
Type meststofN BehandelingAantal knollenPFP
Aantal knollen
KnolopbrengstPFP Knolopbrengst
kg/haknollen/haknollen/kg NMT/hakg knollen/kg N
KAS 27%N127461,2003,631.552.8416
Agromaster (gecoate CN)127506,5003,988.259.3467
Ratio Agromaster vs KAS+ 9.8%+ 12.3%

 

Het effect van N-behandelingen op opbrengst en aantal pootaardappelen.

Andere interessante proeven

Proef duurzame aardappelteelt
Interra Farm Ittre, België, 2015
Trail

26

opbrengststijging
Zaaiuien met Agromaster
Nederland
Trail

6

opbrengststijging