Rooddraad in gazons

Hoe kan ik rooddraad in een gazon behandelen en voorkomen? De experts van LandscaperPro geven advies.

februari 15, 2022
3 min

In dit artikel:

 • Ziekten
 • Wat zijn de symptomen van rooddraad?
 • Welke omstandigheden bevorderen de ontwikkeling van rooddraad?
 • Tips voor het voorkomen en bestrijden van rooddraad

 

Regenwormen en rooddraad in graszoden

 

Plagen en ziekten hebben een grote impact op gras doordat ze de esthetische waarde van gazons en openbare groenvoorzieningen sterk verminderen. In sommige gevallen is de schade aanzienlijk en moeten er dure herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het is daarom beter te zorgen dat u weet welke plagen en ziekten de meeste schade veroorzaken en hoe u deze kunt voorkomen, zodat de kans op stress voor het gras wordt geminimaliseerd.

 

Ziekten

Schimmels zijn de meest voorkomende ziekteverwekkende organismen in gras, maar niet alle schimmels in de bodem zijn schadelijk.

Veel schimmels zijn juist heel nuttig en hebben belangrijke functies met betrekking tot de afbraak van organisch materiaal. De schimmels die ziekten veroorzaken, worden meestal ‘pathogeen’ genoemd. Er zijn veel verschillende pathogene schimmels die allerlei ziekten veroorzaken in gras. Elk hebben ze hun eigen gedrags- en fysiologische kenmerken. De meeste groeien als draadachtige structuren (hyfen). Een netwerk van deze schimmeldraden wordt mycelium genoemd. Dit mycelium kan al dan niet zichtbaar zijn op het plantweefsel van aangetaste planten of in de bodem.

In het algemeen zijn de meeste pathogene schimmels altijd aanwezig in gras, maar ontwikkelt er zich alleen een ziekte als de omgevingsomstandigheden gunstig zijn. Een goed beheer is vaak al voldoende om uitbraken van ziekten te voorkomen, maar de veranderlijke en onvoorspelbare aard van het weer maakt het vaak moeilijk om ziekten effectief te bestrijden.

Openbare grasvelden met voornamelijk krachtig groeiend meerjarig raaigras is minder vatbaar voor veel ziekten, voornamelijk doordat dergelijke velden minder intensief worden onderhouden en minder kort worden gemaaid. Rooddraad (Laetisaria fuciformis) is waarschijnlijk de meest voorkomende ziekte in openbare grasvelden en fijne siergazons.

 

Wat zijn de symptomen van rooddraad?

 1. Het gras heeft een roze of rood uiterlijk en wordt bleek/lichtbruin naarmate de ziekte vordert.
 2. De schimmel is zichtbaar als roze, katoenachtige pluisjes of als kleine rode naaldjes die uit het zieke blad steken. Deze naaldjes kunnen tot 25 mm lang zijn. Ze worden stromata genoemd en zijn de overlevingsstructuren van de causale schimmel.
 3. Geïnfecteerde plekken kunnen een diameter van 50 mm tot wel 350 mm hebben.
 4. De schimmel zorgt ervoor dat de toppen van de grasblaadjes afsterven, maar tenzij het gras slecht groeit, is de schade over het algemeen oppervlakkig.

 

Welke omstandigheden bevorderen de ontwikkeling van rooddraad?

 1. Rooddraad kan op elk moment van het jaar voorkomen, maar komt het meest voor in de late zomer en het najaar.
 2. Rooddraad komt voor in alle grassoorten, maar roodzwenkgras en meerjarige raaigrassen zijn het meest vatbaar. Verschillende rassen binnen deze soorten zullen ook meer of minder bestand zijn tegen de ziekte.
 3. Zoals bij veel grasziekten bevordert een vochtig oppervlak de verspreiding ervan en een teveel aan organisch materiaal is een bron van causale schimmels.
 4. Planten zijn het meest gevoelig wanneer de grasgroei traag is als gevolg van een lage vruchtbaarheid en in het bijzonder als er te weinig stikstof in de bodem aanwezig is.

 

Tips voor het voorkomen en bestrijden van rooddraad

 1. Dien bij aanwezigheid van rooddraad stikstofhoudende meststoffen toe. Dit zou meestal voldoende moeten zijn om de plant te helpen door de ziekte heen te groeien. Welke meststof wordt gekozen, hangt af van de heersende omstandigheden. Kies voor vloeibare meststoffen als de omstandigheden droog zijn en er niet kan worden beregend.
 2. Verwijder het maaisel van aangetaste grasvelden om de verspreiding van de ziekte tot een minimum te beperken.
 3. Houd de hoeveelheid organisch materiaal onder controle, zorg voor voldoende oppervlakteafwatering en belucht regelmatig.
 4. Zorg voor goed vruchtbare grond om een gezonde grasgroei te bevorderen, met name door ervoor te zorgen dat er gedurende het hele seizoen voldoende stikstof beschikbaar is.
 5. Zaai door met rassen die goed bestand zijn tegen rooddraad.