Proef wintertarwe met Polysulphate in het VK

5.4

opbrengststijging
Polysulphate verhoogde de totale opbrengst bij wintertarwe met 5,4%, wat een aanzienlijk rendement opleverde.

VK
2018

Trail

5.4

opbrengststijging

Hoofdconclusies

Deze proef liet zien dat Polysulphate de totale opbrengst bij wintertarwe met 5,4% verhoogde, oftewel 354 kg/ha.

Tijdens de proef meldde de teler dat de gemiddelde prijs voor graan € 198/ton bedroeg. Dit betekende dat Polysulphate het rendement met € 70,22/ha verbeterde. Na aftrek van de meststofkosten voor Polysulphate (100 kg/ha) bedroeg het rendement voor deze proef € 51,55/ha.

Doel

Deze proef wintertarwe (Triticum aestivum) in het VK onderzocht het effect van een najaarstoediening Polysulphate op wintertarwe. De proef keek met name naar de opbrengststijging aan de hand van beginontwikkeling.

Omdat de zwaveltoestand in de bodem in het VK laag of zelfs kritiek laag is, en planten zwavel nodig hebben om stikstof op te nemen, was de opzet van dit experiment om te testen of Polysulphate verbetering brengt in de opname van reststikstof door de plant, en de gewasontwikkeling stimuleert.

Proefdetails

Proefstation

VK

Gewas

Tarwe

Product

Polysulphate Granular

Beoordelingen

Opbrengst wintertarwe

Behandelingen

Het veld werd verdeeld in twee percelen. Op zowel het controle- als het met Polysulphate behandelde veld werd 250 kg/ha basismeststof PK 0-20-30 toegediend. Het veld met de proefbehandeling kreeg bovendien 100 kg/ha Polysulphate.

 

BehandelingVeldgrootteBasis meststof 0-20-30Polysulphate
hakg/hakg/ha
Polysulphate (Veld A)1.92250100
Controle(Veld B)1.92250-

 

Behandelingen

Het veld werd verdeeld in twee percelen. Op zowel het controle- als het met Polysulphate behandelde veld werd 250 kg/ha basismeststof PK 0-20-30 toegediend. Het veld met de proefbehandeling kreeg bovendien 100 kg/ha Polysulphate.

 

BehandelingVeldgrootteBasis meststof 0-20-30Polysulphate
hakg/hakg/ha
Polysulphate (Veld A)1.92250100
Controle(Veld B)1.92250-

 

Resultaten

Vergeleken met het controleveld liet het veld dat werd behandeld met Polysulphate een opbrengststijging van 354 kg/ha zien, oftewel 5,4% meer opbrengst.

 

Een dosering van 100 kg/ha Polysulphate resulteerde in 354 kg/ha meer opbrengst bij wintertarwe.

 

Andere interessante proeven

Proef wintertarwe
Roemenië, 2016
Trail

40

opbrengststijging
Proef koolzaad in Groot-Brittanië
Groot-Brittannië, 2018
Trail

33.6

opbrengststijging