Innovaties in gazonvoeding focussen op N-technologieën

Bij efficiënt gebruik van meststoffen draait alles om inzicht in de stikstofvoorziening in een grasplant. Kennis en innovatie vormen de kern van de grasafdeling van ICL.

5 min

Andy Owen en Henry Bechelet, technisch managers bij ICL, leggen uit hoe kennis en innovatie de kern vormen van de grasafdeling van ICL.

ICL is een wereldwijde specialist in plantenvoeding. Wij zijn gespecialiseerd in de productie en ontwikkeling van marktleidende meststoftechnologieën en beschikken over specialisten uit het veld die onze klanten met raad en daad terzijde staan om de best mogelijke resultaten te behalen met onze technologieën.

Onze teams van zeer ervaren en professionele specialisten op het gebied van gazonvoeding werken samen met beheerders van grasvelden aan de ontwikkeling van voedingsprogramma’s voor gras die aan de hoogste normen voldoen. Onze Area Managers hebben diepgaande kennis van meststoftechnologieën en zetten uiterst efficiënte en geïntegreerde voedingsprogramma’s op. Onze filosofie komt voort uit de wil om verantwoordelijk te handelen. Daarom baseren we ons op best practices en nemen we de nieuwste inzichten altijd mee in onze overwegingen.

 

Investeren in onderzoek

Kenmerkend voor ICL is dat we investeren in onderzoek om onze adviezen te kunnen onderbouwen. Onze medewerkers moeten open staan voor nieuwe denkwijzen en up-to-date advies geven op basis van de nieuwste onderzoeken en inzichten. Niet alleen onze technologieën hebben zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld; ook onze overtuigingen en visie zijn veranderd. We willen een positieve, vooruitstrevende industriële partner zijn.

Stikstoftoediening (N) is een van onze speerpunten en in onze ogen veruit het belangrijkste onderdeel van gazonvoeding. Stikstof is anders dan andere grasvoedingsstoffen, omdat het direct wordt gebruikt om de groei actief te beheren. We gebruiken voortdurend verschillende vormen of mengsels van N-bronnen in verschillende hoeveelheden om een specifieke reactie teweeg te brengen bij het gras, afhankelijk van de beheervereisten op dat moment. In het Verenigd Koninkrijk wordt echter nog altijd tamelijk simplistisch omgegaan met de toediening van N. Meestal wordt voor de dosering alleen gekeken naar de jaarlijkse stikstofinput (in termen van kg N per hectare per jaar) om de hoeveelheid stikstof af te stemmen op het type grasveld en de situatie. De vraag is echter hoe realistisch dat is.

 

Stikstof nader bekeken

Als we alleen naar de jaarlijkse stikstoftoediening kijken, zien we niet of de groei op alle momenten van het jaar goed wordt beheerd. We moeten dus meer aandacht besteden aan de stikstofinput en moeten proberen specifiekere en doelgerichtere hoeveelheden toe te dienen om zo tot een betere respons te komen voor meer efficiëntie en controle. In plaats van te kijken naar de jaarlijkse N-input is het volgens ons zinvoller om te kijken naar de wekelijkse N-input. Dat is niets nieuws, maar het kan wel bijzonder nuttig zijn en kan helpen meer inzicht te krijgen.

Met deze manier van denken werken we dus nog steeds toe naar een algemene jaarlijkse stikstofdoelstelling (bijvoorbeeld 100-120 kg N per jaar), maar houden we daarnaast ook de wekelijkse N-input in de gaten, waarbij we op bepaalde momenten specifieke hoeveelheden toedienen om een respons te creëren die precies aansluit bij de bredere onderhoudsdoelstellingen.

Zo kunnen we bijvoorbeeld in het voorjaar een paar weken lang de groei stimuleren met een intensieve topdressing om een snel herstel van de grasmat te bevorderen, zonder daarbij een te langdurig en ongewenst groeipatroon te creëren dat later voor problemen kan zorgen. Of misschien willen we de groei in de zomer extra nauwkeurig beheersen om de grasmat te laten herstellen van onderhoudsbehandelingen en betreding zonder dat er te veel organisch materiaal op het grondoppervlak terechtkomt. In dat geval kan het helpen om te weten hoeveel N er wekelijks wordt toegediend voor een gericht bemestingsprogramma om precies de juiste balans te creëren.

Laten we eens kijken naar een eenvoudig voorbeeld. Natuurlijk is elke situatie uniek wat betreft grassoorten, klimaat en andere milieu- of beheerfactoren, maar laten we een grasveld met straatgras als voorbeeld nemen. Als we in dit geval aan het begin van het groeiseizoen 56 kg N per hectare per week zouden toedienen, krijgen we een zeer sterke groeireactie waardoor de grasmat snel kan herstellen, bijvoorbeeld door een intensieve topdressing.

Als we ervoor kiezen om 34 kg N per hectare per week toe te passen tijdens de zomermaanden, zorgen we voor een gematigde groeireactie die ideaal is om het gras te laten herstellen van intensief onderhoud of betreding. Met 12 kg N per hectare per week zal de reactie nihil zijn, maar bij beperkte betreding kan dit al voldoende zijn om de kwaliteit van de grasmat te waarborgen. Het punt is dat we op verschillende momenten in het onderhoudsschema een andere reactie willen bereiken om een grasveld goed te beheren. De exacte cijfers verschillen natuurlijk per situatie, maar volgens ons is het bijzonder nuttig om te weten hoeveel N er per hectare per week wordt toegediend om de groei van uw grasmatten te beheren.

Vindt u dit allemaal heel interessant, maar weet u niet goed hoe u snel en eenvoudig de N-dosering per week kunt berekenen? Dat is waar wij als specialist in plantenvoeding in beeld komen. Dankzij ons jarenlange onderzoek naar stikstofafgiftepatronen weten we precies hoe onze producten het stikstof in de loop van de tijd afgeven.

We investeren bovendien veel tijd en moeite in het ontwikkelen van ondersteunende technologieën om ons team van Area Managers in het veld te helpen bij het opzetten van programma’s en het maken van alle noodzakelijke berekeningen. We hebben recent het iTurf-programma van ICL (de applicatie die onze teams gebruiken om samen met hun klanten voedingsprogramma’s samen te stellen) aangepast zodat nu zowel de wekelijkse stikstofinput als de jaarlijkse totalen worden weergegeven. iTurf stelt ons in staat om verschillende afgiftetechnologieën te combineren, het toepassingsmoment te wijzigen, te spelen met de dosering en de werkingsduur af te stemmen op de gewenste stikstofafgiftepatronen gedurende het jaar.

Onze vaardigheden, kennis en ervaring combineren

Met iTurf combineren we al onze vaardigheden, kennis en ervaring om meststofprogramma’s te creëren die naadloos aansluiten op het onderhoudsschema/speelseizoen. Ons doel is om nooit buitensporig veel stikstof toe te dienen, maar te weinig willen we zeker voorkomen. We willen ons gebruik van stikstof zo nauwkeurig mogelijk afstemmen om een uiterst effectieve respons teweeg te brengen. Door te kijken naar de hoeveelheid N die per hectare per week wordt toegediend, zal duidelijker worden hoe we de toevoer van voedingsstoffen kunnen optimaliseren om betere grasmatten te creëren.

Nu hebben we dus de middelen om uw voedingsprogramma nader onder de loep te nemen. Door de stikstoftoediening in meer detail te bekijken, kan uw bemestingsprogramma verder worden afgestemd om een betere grasmat te creëren. iTurf is geen kant-en-klare aanpak, maar een planningstool die ons team van voedingsspecialisten in overleg met de klant gebruikt om de voedingsstoffeninputs op een duidelijke manier in kaart te brengen.

Wilt u een demonstratie van het programma om uw wekelijkse meststoffenbehoefte in kaart te brengen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.