Agromaster verlaagt CO2-voetafdruk

De keuze voor Agromaster CRF's verbetert de opbrengst en verlaagt de CO2-voetafdruk van de boerderij

2 min

Moderne landbouw brengt veel uitdagingen met zich mee. Er zijn de voor de hand liggende uitdagingen van het weer, plagen en ziekten die allemaal van invloed kunnen zijn op de gewasopbrengst. Maar telers moeten nu ook rekening houden met uitdagingen van een veel grotere aard.

Nu steeds meer bekend wordt over de opwarming van de aarde door de uitstoot van kooldioxide, moeten telers rekening houden met de milieueffecten van hun landbouw. De opwarming van de aarde is een enorme taak om aan te pakken, maar innovatieve gewasvoedingsoplossingen van ICL betekenen dat elke teler eenvoudige stappen kan nemen die de duurzaamheid aanzienlijk kunnen verbeteren.

Hoe Agromaster de CO2-voetafdruk van gewassen verbetert

Experimenten hebben aangetoond dat het gebruik van Agromaster CRF de CO2-voetafdruk van een aardappelgewas met 11% kan verminderen. Voor elke 10.000 ha aardappelgewassen komt deze vermindering van de CO2-voetafdruk overeen met het 1.496 keer rond de wereld rijden met een doorsnee auto, het planten van 387.664 bomen of de totale jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.108 Europese burgers.

Agromaster reduces the carbon footprint of crops

Agromaster verbetert de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen

Het geleidelijke en beheerste vrijkomen van stikstof uit ICL’s Agromaster meststoffen met gecontroleerde afgifte zorgt ervoor dat gewassen meer van de toegepaste stikstof opnemen, zodat er minder in het milieu terechtkomt. Door de afgifte van voedingsstoffen slim af te stemmen op de groeisnelheid van het gewas, verbeteren Agromaster CRF’s de efficiëntie van het voedingsstoffengebruik. In de praktijk kunnen telers die Agromaster gebruiken hun minerale inputs verminderen terwijl ze dezelfde of zelfs hogere opbrengsten behalen.

 

In een reeks aardappelproeven om het gebruik van Agromaster in plaats van ureum of KAS (calciumammoniumnitraat) als stikstofbron te onderzoeken, kwam telkens hetzelfde resultaat naar voren. Met Agromaster kunnen telers de hoeveelheid toegediende N met 20% verminderen en een vergelijkbare of hogere opbrengst behalen. Agromaster verhoogde de NUE en verminderde uitspoeling, vervluchtiging en N2O-emissies in vergelijking met andere stikstofbronnen.

De relatie tussen stikstof en CO2-voetafdruk

Hoe vertaalt een vermindering van het stikstofgebruik met 20% zich in een vermindering van de CO2-voetafdruk met 11%? Bij gebruik van Agromaster is er een vermindering in dieselgebruik dankzij minder bemesting. Maar het andere belangrijke deel van de berekening is de CO2-voetafdruk van de productie van stikstofmeststoffen. Bij de productie van stikstofmeststoffen zoals ureum en CAN wordt kooldioxide geproduceerd, dus als er wordt overgeschakeld op Agromaster en de totale stikstofgift wordt verminderd, gebruiken boerderijen minder stikstofmeststoffen, wordt de totale CO2-voetafdruk van het gewas kleiner en wordt dezelfde of een hogere opbrengst behaald.

Difference in carbon footprint of potatoes

Het verschil in CO2-voetafdruk tussen aardappelen geteeld met een 100% stikstofgift met ureum of een 80% stikstofgift met Agromaster.

 

Voordelen voor landbouwbedrijven en wereldwijd

Wereldwijd is stikstof de voedingsstof die het meest wordt toegepast. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) meldt dat landbouwbedrijven in 2020 113.291.696 ton stikstof hebben gebruikt. Met zulke cijfers is het duidelijk dat elke verbetering in de stikstofefficiëntie een groot verschil kan maken. Dit potentieel om stikstofverliezen te verminderen met als bijkomend voordeel de vermindering van de CO2-uitstoot, toont aan waarom de keuze voor Agromaster zinvol is voor het landbouwbedrijf en voor de planeet.