CRF Drip

Meer mogelijkheden met gecontroleerd vrijkomende meststoffen bij druppelirrigatie

april 10, 2024
2 min

Fertigatie is een uitstekende methode om gewassen zowel water als  voeding te geven via druppelirrigatie. Door wateroplosbare of vloeibare meststoffen te mengen met irrigatiewater, kan voeding direct aan de plant worden toegediend via de driptape. In diverse vollegronds- en tuinbouwgewassen -voornamelijk in de teelt van (zacht)fruit-, wordt deze techniek al volop toegepast.

Het wordt steeds droger

Met het steeds veranderende klimaat en daarmee toenemende droogte in Noord-Europese landen, zijn steeds meer telers geïnteresseerd in druppelirrigatie, ook in de akkerbouw. Er zijn goede mogelijkheden voor druppelirrigatie in de  akkerbouw, het toevoegen van de juiste (hoeveelheid) meststoffen naast fertigatie kan nog wel voor uitdagingen zorgen.

 

Ontwikkeling van CRF-Drip toepassing bij fertigatie

CRF-Drip, ontwikkeld om de uitdagingen van fertigatie aan te pakken, geeft telers optimale mogelijkheden om CRF en irrigatie gelijktijdig te kunnen toepassen. Telers profiteren optimaal van de voordelen van druppelirrigatie en tegelijkertijd kunnen de nodige voedingsstoffen worden toegediend met gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF).

Met CRF-Drip worden CRF meststoffen gecombineerd met druppelirrigatie. Deze meststoffen kunnen breedwerpig en/of in de rij worden toegepast, waardoor ze uitstekend geschikt zijn voor moderne landbouwpraktijken.  De techniek van druppelirrigatie blijft hetzelfde, het belangrijkste  verschil  is dat er met CRF-drip eenvoudig en efficiënt meststoffen toegediend kunnen worden ten gunste van de gewasontwikkeling. Naast het druppelirrigatiesysteem is er daarnaast geen uitgebreid meststoffendoseersysteem meer nodig.

 

CRF-Drip biedt vele voordelen

  • Eenmalige toediening van de CRF-meststof bij het planten of zaaien is voldoende
  • Gedurende het hele groeiseizoen is er voldoende voeding beschikbaar voor de plant
  • Geen behoefte aan watergift bij regenval
    (bij fertigatie moet altijd water worden toegediend om de plant van voeding te voorzien)
  • CRF-meststoffen zijn voordeliger dan wateroplosbare meststoffen voor fertigatie. Minder arbeidsintensief in gebruik.
  • Kleiner risico op fouten.
  • Minder waterverbruik (bij fertigatie is voor- en naspoelen nodig)

Druppelirrigatie

In Zuid-Europese landen is druppelirrigatie al een vertrouwd beeld, terwijl het in Noord-Europa nog relatief nieuw is.  Deze methode wint echter snel aan populariteit, ook in de Benelux

Druppelirrigatie houdt in dat water tussen de gewassen direct in de bodem wordt toegediend. Dit biedt diverse voordelen, waaronder het verminderen van piekarbeid, water- en energieverbruik.  Voorveel gewassen dit de ideale manier van bewateren, omdat het water geleidelijk en in de juiste hoeveelheid bij de plant terechtkomt.

Door middel van een pomp, filtersysteem, slangensysteem, energiebron en waterbron, kan het veld geïrrigeerd worden met een minimale impact op water- en energiegebruik.  Kortom, het is een efficiënte manier van irrigeren.

De gebruikte slangen zijn vaak ‘driptapes’: dunwandige slangen met  druppelopeningen. Via labyrintjes wordt de druk gelijkmatig verdeeld, wat zorgt voor een gecontroleerde afgifte van water.  Verschillende leveranciers bieden deze driptapes aan; het is raadzaam om advies in te winnen bij deskundige partijen, omdat het cruciaal is om de techniek goed aan te leggen om eventuele fouten te voorkomen.

ICL is wereldmarktleider op het gebied van CRF-meststoffen. In samenwerking met dealers hebben we CRF-Drip ontwikkeld tot een veilig, robuust systeem dat eenvoudig is toe te passen. Onafhankelijke proeven hebben aangetoond dat met CRF-Drip minstens dezelfde gewasopbrengsten worden behaald als met fertigatie, maar tegen lagere kosten.