Producten

Alle producten (77)
Product naam
N
P2O5
K2O
Extra nutriënten
Werking

Een goede start in de lente: Agroblen® 16-8-8+4,5CaO+2MgO+9SO3 8-9M. NPK meststof met hoog stikstofgehalte, speciaal voor najaarsbemesting voor jonge aanplant.

18-5-11+7CaO+2MgO+9SO3 | 2-3M is een analyse die speciaal is ontwikkeld voor nieuwe vollegrondsplantingen in aardbeien en andere zachtfruitgewassen. Het maakt een snelle groei en ontwikkeling van gewassen mogelijk en is ideaal voor rijenbemesting.

18-6-11+4CaO+2MgO | 3-4M heeft een analyse die speciaal is ontwikkeld voor nieuwe plantingen in aardbeien en andere zachtfruit gewassen. Het maakt een snelle groei en ontwikkeling van gewassen mogelijk en is ideaal voor rijenbemesting

Agroblen® 19-8-9+8MgO+11SO3 heeft een analyse die geschikt voor aardbeien moederplanten. Het maakt een snelle groei en ontwikkeling van het gewas mogelijk en is ideaal voor rijenbemesting.

Agroblen® 20-0-20+2MgO+35SO3 | 5-6M is een 100% gecoate meststof speciaal voor lelies en zachtfruit.

Agroblen® 24-0-21-19SO3 | 3-4M is een 100 % gecoate meststof speciaal voor Zantedeschia's en lelies.

eqo.x - ICL’s nieuwe biologisch afbreekbare afgiftetechnologie. De werkingsduur 1-2 M is geschikt voor teelten zoals tulpen, pootaardappelen en uien.

eqo.x - ICL’s nieuwe biologisch afbreekbare afgiftetechnologie. De werkingsduur 2-3 M is geschikt voor teelten zoals consumptieaardappelen, uien en mais.

eqo.x - ICL’s nieuwe biologisch afbreekbare afgiftetechnologie. De werkingsduur 3-4 M is geschikt voor middellange teelten zoals bijvoorbeeld peen.

Een maximaal resultaat met minimale inspanning

Ideale levensduur voor middel- tot lange cycli van gewassen zoals aardappelen en andere groenten die in open veld worden geteeld.

Een maximaal resultaat met minimale inspanning. Ideaal voor gewassen die een korte tot middellange werkingsduur behoeven.

Een maximaal resultaat met minimale inspanning

Een maximaal resultaat met minimale inspanning. Gecontroleerd vrijkomende meststof voor gewassen met een korte tot middellange cyclus van groei.

Agroleaf Power Calcium voorkomt en corrigeert calciumtekorten en is daarmee ideaal voor calciumgevoelige gewassen zoals sla, kool en fruit.

Agroleaf Power High K is een premium wateroplosbare bladmeststof met ons gepatenteerde M-77 pakket voor een optimale bladvoeding.

Agroleaf Power High P is een bladvoeding voor knolinitiatie in aardappelen en een betere wortelontwikkeling in jonge gewassen.

Agroleaf Power Magnesium bevat NPK, magnesium en zwavel om magnesiumtekorten te verhelpen en te voorkomen. Hiermee stimuleert het de fotosynthese en helpt bij gewasherstel, stressverlichting en celstrekking.

Agroleaf Power Total is een premium wateroplosbare bladmeststof met alle essentiële elementen, inclusief het ICL M-77® voor een optimale bladopname.

Agrolution pHLow 114 voorkomt kaliumtekorten en heeft een sporenelementenpakket voor een efficiënte toevoer van voedingsstoffen. Dit terwijl de zuiverheid, oplosbaarheid en verzurende eigenschappen verstoppingen van het irrigatiesysteem voorkomen.

Bekijken 20 van 77
Toon meer producten