Duurzaamheid in de landbouw verbeteren met eqo.x

ICL's eqo.x CRF afgiftetechnologie creëert de perfecte meststof voor een duurzame teelt.

4 min

Loop een willekeurige stad binnen en vraag wat een boer doet, en je zult waarschijnlijk als antwoord krijgen: “Ze verbouwen voedsel.” Historisch gezien was dat misschien zo, maar elke boer zal je vertellen dat er nu veel meer bij komt kijken. Met ons toegenomen begrip van de invloed die menselijke activiteiten hebben op het milieu, moeten we ons allemaal meer bewust zijn van de gevolgen van onze beslissingen op het milieu.

Met de groeiende wereldbevolking is een van de uitdagingen waar landbouwbedrijven voor staan het verhogen van de opbrengst en de kwaliteit van gewassen en tegelijkertijd het milieu beschermen. Gewassen hebben voedingsstoffen nodig om een overvloedige oogst van hoge kwaliteit te produceren. Planten nemen veel van deze voedingsstoffen op uit de bodem, maar door herhaalde oogsten raken de beschikbare voedingsstoffen uitgeput.

Het belang van meststoffen

Het toedienen van meststoffen vult de voedingsstoffen in de bodem aan en zorgt ervoor dat toekomstige gewassen toegang hebben tot de voedingsstoffen die ze nodig hebben. Het gebruik van meststoffen is cruciaal voor duurzaam landgebruik. Maar hier hangt een prijskaartje aan. Naast de financiële kosten van de meststoffen en de brandstof die wordt gebruikt om ze op het veld toe te dienen, zijn er ook milieukosten.

 

Er is echter ook goed nieuws. Er is steeds meer bewijs dat het omarmen van duurzame teeltmethoden beter is voor de planeet en voor de winstgevendheid van boerenbedrijven.

Voordelen van duurzaamheid

Om dit punt aan te tonen, kunnen we kijken naar ICL’s innovatieve nieuwe eqo.x-afgiftetechnologie, die te vinden is in onze Agrocote- en Agromaster-producten. ICL’s eqo.x is een coating voor gecontroleerde afgifte van meststoffen voor de vollegrondsteelt. De eqo.x release technologie levert dezelfde hoge prestaties die onze klanten gewend zijn van onze bestaande CRF meststofcoatings, maar met het extra voordeel dat zodra de voedingsstoffen vrijkomen, de meststofcoating snel en volledig biologisch wordt afgebroken.

Hoe kan de keuze voor eqo.x helpen bij duurzaamheid? Eerst moeten we begrijpen wat een eqo.x CRF-meststof is. CRF-meststoffen zijn gecoate meststoffen. Een speciale coating omhult elke korrel met voedingsstoffen en regelt de snelheid, het patroon en de timing van het vrijkomen van voedingsstoffen. Hoewel de technologie innovatief is, is het basisprincipe eenvoudig:

  • water uit de grond dringt door de coating,
  • de voedingsstoffen beginnen op te lossen
  • vervolgens worden de voedingsstoffen via het CRF-systeem vrijgegeven, klaar voor de planten

Werkingsprincipe van eqo.x

 

Het onderscheidende kenmerk van CRF-meststoffen is dat de coating de snelheid van afgifte van voedingsstoffen regelt op basis van de bodemtemperatuur. Bij lagere bodemtemperaturen groeit het gewas langzamer, waardoor de planten minder voedingsstoffen nodig hebben. In warmere omstandigheden verhoogt de CRF de snelheid waarmee voedingsstoffen vrijkomen, in overeenstemming met de hogere behoefte aan voedingsstoffen van de planten.

Voedingsstoffen afgestemd op de gewasbehoeften

De aangepaste afgiftesnelheid zorgt ervoor dat planten de juiste voedingsstoffen op het juiste moment krijgen, wat de opbrengst en kwaliteit van het gewas verbetert. In tegenstelling tot conventionele meststoffen, waarbij voedingsstoffen kunnen uitlogen in de bodem buiten het bereik van de plantenwortels, nemen planten met CRF-meststoffen met eqo.x release technologie een groter deel van de toegediende voedingsstoffen op. In de praktijk kan dit betekenen dat één enkele toepassing van een eqo.x meststof met gecontroleerde afgifte een gewas het hele groeiseizoen van de benodigde voedingsstoffen kan voorzien. Conventionele meststoffen kunnen meerdere toepassingen nodig hebben om dezelfde beschikbaarheid van voedingsstoffen gedurende het hele groeiseizoen te garanderen.

Voordelen van duurzaamheid eqo.x

CRF-meststoffen met eqo.x-afgiftetechnologie, zoals Agrocote en Agromaster, kunnen de opbrengst en kwaliteit van gewassen verbeteren en de duurzaamheid van de landbouw vergroten door:

  1. de efficiëntie van het nutriëntengebruik (NUE) tot 80% te verbeteren dankzij de temperatuurgestuurde afgifte van nutriënten
  2. de impact op het milieu te verminderen door het verlies van voedingsstoffen tot 50% te beperken
  3. het leveren van hogere of vergelijkbare opbrengsten met een lagere kunstmestgift
  4. vermindering van het aantal benodigde kunstmesttoepassingen dankzij de coating die de timing van de toediening beheert in plaats van meerdere keren over het veld te moeten rijden, waardoor tijd en brandstof worden bespaard
  5. een consistente, voorspelbare toediening van voedingsstoffen gedurende het hele groeiseizoen.

Met deze voordelen is het duidelijk dat CRF’s een uitstekend mechanisme zijn voor telers om duurzaamheid te verbeteren. Maar de eqo.x release technologie heeft nog  een voordeel: de coating breekt snel af en laat geen resten achter in de bodem.

 

Voldoen aan komende wetgeving

ICL’s eqo.x release technologie is een uitstekend hulpmiddel voor boeren die hun duurzaamheid willen verbeteren. Een van de doelen van de Europese Farm to Fork Strategy en de EU Bodemstrategie voor 2030 is een vermindering van het verlies van voedingsstoffen met minimaal 50% in 2030 en de implementatie van biologische afbreekbaarheidseisen voor CRF-coatings. Onze eqo.x meststoffen met gecontroleerde afgifte leveren een verbeterde efficiëntie in het gebruik van voedingsstoffen om het verlies van voedingsstoffen te verminderen en de opbrengst en kwaliteit te verbeteren, en ze worden snel en volledig biologisch afgebroken zodra de voedingsstoffen vrijkomen, waardoor er geen residuen in de bodem achterblijven.

Voor telers die hun opbrengst willen verbeteren, hun mestgift willen verminderen en hun duurzaamheid willen verbeteren, zijn onze eqo.x. meststoffen met gecontroleerde afgifte technologie een uitstekende keuze.