Bemestingsadvies voor het telen van aardbei

Ontdek alles wat je wil weten over de bemesting van aardbei: praktische tips, geschikte producten, veldproeven met aardbeiplanten, effectieve toepassingen voor maximale opbrengst.

Advies voor het telen van aardbei (Fragaria ananassa)

 • Aardbei groeit optimaal in een groeimedium met een pH tussen 5,5 en 6,5.

 • In bodems met een hoge pH (boven 7,5) kunnen tekorten ontstaan, met name aan fosfaat, maar ook aan micronutriënten (ijzer)..

 • In bodems met een lage pH (onder 5,5) kunnen tekorten aan fosfaat, molybeen en calcium ontstaan.

 • De beste opbrengsten worden behaald wanneer aardbeien worden geteeld op voldoende losse grond, rijk aan organisch materiaal.

 • Aardbeien zijn zeer gevoelig voor wortelverstikking. Om dit verschijnsel te voorkomen worden aardbeien meestal in bedden geplant of op substraat geteeld..

 • Irrigatie is cruciaal voor een hoge aardbei-opbrengst. Het wortelstelsel van de plant is oppervlakkig, met 80–90% in de bovenste 15 cm in zwaardere grond, en 50% in de bovenste 15 cm in goed gedraineerde zandgrond. Veelvuldig en kortstondig irrigeren is daarom nodig voor maximale productie.

 • Druppelirrigatie is de meest toegepaste watergeefmethode. Daarmee is het niet alleen mogelijk exact de hoeveelheid water te doseren, maar ook om voedingsstoffen toe te dienen door het gebruik van wateroplosbare meststoffen, bijvoorbeeld Agrolution.

Aardbeien in groei
Aardbeienkwekerij

Rol van (macro)elementen

Stikstof

Bevordert hoge opbrengsten en zorgt voor vegetatieve groei van het gewas. Speelt een belangrijke rol in de synthese van eiwitten, die rechtstreeks betrokken zijn bij groei en opbrengst.

Fosfaat

Stimuleert de ontwikkeling van en daarmee een goed wortelstelsel. Dit is een voorwaarde voor bloei en dus voor het aantal vruchten en het behouden ervan. Fosfaat is tevens essentieel voor de juiste energiehuishouding in de plant en bevordert de celdeling.

Kalium

Verbetert het transport van suikers naar de vruchten. Bevordert enzymatische reacties. Reguleert de waterhuishouding, met name via de huidmondjes. Kalium verbetert het suikergehalte van de vruchten en zorgt voor een diepe vruchtkleur.

Calcium 

Stimuleert celwandstabiliteit en geeft de plant een sterke structuur. Calcium bevordert de weerstand tegen ziekten.  Het zorgt ook voor een betere houdbaarheid.

Magnesium 

Magnesium is het centrale element van het chlorofylmolecuul en speelt een belangrijke rol in fotosynthese. Magnesium verhoogt de Fe-benutting en is drager van fosfaat in de plant. Helpt een diepgroene vruchtkleur te bereiken.

Zwavel

Zwavel is een structuurcomponent van eiwitten. Betrokken bij de omzetting van anorganische stikstof in eiwit. Een structuurcomponent van diverse enzymen. Een katalysator in chlorofylproductie.

Nutriëntgebreken

   

Fosfaatgebrek                       

   

Magnesiumgebrek                      

IJzergebrek      

Chloridegevoeligheid

Aardbei wordt beschouwd als één van de meest gevoelige gewassen voor zoutschade in het algemeen, en voor chloride in het bijzonder. Door chloride aangetaste bladeren hebben droge en bruine bladranden, broze bladeren, terwijl de plantgroei stagneert en de wortels of de hele plant afsterven. De maximaal toelaatbare chlorideconcentratie in irrigatiewater is 1.5 mmol/l; ook afhankelijk van overige elementen/ballastzouten.

Bemestingsmethoden

Fertigatie in open veld en beschermde teelt

Omdat druppelirrigatie voor dit gewas algemeen gebruik is, wordt bemesting doorgaans toegediend via fertigatie in de vorm van volledig oplosbare meststoffen. Daarbij worden de verhoudingen N-P-K-Ca-Mg per groeistadium afgestemd op de behoeften van het gewas.

In de bodem moeten de behoeften van aardbei worden gedekt door:

 1. Elementen van nature aanwezig in het irrigatiewater (met name calcium en magnesium, maar ook sporenelementen).
 2. Elementen al aanwezig in de bodem (NPK).
 3. Extra toevoeging van meststoffen aan de bodem (CRF).
 4. Aanvullende meststoffentoediening via de druppelleiding.

Bladbemesting

Een methode die veel wordt toegepast bij de bemesting van aardbei is meststoffen in de tank mengen met gewasbeschermingsproducten. Bladbemesting stimuleert de ontwikkeling van de plant, maakt de planten beter bestand tegen abiotische factoren (bijv. droogte, hitte, koude bodem) en vult mineralentekorten aan    

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF)

CRF’s worden toegepast in aardbei om de nodige werkzaamheden te beperken en de veldproductiviteit te verhogen. Daarbij is CRF een zekere keuze ten tijde van droogte en overmatige neerslag.

Normaal volstaat een enkele gift van een goed samengestelde CRF-korrel, zoals Agroblen. Toediening vindt plaats vóór het planten voor 60-70% van de minerale behoefte van het gewas. Toediening van aanvullende wateroplosbare meststoffen via fertigatie wordt ook vaak gecombineerd.

Substraatteelt in (folie)kassen

In gecontroleerde, beschermde omgevingen reageert aardbei zeer goed op een intensief bemestingsschema. In Nederland wordt dit met succes toegepast.

Er zijn voedingsformules voor fertigatie verkrijgbaar die specifiek zijn afgestemd op substraatteelt, bijvoorbeeld Agrolution.

Het is moeilijk om een algemeen bemestingsadvies te geven voor substraatteelten. Sterker nog: informatie over de watersamenstelling en de behoeften van het ras zijn noodzakelijk om een nauwkeurig bemestingsadvies te kunnen geven.

In substraat moeten de behoeften van de aardbeiplant worden gedekt door:

 • Elementen die van nature aanwezig zijn in het irrigatiewater
 • Aanvullende meststofopname door druppelleiding

Een wateranalyse is essentieel voor het juiste bemestingsadvies.

Interessante veldproef

Blauwe bes en Agrolution pHLow
Polen

8.4

opbrengststijging

V&A

Vragen die we kregen uit het veld

 • In het algemeen vindt de eerste toediening van wateroplosbare meststof 5-15 dagen na het planten plaats. In substraatteelten is het nodig om vrijwel direct te beginnen met het toedienen van wateroplosbare meststoffen.

 • Nee, calciumnitraat kan niet in dezelfde tank worden gemengd met een fosfaatproduct. Dit kan neerslaan en de druppelaars verstoppen. Is er geen tweede tank, gebruik dan Agrolution Special. Agrolution Special is een unieke range wateroplosbare producten met NPK + Ca + MgO in hetzelfde product.

Meer weten of heb je een andere vraag?

Enkele van onze aanbevelingen:

Agroblen

Voor aardbeien die het allerbeste verdienen

18-5-11+7CaO+2MgO+9SO3

18-5-11
+TE

Bekijk product

Agrolution pHLow

Geef je gewassen precisievoeding voor een gezonde groei met deze NPK-formule met hoog kaliumgehalte.

114

11-10-40
+TE

Bekijk product

Agrolution Special

Een speciale meststof voor speciale groei

125

7-14-35
+TE

Bekijk product