Bemestingsadvies voor het telen van aardbei

Alles wat je wilt weten over de bemesting van aardbei, best practices, geschikte producten, veldproeven en meer.

Advies voor het telen van aardbei (Fragaria ananassa)

 • Aardbei groeit optimaal in een groeimedium met een pH tussen 5,5 en 6,5.

 • In bodems met een hoge pH (boven 7,5) kunnen tekorten ontstaan, met name aan fosfaat, maar ook aan andere micronutriënten (ijzer)..

 • In bodems met een laag pH (onder 5,5) kunnen tekorten aan fosfaat, Mo en Ca ontstaan.

 • De beste opbrengsten worden behaald wanneer aardbeien worden geteeld op diepe, vruchtbare grond, rijk aan organisch materiaal.

 • Aardbeien zijn zeer gevoelig voor wortelverstikking. Om dit verschijnsel te voorkomen worden aardbeien meestal in bedden geplant of op substraat geteeld..

 • Temperaturen onder 14 graden kunnen nadelig zijn voor de ontwikkeling en kwaliteit van de bloemen.

 • Irrigatie is cruciaal voor een hoge aardbei-opbrengst. Het wortelstelsel van de plant is oppervlakkig, met 80–90% in de bovenste 15 cm in klei, en 50% in de bovenste 15 cm in goed gedraineerde zanderige leemgrond. Veelvuldig en kortstondig irrigeren is daarom nodig voor maximale productie.

 • Druppelirrigatie is de meest toegepaste watergeef- en bemestingsmethode. Daarmee is het niet alleen mogelijk exact de hoeveelheid water te doseren, maar ook om voedingsstoffen toe te dienen door het gebruik van wateroplosbare meststoffen.

Rol van voedingsstoffen

Stikstof

Bevordert hoge opbrengsten en zorgt voor vegetatieve groei van het gewas. Speelt een belangrijke rol in de synthese van eiwitten, die rechtstreeks betrokken zijn bij groei en opbrengst.

Fosfaat

Stimuleert de ontwikkeling en daarmee een goed wortelstelsel. Een voorwaarde voor bloei en dus voor het aantal vruchten en het behouden ervan. Essentieel voor de juiste energiehuishouding in de plant. Bevordert celdeling.

Kalium

Verbetert het transport van suikers naar de vruchten. Bevordert enzymatische reacties. Reguleert de waterhuishouding, met name via de huidmondjes. Verbetert het suikergehalte van de vruchten. Vermindert de gevoeligheid voor allerlei soorten abiotische en biotische vormen van stress. Zorgt voor een diepe vruchtkleur, stevig vruchtvlees, betere vorm en hogere totale opbrengst.

Calcium 

Stimuleert celwandstabiliteit en geeft de plant zo een sterke structuur, en bevordert de weerstand tegen ziekten.  Het zorgt ook voor een betere houdbaarheid.

Magnesium 

Is het centrale element van het chlorofylmolecuul en speelt een belangrijke rol in fotosynthese. Verhoogt Fe-benutting. Drager van fosfaat in de plant. Is zowel een activator als een bestanddeel van veel enzymen. Helpt een diepgroene vruchtkleur te bereiken.

Zwavel

Een structuurcomponent van eiwitten en peptiden. Betrokken bij de omzetting van anorganische stikstof in eiwit. Een structuurcomponent van diverse enzymen. Een katalysator in chlorofylproductie.

IJzer

Essentieel voor eiwitten en chlorofylsynthese Belangrijke factor voor veel enzymen, speelt een rol bij energie-overdracht en ademhalingsstelsels.

Mangaan 

Belangrijke rol in de fotosynthese: Hill-reactie (H2O-splitsing), elektronentransport, CO2-assimilatie. Vorming van riboflavine, ascorbinezuur en caroteen.

Borium

Translocatie van suikers en koolhydraten. Bestuiving en zaadproductie Celdeling en celwandvorming, betrokken bij Ca-opname en -gebruik.

Nutriëntgebreken

VoedingsstofBeschrijving
StikstofZowel de vegetatieve groei als de fruitproductie zijn ernstig beperkt. Lichtgroene tot gele bladeren, jongere bladeren zijn nog vrij groen van N die gemobiliseerd is uit oudere bladeren.Â
Donkerrode & paarse & gele tot lichtgroene bladeren. De opbrengst is verminderd en de vruchten zijn bleek, kort en dik.Â
FosfaatP deficient planten hebben zwakke wortels, zijn stunted, en produceren kleine donkere, doffe, grijsgroene bladeren.Â
De bladeren worden paars tot bruin op het hele blad of op de distale randen (zie foto's).Â
Fosforgebrek komt het meest voor bij een te lage pH-waarde van de bodem (7,0).Â
KaliumDe oude bladeren zijn het gevoeligst, ze vertonen marginale verbranding en een donkere verkleuring.Â
Het verlengde van de bladsteel tot in het middelste blad wordt donkerder en de bases van de andere blaadjes worden ook necrotisch.Â
De gekartelde uiteinden en randen van de oudere bladeren worden rood en verdrogen. Het breidt zich geleidelijk tussen de nerven naar binnen uit tot het grootste deel van het blad is aangetast.
De jongste bladeren buigen naar beneden en hun randen worden verschroeid. Stunting en necrose van de jongste bladeren en van de groeipunten bovenaan de plant. Marginale bladvergeling kan ook optreden bij ernstigere deficiënties. Volwassen en oudere bladeren zijn over het algemeen onaangetast. Ernstige deficiÃnten veroorzaken bloemabortus en de dood van het groeipunt, uitlopers en bladstelen kunnen donkere laesies ontwikkelen. Vruchten zijn kleiner en hebben een harde textuur, de wortelgroei is ook minder. Verbrande bladpunten en plooien helpen om deze aandoening te onderscheiden van een B-deficiÃ"ntie die leidt tot vervormde en dikkere bladeren.Â
CalciumVergeeling van oudere bladeren, beginnend tussen de hoofdnerven, die een smalle groene rand behouden, in ernstige situaties ontwikkelt zich een lichte bruine verbranding in de gele gebieden. Jongere bladeren worden minder aangetast. Vruchten van planten met een Mg-tekort zijn lichter van kleur en zachter van textuur. De opbrengst is lager. Een tekort komt vooral voor op velden waar veel N- of K-meststoffen zijn gebruikt.Â
MagnesiumVergeeling van oudere bladeren, beginnend tussen de hoofdnerven, die een smalle groene rand behouden. In ernstige situaties ontwikkelt zich een lichte bruine verbranding in de gele gebieden. Jongere bladeren worden minder aangetast. Vruchten van planten met een Mg-tekort zijn lichter van kleur en zachter van textuur. De opbrengst is lager. Een tekort komt vooral voor op velden waar veel N- of K-meststoffen zijn gebruikt.
IronDe vergeling verschijnt het eerst op jongere bladeren en is duidelijk interveinaal. Alle andere bladeren blijven donkergroen. Bij ernstige tekorten vervagen ook de kleine nerven en kunnen de bladeren uiteindelijk verbranden, vooral als ze worden blootgesteld aan sterk zonlicht. Tot het moment dat de bladeren bijna helemaal wit worden, herstellen ze zich na toediening van ijzer. Wordt meestal waargenomen bij het kweken in alkalische (pH > 7,0) of kalkrijke bodems en kan ook worden veroorzaakt door overbekalking, slechte drainage of hoge concentraties metaalionen in de bodem of voedingsoplossing.

   

Fosfaatgebrek                       

   

Magnesiumgebrek                      

IJzergebrek      

Chloridegevoeligheid

Aardbei wordt beschouwd als één van de meest gevoelige gewassen voor zoutschade in het algemeen, en voor chloride in het bijzonder. Door chloride aangetaste bladeren hebben droge en bruine bladranden, broze bladeren, terwijl de plantgroei stagneert en de wortels of de hele plant afsterven. De maximaal toelaatbare chlorideconcentratie in irrigatiewater is 1.5 mmol/l; ook afhankelijk van overige elementen/ballastzouten.

Chloride hoger dan 0,5% in de droge stof van de plant wijst op chloridetoxiciteit.

Bemestingsmethoden

Fertigatie in open veld en beschermde teelt

Omdat druppelirrigatie voor dit gewas algemeen gebruik is, wordt bemesting doorgaans toegediend via fertigatie in de vorm van volledig oplosbare meststoffen. Daarbij worden de verhoudingen N-P-K-Ca-Mg per groeistadium afgestemd op de behoeften van het gewas.

In de bodem moeten de behoeften van aardbei worden gedekt door:

 1. Elementen van nature aanwezig in het irrigatiewater
 2. Elementen al aanwezig in de bodem
 3. Extra toevoeging van meststoffen aan de bodem
 4. Aanvullende meststoffentoediening via de druppelleiding

Bladbemesting

Een methode die veel wordt toegepast bij de bemesting van aardbei is meststoffen in de tank mengen met gewasbeschermingsproducten. Bladbemesting stimuleert de ontwikkeling van de plant, maakt de planten beter bestand tegen abiotische factoren (bijv. droogte, hitte, koude bodem) en biotische factoren (bijv. nematoden, plagen en ziekten) en vult mineralentekorten aan    

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF)

Steeds vaker worden CRF’s toegepast in aardbei om de nodige werkzaamheden te beperken en de veldproductiviteit te verhogen.

Normaal volstaat een enkele gift van een goed samengestelde CRF-korrel, zoals Agroblen, vóór het planten voor het leeuwendeel van de minerale behoefte van het gewas, waarmee hoge opbrengsten worden behaald. Toediening van aanvullende wateroplosbare meststoffen via fertigatie wordt ook vaak toegepast.

Substraatteelt in (folie)kassen

In gecontroleerde, beschermde omgevingen reageert aardbei zeer goed op een intensief bemestingsschema. In Nederland wordt dit met enorm succes toegepast.

Er zijn voedingsformules verkrijgbaar die specifiek zijn afgestemd op substraatteelt; bijvoorbeeld Agrolution.

Het is moeilijk om een algemeen bemestingsadvies te geven voor substraatteelten. Sterker nog: informatie over de watersamenstelling en de behoeften van het ras zijn noodzakelijk om een nauwkeurig bemestingsadvies te kunnen geven.

In substraat moeten de behoeften van de aardbeiplant worden gedekt door:

 • Elementen die van nature aanwezig zijn in het irrigatiewater
 • Aanvullende meststofopname door druppelleiding

Een wateranalyse is essentieel voor het juiste bemestingsadvies.

Detail van aardbei
Beeld van professioneel aardbeigewas

Q&A

Hier lees je een aantal veelgestelde vragen die we kregen van telers over het telen van aardbei.

 • In het algemeen vindt de eerste toediening van wateroplosbare meststof 5-15 dagen na het planten plaats. In substraatteelten is het nodig om vrijwel direct te beginnen met het toedienen van wateroplosbare meststoffen.

 • Nee, calciumnitraat kunt u niet in dezelfde tank mengen met een fosfaatproduct. Dit kan neerslaan en de druppelaars verstoppen. Heeft u geen tweede tank, gebruik dan Agrolution Special. Agrolution Special is een unieke range wateroplosbare producten met NPK + Ca + MgO in hetzelfde product.

Meer weten of heb je een andere vraag?

Gerelateerde gewassen

Ontdek andere gewassen