Grotere opbrengst bij aardappelen met Agrocote Max

15

opbrengststijging
Agrocote® Max is getest in een proef met aardappelen door het proefstation voor precisielandbouw van Van Den Borne Aardappelen.

Proefstation voor precisielandbouw van Van Den Borne Aardappelen

Trail

15

opbrengststijging

Hoofdconclusies

Het object met Agrocote Max leverde de hoogste opbrengst op. Deze was 14% hoger dan die van het object met een nitrificatieremmer (DMPP) en die van het object dat een standaardbehandeling kreeg met reguliere meststoffen.

Doel

Opbrengst bij aardappelen meten, en uitspoeling van stikstof op zandgrond onderzoeken.

Proefdetails

Proefstation

Proefstation voor precisielandbouw van Van Den Borne Aardappelen

Gewas

Aardappel

Product

Agrocote

Beoordelingen

Stikstofuitspoeling op zandgrond

Behandelingen

Er werden drie verschillende behandelingen uitgevoerd:

  1. standaardbehandeling, 3 toepassingen,
  2. gecontroleerd vrijkomende meststof Agrocote Max, eenmalige toediening,
  3. meststof met nitrificatieremmer, toepassing tijdens het planten.

De voortgang en resultaten werden nauwkeurig gemeten met behulp van drones, bodemscans en analyses van de waterkwaliteit en biomassa.

Behandelingen

Er werden drie verschillende behandelingen uitgevoerd:

  1. standaardbehandeling, 3 toepassingen,
  2. gecontroleerd vrijkomende meststof Agrocote Max, eenmalige toediening,
  3. meststof met nitrificatieremmer, toepassing tijdens het planten.

De voortgang en resultaten werden nauwkeurig gemeten met behulp van drones, bodemscans en analyses van de waterkwaliteit en biomassa.

Andere interessante proeven

Pootaardappelen met Agrocote Max
Proefcentrum Zwaagdijk, Nederland, 2015
Trail

12

opbrengststijging
Prei met Agrocote Max
België, 2016
Trail

4

Verkoopbare opbrengst