Maaien: essentieel voor het onderhoud van uw gazon

Maaien behoort tot het essentiële onderhoud van gazon en is een taak die u het vaakst moet uitvoeren om een gazon in goede conditie te houden.

4 min

Het heeft niet alleen een belangrijk effect op de samenstelling, de kwaliteit en het uiterlijk van de grasmat, maar ook op de ontwikkeling van wortels en scheuten – en dus de dichtheid en slijtvastheid van het oppervlak. Voor een perfect gazon is het cruciaal dat het maaien op de juiste manier gebeurt.

Welke maaihoogte?

Elke specifieke maaihoogte komt een bepaalde grassoort ten goede. Langdurig te kort maaien verzwakt elk gazon en leidt tot de aanwezigheid van meer mos, beemdgras (een onkruidgras) en laaggroeiende onkruiden als liggend vetmuur (Sagina procumbens) en paardenbloem (Taraxacum officinale). Het gras te lang laten stimuleert echter ruwe grassoorten en resulteert in een meer open grasmat met een geringe dichtheid. Dit biedt rechtopgaande onkruidsoorten de gelegenheid het gras binnen te dringen, waardoor het gazon gevoeliger wordt voor ziektes en infecties.

De maaihoogte moet gedurende het jaar variëren, rekening houdend met de weersomstandigheden en de groeisnelheid. Over het algemeen moet het gras in de zomer korter worden gehouden. De groei is dan sterker en de hoeveelheid zonlicht gunstig. Tijdens langere perioden met droog en warm weer moet u de maaihoogte echter altijd verhogen om de stress te verminderen.

In onderstaande tabel staan de aanbevolen maaihoogtes voor de graszaadmengsels uit het LandscaperPro-assortiment.

 

Landscaper Pro Seed MixAanbevolen maaihoogteLaat het gras niet langer groeien dan:
Performance30-60 mm80 mm
Finesse15 mm23 mm
Sun & Shade30-60 mm80 mm
Supreme40-70 mm90 mm
Rapid25 mm35 mm

 

Hoe vaak moet u maaien?

Het gras vaak genoeg maaien om de groei bij te houden is even belangrijk als het kiezen van de juiste maaihoogte. In de lente en zomer (afhankelijk van het weer) moet u vaker maaien dan in het late najaar en in de winter. Zoals aangegeven in bovenstaande tabel mag het gras niet te hoog groeien. Dit heeft een slechte maaikwaliteit en overmatig veel maaiafval tot gevolg. Verwijder bij een maaibeurt nooit meer dan een derde van het bladweefsel.

Tips voor gazons van topkwaliteit

Varieer de maairichting: de richting waarin het gras wordt gemaaid, moet bij elke maaibeurt worden afgewisseld om de vorming van een ‘vleug’ te voorkomen. Het gras zou zich dan in één richting ontwikkelen en op een vlakke wijze gaan groeien. Dat is onaantrekkelijk en maakt het gazon gevoeliger voor betreding.

Verwijder maaisel: afhankelijk van de kwaliteit en omvang van de groenvoorziening moet de beslissing worden genomen om het maaisel te laten liggen of af te voeren. Het verwijderen van maaisel voorkomt hergebruik van voedingsstoffen met als gevolg dat er meer meststoffen nodig zijn om een gezonde groei te ondersteunen. Maaisel laten liggen maakt de grasmat beter bestand tegen droogte en geeft het gras in de zomer een goede kleur. Op termijn zal het gras echter gevoeliger worden voor ziektes en infecties, en voor het binnendringen van onkruiden, beemdgras en wormen.

Maai wanneer het droog is (indien mogelijk): gras moet bij voorkeur altijd onder droge omstandigheden worden gemaaid, hoewel dit niet altijd mogelijk is. Maaien wanneer het gras droog is, zorgt ervoor dat de maaimachine de beste prestaties levert met een nette snede en een fraai maaibeeld. Het maaien van nat gras vergroot de kans op ‘scheuren’ met als gevolg een minder aantrekkelijk resultaat en gras dat gevoeliger is voor ziektes en infecties.

 

Selectie van maaimachines

Maaier kiezen: kooimaaier of cirkelmaaier?

Kooimaaiers, ook wel cilindermaaiers of messenkooimaaiers genoemd, hebben een roterende trommelvormige kooi met scherpe messen. Samen met een vaste onder- of grondplaat zorgen deze voor een ‘knip’-effect. Het aantal messen binnen de kooi bepaalt de kwaliteit van de snede. Een groter aantal messen verkleint de ruimte tussen de pieken en dalen tijdens het maaien. Dit resulteert in een gelijkmatiger maaibeeld.

Een kooimaaier met een snijcilinder bestaande uit acht tot elf messen verdient de voorkeur voor siergazons van hoge – kwaliteit met voornamelijk fijne grassoorten (Landscaper Pro-graszaad: Finesse). Cirkelmaaiers hebben een geslepen, horizontaal draaiend mes en zijn meer geschikt voor grovere grassoorten en hogere maaihoogten dan kooimaaiers (Landscaper Pro-graszaad: Performance, Sun & Shade, en Supreme). De kwaliteit van de snede is minder aantrekkelijk en daardoor van invloed op het uiterlijk. Cirkelmaaiers mulchen het geproduceerde maaisel echter wel en de zuigende werking van het mes ondersteunt een opgaande groeiwijze en verwijdert vuil van onderop de grasmat.

Zowel kooi- als cilindermaaiers zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten, van handmaaiers tot machines met drie of meer maaiunits. De keuze van de machine is afhankelijk van de grootte en vorm van het te maaien terrein. Welke keuze u ook maakt, het is belangrijk dat de messen goed geslepen blijven. Scherpe messen zorgen voor een rechte snede en mooi gedefinieerde maaibanen die langer meegaan en fraaier van kleur zijn. Dit resulteert in een optimaal uiterlijk. Stompe messen leveren een rafelige rand op. Dit beïnvloedt niet alleen de kleur en het uiterlijk, maar maakt het gras ook gevoeliger voor ziektes en infecties.

 

Uw machine instellen voor de locatie

Besteed bij elke maaibeurt vooral aandacht aan de instellingen van de machine met betrekking tot de kenmerken van de locatie. Doet u dat niet, dan kunnen er problemen ontstaan die u eenvoudig had kunnen voorkomen, zoals: ‘scalperen’ vanwege een onjuiste maaihoogte voor de contouren van de grond, ‘kauwen’ als gevolg van botte messen of een verkeerde instelling, ‘ploegen’ omdat het gras te hoog is voor de maaihoogte en ongelijkmatig maaien wanneer een beschadigd ondermes leidt tot verschillende maaihoogtes aan het einde van de maaikooi. Ook kan na verloop van tijd een ‘wasbord’ (golvend oppervlak) ontstaan als het terrein steeds in dezelfde richting wordt gemaaid.

 

Samenvatting

Vaak en goed maaien is essentieel om een gazon van topkwaliteit te verkrijgen. Let op de juiste maaihoogte voor het type gras en de juiste frequentie voor de groeikracht, en zorg dat uw maaimachine correct is afgesteld.