Het zoutniveau van de bodem beheren

In dit artikel leggen we uit wat de beste manier is om het zoutgehalte in uw gras te beheren.

februari 14, 2022
2 min

Hogere bodemsaliniteit van uw grasveld?

  1. Een hoger zoutgehalte wordt veroorzaakt door een toename in zoutionen: Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Cl, SO4-2, HCO3, NO3.
  2. Zoutionen komen in de bodem terecht via mineralen die oplossen, irrigatiewater, meststoffen, bodemverbeteraars, een hoge grondwaterstand, bespuitingen met zout water en onvoldoende uitspoeling.
  3. Een hoog zoutgehalte in de bodem kan de volgende problemen veroorzaken: watertekort, verstoring in de ionenbalans (voedingsstoffen) en een slechte permeabiliteit van de bodem. Bodems met een hoog zoutgehalte worden geclassificeerd als zoutrijk, natriumrijk of zout- en natriumrijk.

 

Golf course at sea

 

Maatregelen

  1. Beoordeel de locatie om het potentiële risico te bepalen.
  2. Beperk de toediening van zout door de keuze van het type meststof. Gebruik zouttolerante grasrassen.
  3. Laat zout uit de wortelzone uitspoelen.
  4. Controleer de waterkwaliteit en pas deze indien mogelijk aan. Zorg dat de voedingsstoffen in balans zijn.
  5. Stimuleer een goede beworteling.
  6. Monitor de omstandigheden en stuur zo nodig bij (seizoensgebonden).