De optimale meststof voor aardappel nader bekeken

Bij het monitoren van de kwaliteitskenmerken van opgeslagen aardappelen blijkt dat evenwichtige gewasvoeding resulteert in een betere kwaliteit knollen.

januari 28, 2022
2 min

Voortdurende monitoring van opgeslagen aardappelen van een veldproef met meststoffen in Frankrijk leverde een aantal waardevolle bevindingen. Met de meststof Polysulphate werd een evenwichtige gewasvoeding bereikt, en dat resulteerde in een betere kwaliteit van de knollen over een langere periode.

 

Bemestingsstrategie optimaliseren

In een veldproef met aardappel in Amiens, Noord-Frankrijk, werd de prestatie van de meststoffen Polysulphate en ICL PotashpluS vergeleken met die van andere kaliummeststoffen. Bij de oogst van de aardappelen in oktober werden monsters van elke behandeling (controle zonder potas, 300 eenheden K2O met KCl, hetzelfde aantal met Polysulphate, met ICL PotashpluS, en met SOP) opgeslagen en daar regelmatig gewogen om eventueel verlies te meten.

Gewicht is echter niet de enige maatstaf die belangrijk is voor aardappelen. Het gaat met name om de droge stof, omdat die direct van invloed is op het olie-absorberend vermogen van gefrituurde producten en de textuur van gekookte aardappelen. Droge stof is ook een indicator voor de kans op stootblauw, waarbij een hoger drogestofgehalte vaak gelijk is aan meer schade.

 

Franse frites voor de wetenschap

Drie maanden lang deden Frederic Carnec and Matthieu De Villenau, agronomen bij ICL in Frankrijk, voedseltechnologische tests om het zo belangrijke gehalte droge stof in de monsters van verschillende meststofbehandelingen te beoordelen. De Villenau paste hiervoor dezelfde hydrometertest toe die in de aardappelverwerkende industrie veel wordt gebruikt. Deze test meet automatisch en snel van elk aardappelmonster het gewicht in water en berekent het drogestofgehalte, zetmeelpercentage, onderwatergewicht en specifiek soortelijk gewicht.

 

De taak van Frederic Carnec was het nauwkeurig snijden en frituren van de aardappelen en het meten van de kwaliteit van de frites. Uit dit onderzoek bleek dat de meststoffen Polysulphate en PotashpluS bijdragen aan een betere kwaliteit aardappel dan alternatieve voedingsproducten met kalium.

 

Bemestingsstrategie van veld tot tafel

Deze focus op de details en eisen binnen de toeleveringsketen is een belangrijk onderdeel van hoe wij Polysulphate, de natuurlijke meststof met meerdere voedingsstoffen, in de markt zetten. Het werk van onze teams agronomen laat zien dat als telers investeren in deze bemestingsproducten, gemaakt van het natuurlijke mineraal polyhaliet, ze niet alleen bij de oogst kunnen rekenen op een goed rendement, maar bij een gewas als aardappel ook tijdens de opslag.

 ICL fertilizers, Polysulphate and ICL PotashpluS, improved french fry quality.

ICL meststoffen Polysulphate en ICL PotashpluS verbeterden de kwaliteit van frites.