Aandacht voor het bestrijden van plagen en ziekten

Hygiëne is een factor waar een kwekerij jaarrond rekening mee moet houden, aldus Carl Mason, onze technische adviseur voor Noordoost-Engeland.

maart 15, 2022
2 min

Het motto ‘Start Clean, Stay Clean’ is daarbij een goed uitgangspunt. Daarmee houd je plagen en ziektepopulaties tot een minimum beperkt en vernietig je pathogenen die grote problemen kunnen veroorzaken als planten worden blootgesteld aan stress of verzwakken.

Het kernprincipe is om het teeltgebied te reinigen en weer terug in een neutrale staat te brengen om nieuwe planten de best mogelijke start te geven. Zoals we allemaal weten nemen de beschikbare chemische opties voor gewasbescherming alarmerend snel af, waardoor het een steeds grotere uitdaging wordt om uitbraken van plagen en ziekten te bestrijden. Dat maakt het des te belangrijker dat we de geschikte producten kiezen en ze in de juiste hoeveelheden toepassen om structuren, irrigatieleidingen, spuittanks en zelfs personen te ontsmetten.

 

  1. Het is een goede gewoonte om alle grondbedekking, wanden en paden vrij te houden van onkruid en de ruimte tussen planten te vegen, omdat hiermee de kans op plagen en ziekten wordt verminderd. Het wordt aanbevolen een hoogwaardig ontsmettingsmiddel te gebruiken, in de juiste dosering, en daarmee alle oppervlakken te behandelen, inclusief wanden en paden, voordat u de nieuwe planten binnenbrengt.
  2. In een ideale wereld gebruikt u nieuwe potten, bakjes en, waar mogelijk, onderstellen. Maar omdat het in deze tijd belangrijk is om zoveel mogelijk te recyclen, moeten potten, bakjes en onderstellen worden uitgespoeld om al het organisch materiaal te verwijderen. Daarna is het zaak ze grondig te ontsmetten. Lees altijd het productetiket: bij sommige ontsmettingsmiddelen moeten de potten eerst een tijd lang vochtig gehouden worden voordat u ze weer kunt vullen met groeimedia.
  3. Om te voorkomen dat zich algen ophopen op en binnenin de structuur moeten kassen en tunnels jaarlijks worden gereinigd en regelmatig worden ontsmet. Dit draagt ook bij aan de bestrijding van allerlei plagen, zoals witte vlieg en rode spint.
  4. Verder is het van belang dat u irrigatieleidingen reinigt en doorspoelt. Hiermee doodt u niet alleen pathogenen die in de leidingen leven, maar verwijdert u ook eventuele ophopingen van meststof of kalkaanslag. Gebruik ook hiervoor een hoogwaardige, geschikte reinigingsoplossing in de juiste dosering. Dit proces werkt het beste en het veiligste als het wordt uitgevoerd voordat u nieuwe planten plaatst.
  5. Spuittanks moeten na elk gebruik worden uitgespoeld. Dit is met name belangrijk als met de tank biologische nematodeproducten worden toegediend, omdat elk chemisch residu schadelijk kan zijn voor deze nuttige organismen.
  6. Wat betreft bioveiligheid is het goed om alle bezoekers aan te melden en door een voetbad te laten lopen voordat ze de locatie betreden. Natuurlijk moeten ook alle medewerkers de nodige voorzorgsmaatregelen treffen, zoals voetbaden nemen en handschoenen dragen, om de kans dat ze pathogenen overdragen tussen planten te minimaliseren.

Hoewel dit geen volledige lijst is van alle hygiënische maatregelen voor kwekerijen, worden hier de zes basispraktijken besproken die alle kwekerijen zouden moeten hanteren om te helpen plagen en ziekten te bestrijden. Uiteraard is het afhankelijk van welke planten die u teelt of strengere protocollen wellicht beter passen bij uw bedrijf.

De kernboodschap luidt dat de tijd van curatieve chemicaliën op zijn eind loopt, en dat een proactievere aanpak vanaf het begin voortaan de verstandige manier is om plagen en ziekten te voorkomen.