Meer opbrengst in bloemkool met Agromaster

13

Opbrengst verhoging
Gestuurd door de bodemtemperatuur zorgt Agromaster ervoor dat de stikstof vrij komt, passend bij de behoefte van de plant. Hierdoor verhoogt de opbrengst - tot wel 13%.

Fußgönheim
2022

Trail

13

Opbrengst verhoging

Hoofdconclusies

Hogere opbrengsten – tot 13% meer
Gestuurd door de bodemtemperatuur, komt de stikstof vrij conform de behoefte van de plant.
Dit verhoogt de marktbare opbrengst met 4 ton/ha.

Minder toepassingen – lagere kosten
Een éénmalige dosering met Agromaster maakt meerdere bemestingstoepassingen overbodig waardoor ongeveer  35 €/ha  op arbeid en brandstof kan worden bespaard.

20% lagere doseringen  – en tot 31% hogere NUE
Agromaster is veel efficiënter dan behandelde stikstofmeststoffen (urease- en nitrificatieremmers) en reguliere stikstofmeststoffen, dankzij de technologie voor gecontroleerde afgifte. Een verlaging van de stikstofdosering van 20% en
daarbij hogere opbrengsten, leiden tot 31% meer NUE.
Dit komt neer op 42 kg extra opbrengst per kg toegediende stikstof.

Positief investeringsrendement – extra 4778 €/ha
Opbrengstverhoging verhoogt de winst en maakt Controlled Release Fertilizers (CRF) een betrouwbare oplossing voor bemesting in de volle grond.

Doel

Het evalueren van de voordelen van een éénmalige dosering Agromaster op stikstofgebruiksefficiëntie en de opbrengst van bloemkool.

Dit is vergeleken met gesplitste toepassingen van dubbel geremd ureum en reguliere stikstof meststoffen.

Proefstation en opstelling

F. Grenzmann, Gerandomiseerd blokontwerp met 4 herhalingen

Proefdetails

Proefstation

Fußgönheim

Beoordelingen

Totale verse biomassa,
Marktbare opbrengst, NUE

Behandelingen

BehandelingStikstofdosering kg/haTijdpad
Geen stikstof--
Dubbel geremd ureum
KAS
155
77
Voor planten
30 dagen na planten
Agromaster 100%232Voor planten
Agromaster 80%186Voor planten

Alle behandelingen kregen dezelfde hoeveelheid P en K via TSP en ICL PotashpluS.

*voor deze proef is Agromaster gebruikt door volledig gecoat ureum met eqo.x-coatingtechnologie te combineren met ongecoate stikstof. Eqo.x is ICL’s volledig biologisch afbreekbare coatingtechnologie voor gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

 

Behandelingen

BehandelingStikstofdosering kg/haTijdpad
Geen stikstof--
Dubbel geremd ureum
KAS
155
77
Voor planten
30 dagen na planten
Agromaster 100%232Voor planten
Agromaster 80%186Voor planten

Alle behandelingen kregen dezelfde hoeveelheid P en K via TSP en ICL PotashpluS.

*voor deze proef is Agromaster gebruikt door volledig gecoat ureum met eqo.x-coatingtechnologie te combineren met ongecoate stikstof. Eqo.x is ICL’s volledig biologisch afbreekbare coatingtechnologie voor gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

 

Resultaten

 

 

Cumulatieve maandelijkse afgifte van N tijdens gewascyclus

Gecontroleerde afgifte van stikstof vermindert verliezen door uitspoeling, vervluchtiging en denitrificatie.

 

Juli 2022Augustus 2022September 2022Oktober 2022
30%78%95%100%

 

Economische evaluatie

Verschillen t.o.v.
Ureum + KAS
Bruto
inkomen
Extra kosten bemesting
€/ha
Extra kosten toedienen bemesting
€/ha
Bruto winst
Agromaster
100% stikstofdosering
+4977-233+35+4778
Agromaster
80% stikstofdosering
+2008-135+35+1908

De economische evaluatie werd uitgevoerd op basis van de werkelijke marktprijs van de gebruikte meststoffen en de verkoopprijs van bloemkool.
Bron: www.selinawamuchil.com/insights/prices/duitsland/bloemkool-en-broccoli/

 

 

 

 

 

 

 

 

Ui met Agromaster
Wiewiórczyn in Polen, 2023
Trail

9

opbrengststijging
Aardappel met Agromaster
IASP, Berge, Duitsland, 2022
Trail

24

Stijging van de NUE
Wortelen met Agromaster
Neuhofen in Duitsland
Trail

9

opbrengststijging