Bemestingsadvies voor het telen van tomaat

Alles wat je wilt weten over de bemesting van tomaat, best practices, geschikte producten, veldproeven en meer.

Advies voor het telen van tomaat (Solanum lycopersicum)

  • Tomaat presteert het best in een goed gedraineerde bodem met een pH tussen 5,5 en 6,5.

  • Een pH hoger dan 7,5 leidt sneller tot tekorten aan B, Cu, Fe, Mn, P en Zn. In een bodem met een pH lager dan 5,5 zijn tomaten vatbaar voor tekorten aan P, Mo, en Ca.

  • Tomaat groeit optimaal bij temperaturen tussen 18 en 27 ºC.

  • In de vroege vruchtontwikkelingsfase is het meeste water nodig, tijdens het rijpen is dat veel minder. Lichte waterstress in de rijpingsfase zorgt zelfs voor steviger vruchten, hoger suikergehalte en betere houdbaarheid, maar kan leiden tot kleinere vruchten.

Nutriëntenbehoeften

Geschatte nutriëntenopname (kg/t):

NP2O5K2OMgOSO3CaO
1.30.462.9

Bron: IPNI

Dynamische nutriëntenopname in de loop van het teeltseizoen

Rol van nutriënten

Belangrijkste parameterNP2O5K2OMgOSO3CaO
Opbrengst+++++
Vegetatieve groei++++++
Vruchtzetting- (*)
Aantal vruchten+
Vrucht stevigheid+
Kleur+++
TSS+
+ = verbeterd; - = verslechterd; +/- = variërende resultaten, afhankelijk van de toegepaste dosering voedingsstof.

Nutriëntentekortenkorten

VoedingsstofBeschrijving
StikstofAlgemene chlorose van de oudere bladeren op een plant. Langzamere groei en kleinere planten; Minder bloemen en verminderde opbrengst
FosforPlanten ontwikkelen zich zeer traag, zijn zelfs op volwassen leeftijd belemmerd; helderder van kleur dan normaal, onderste bladoppervlak is grijsgroen. Bladeren rollen omhoog bij ernstige tekorten; Komt voor op kalkrijke en zware bodems, waar P kan worden vastgelegd
KaliumDe symptomen verschijnen op jonge, volgroeide bladeren, met necrose van de randen en de uiteinden.
In gevorderde stadia is necrose zichtbaar in de interveinale ruimtes tussen de hoofdnerven, samen met interveinale chlorose. Komt vaker voor op licht uitgeloogde bodems
CalciumNecrose van de bladbasis, blossom-end rot (instorting van het distale deel van de vrucht). De tekorten zijn ernstig in bodems met een pH lager dan 5, zoutgehalte, hitte
MagnesiumSymptomen verschijnen eerst op oudere bladeren, algemene chlorose terwijl de nerven groen blijven
In ernstige gevallen verschroeid door necrose tussen de nerven. Het kan voorkomen op zanderige bodems en wanneer hoge K-graad wordt toegepastd
ZwavelDe symptomen lijken op die van N-tekort, maar de chlorose is uniform en algemeen in de hele plant, inclusief jongere bladeren.
Er ontstaat een typische roodachtige kleur op de bladstelen en nerven.
BoriumSymptomen beginnen meestal op jonge bladeren, als lichtere kleur. Ernstige gebreken verschijnen op oudere bladeren als interveinale chlorose, die zich ontwikkelt tot een diep geeloranje tint.
Broze bladeren die opgerolde randen kunnen vertonen, kurkachtige steeluiteinden bij tomaten.
ChloorAbnormaal gevormde bladeren, met duidelijke interveinale chlorose, chlorose komt voor op gladde vlakke depressies in het interveinale gebied van het blad. In meer gevorderde gevallen verschijnt er een karakteristieke bronzing op de bovenkant van volwassen bladeren. De plant komt voor in sterk uitgeloogde gebieden in het binnenland.
KoperGekrulde bladeren, met naar beneden gebogen bladstelen. Kan zich uiten in een lichte algehele chlorose samen met een permanent verlies van turgor in de jonge bladeren, recent volgroeide bladeren vertonen een netvormige, groene adering met gebieden die bleken tot een witachtig grijs.
IJzerIJzertekort begint als een interveinale chlorose van de jongste bladeren, evolueert naar een algemene chlorose en eindigt als een totaal gebleekt blad. Chlorose aan de basis van de bladeren, met wat groen net, tot het moment dat de bladeren bijna helemaal wit worden, herstellen zich na toediening van ijzer.
MangaanIn vroegere stadia verschijnt lichte chlorose op de jonge bladeren, in ernstigere gevallen vertonen volwassen bladeren netvormige nerven. Daarna ontwikkelen de bladeren bruingrijze necrose langs de nerven. Het komt voor op bodems met een hoge pH en kalkrijke bodems, of op te kalkrijke bodems.
MolybdeenEen vroeg symptoom voor molybdeentekort is algehele chlorose, vergelijkbaar met stikstofgebrek, maar zonder de roodachtige verkleuring aan de onderkant van de bladeren. Opwaartse kromming van de bladeren en gevlekte vlekken, die zich ontwikkelen tot grote interveine chlorotische gebieden bij ernstige tekorten.
ZinkHet veroorzaakt verdunning van planten en oprollen van jonge bladeren, er kunnen grijsbruine tot bronskleurige plekken op de bladeren ontstaan. Het komt voor op alkalische bodems of wanneer veel P wordt toegepast.

Bron: https://vikaspedia.in

Tomaten klaar voor de oogst
Vers te oogsten tomaten

Adviezen & Artikelen

Q&A

Hier lees je een aantal veelgestelde vragen die we kregen van telers over het telen van tomaat.

  • Dat is afhankelijk van het actuele voedingsstoffengehalte van uw bodem. Daarom kunt u het beste uw bodem eerst testen voordat u de tomaten gaat bemesten.

  • Zorg voor een constant vochtgehalte voor uw planten. Gebruik een uitgebalanceerde meststof. Werk niet te dicht bij de wortels van de tomatenplant. Controleer de pH van uw bodem vooraf aan het planten. Voeg calcium toe via bodem- of bladbemesting.

  • De voedingsbehoeften van tomaat veranderen in de loop van het seizoen en verschillen per groeifase. Voor een optimaal gewas moet de samenstelling van de meststof en de hoeveelheid meststof worden afgestemd op de groeifase.

Meer weten of heb je een andere vraag?

Verwante gewassen

Ontdek andere gewassen