Gecontroleerd vrijkomende meststoffen in een notendop

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF) worden steeds populairder onder telers en agronomen over de hele wereld, maar wat maakt ze eigenlijk zo bijzonder?

3 min

Gecoate of gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF) worden steeds populairder en krijgen veel aandacht van telers en agronomen over de hele wereld.

Door nieuwe regelgeving wordt er steeds minder uitspoeling van stikstof toegestaan. Eén manier om hieraan te kunnen voldoen, is door simpelweg minder meststoffen toe te dienen. Het is wetenschappelijk bewezen dat gecoate meststoffen voor een hogere productie en gewassen van betere kwaliteit zorgen. De resultaten met deze meststoffen zijn minstens zo goed als met standaardmeststoffen. En dat terwijl er tot wel 25% minder meststoffen worden toegediend! Het voordeel daarvan is dat er minder voedingsstoffen uitspoelen en dat er minder vaak hoeft te worden bemest.

CRF’s worden gebruikt in alle land- en tuinbouwgewassen over de hele wereld. Elke situatie en elk klimaat vraagt om een specifieke bemestingsstrategie. Door het verschil in tijd die elke CRF-korrel nodig heeft om de voedingsstoffen af te geven, kan de werkingsduur uiteenlopen van zes weken tot maar liefst achttien maanden.

CRF’s zijn meststoffen met een of meer primaire macro-, meso- of micronutriënten in een gecoate korrel. Er zijn verschillende soorten coatings die de voedingsstoffen geleidelijk afgeven. Vaak wordt voor elk gewas een specifiek mengsel geproduceerd om het juiste voedingsstoffengehalte te bereiken. Er is een breed scala aan producten verkrijgbaar; van 100% gecoate NPK-meststoffen met sporenelementen tot gedeeltelijk gecoate mengsels (N en/of P en/of K) met of zonder sporenelementen.

De speciale CRF-coating

Dit zijn allemaal CRF-producten! Het belangrijkste van een CRF is de coating zelf. Het verschil in coatingpercentages is van invloed op de directe beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant en op de uitspoeling tijdens het groeiseizoen. Het type coating is ook belangrijk. Voorbeelden van coatings zijn een harscoating, een sulfaatcoating met een hogere startafgifte of E-Max technologie. Elk van deze coatings heeft zijn eigen specifieke kenmerken. De afgifte van voedingsstoffen wordt beïnvloed door het vochtgehalte en de bodemtemperatuur. Bij hars- of sulfaatcoatings wordt het afgiftemechanisme voornamelijk bepaald door de dikte van de coating.

Er zijn ook gecoate producten verkrijgbaar waarbij het afgiftepatroon wordt beïnvloed door de microbiologie in de bodem. Hoe snel de macro- en micronutriënten worden afgegeven, hangt met name af van de combinatie van voedingsstoffen en het type coating dat wordt gebruikt. Als de combinatie van voedingsstoffen en coating niet goed gekozen wordt, worden niet alle macrovoedingsstoffen (of met name de micro-elementen) afgegeven. En voedingsstoffen die in de korrel achterblijven, kunnen niet door de plant worden gebruikt.

 

Controlled Release Fertilizer E-Max working principle

 

Wat zijn de voordelen van CRF’s?

Voor de beste resultaten is het belangrijk een CRF te kiezen die voldoet aan de behoeften van een bepaald gewas en daarbij rekening te houden met bodemtype, temperatuur en teeltmethode. Kijk ook naar de manier waarop de afzonderlijke elementen worden afgegeven en de periode waarin de CRF zijn voedingsstoffen afgeeft. Bij najaarsteelt van prei is de voedingsbehoefte anders dan bij winterteelt van prei.

  • Er is sprake van betere plantengroei door de constante en gelijkmatige beschikbaarheid van voedingsstoffen.
  • De toediening van meststoffen kan met 20-25% worden verminderd, aangezien het risico van uitspoeling minimaal is. Natuurlijk worden zelfs met een CRF de mineralen die aanwezig zijn in het wortelmilieu weggespoeld als het regent, maar met een CRF worden er direct nieuwe voedingsstoffen afgegeven.
  • De mogelijke positieve effecten van het gebruik van een CRF zijn onder andere een hogere opbrengst, een betere kwaliteitsverdeling, een uniformere sortering, een grotere knol en een hoger plantgewicht. Doordat de plant gelijkmatig en geleidelijk groeit, is hij minder gevoelig voor schade en ziekten zoals bladluis of echte meeldauw, en vertoont hij minder gebreken.

 

Hoe kiest u de juiste CRF?

Het is voor telers niet altijd even makkelijk om te zien wat precies de verschillen zijn tussen de diverse CRF’s en dat maakt het lastig om een CRF te kiezen die afgestemd is op hun gewasbehoeften, de klimaatomstandigheden en natuurlijk hun budget. Misschien wel het belangrijkste aspect is de efficiëntie: worden er gedurende de gehele groeifase voldoende voedingsstoffen afgegeven voor de plant?

Leveranciers van CRF’s kunnen u adviseren over specifieke bemestingsvragen en in overleg met de producent (bijvoorbeeld ICL ) kunnen telers vrijblijvend advies op maat krijgen. Het is zelfs mogelijk om een schematische weergave te maken van de afgifte van voedingsstoffen in de loop van de tijd, per voedingsstof en daarbij rekening te houden met alle relevante omstandigheden.

ICL heeft een zeer breed assortiment CRF-producten, zoals Agroblen, Agromaster en Agrocote. Al onze CRF-producten hebben verschillende soorten coatings, verschillende coatingpercentages en verschillende werkingsduren en zijn dus geschikt voor een breed scala aan gewassen.

Onze productiemethoden voldoen aan drie verschillende ISO-normen en alle producten voldoen aan REACH.