Opslag en omgang met meststoffen

Meststoffen bevatten grote hoeveelheden voedingsstoffen. Aan de hand van deze praktische checklist zorgt u ervoor dat meststoffen op de juiste manier worden opgeslagen en mee omgegaan.

2 min

Meststoffen bevatten grote hoeveelheden voedingsstoffen. Daarom is het belangrijk dat ze goed worden opgeslagen en beheerd. Bij de opslag kan er van alles misgaan. Denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van voedingsstoffen als gevolg van kapotte, beschadigde of lekkende verpakkingen; onverantwoord gebruik als gevolg van slechte beveiliging; bewaren van vervallen producten waardoor meer meststoffen worden opgeslagen dan nodig en de risico’s toenemen; en het ontbranden van oxiderende stoffen in meststoffen (bijv. nitraten) als gevolg van een brand of andere ramp. Meststoffen kunnen schadelijk zijn als ze in het oppervlaktewater of grondwater terechtkomen.

 

Checklist: opslag van meststoffen

 1. Reserveer een gebouw of ruimte uitsluitend voor de opslag van meststoffen. Zorg dat dit gebouw of deze ruimte gescheiden is van kantoren, oppervlaktewater, aangrenzende woningen en waterlichamen. Houd meststoffen ook gescheiden van pesticiden en bescherm ze tegen extreme hitte en overstromingen. Gebruik een opslagruimte met een ondoordringbare vloer en secundaire inperking die zich niet in de buurt bevindt van plantaardig materiaal en gebieden met veel verkeer.
 2. Het gebouw of de opslagruimte dient afgesloten te zijn en duidelijk gemarkeerd te zijn als opslagruimte voor meststoffen. Hang bordjes op ramen en deuren van het gebouw om brandweerlieden in geval van brand of een lekkage te informeren over de meststoffen en andere producten die aanwezig zijn in het gebouw. Er moeten goed toegankelijke brandblussers aanwezig zijn en de noodcontactgegevens moeten bekend zijn.
 3. Zet grote vaten of zakken op pallets zodat deze niet rechtstreeks op de vloer staan. Gebruik voor kleinere containers schappen met een opstaande rand om te voorkomen dat de containers uit het schap glijden. Stalen leggers zijn gemakkelijker schoon te houden dan hout in geval van een lekkage.
 4. Sla zuren op in ruimtes met een ondoordringbare vloer, waarbij alle oppervlakken aflopen naar een neutralisatieput om eventuele lekkages op te vangen. Zorg dat geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn.
 5. Zorg dat binnen de algemene ruimte geschikte materialen aanwezig zijn voor het opruimen van gemorste vloeistoffen (bijv. absorberende materialen) en vaste stoffen (bijv. schep, stoffer en blik, bezem en emmers).
 6. Er mogen geen levensmiddelen, dranken, tabaksproducten of veevoeders aanwezig zijn in opslagruimtes met algemene kasvoorraden.
 7. Als u van plan bent om grote bulktanks op te slaan, zorg dan voor een inperkingsgebied dat groot genoeg is om 125% van de inhoud van de grootste bulkcontainer in te perken. Let extra op met voorraden geconcentreerde producten; maak gebruik van secundaire inperking.
 8. Open zakken en dozen met meststoffen met een stanleymes of schaar; sluit open verpakkingen goed af en bewaar ze op een droge plaats in de opslagruimte.
 9. Bewaar meststoffen in hun oorspronkelijke verpakking, tenzij deze beschadigd is; etiketten moeten zichtbaar en leesbaar zijn. Gebruik nooit verpakkingen van levensmiddelen en dranken voor opslag.
 10. Werk de inventaris actief bij wanneer u chemicaliën toevoegt aan of verwijdert uit de opslag, en zorg dat alle materialen worden voorzien van de datum waarop ze zijn gekocht. Verwijder producten die niet meer mogen worden gebruikt volgens het meest recente advies van de milieubeschermingsautoriteiten.
 11. Zorg voor een actieve mechanische temperatuurregeling en voldoende ventilatie. Er mogen geen directe warmtebronnen aanwezig zijn (ramen waar de zon door schijnt, stoomleidingen, ovens etc.).
 12. Bewaar meststoffen nooit in een put of een voorziening met een put die niet meer wordt gebruikt.
 13. Zorg dat de opslagruimte goed bereikbaar is voor leveringen en andere vormen van gebruik.