Meststoffen in de top 10 van beste technologische oplossingen

Meststoffen staan in de top 10 van de belangrijkste opkomende technologieën in een rapport dat is uitgegeven door het World Economic Forum (WEF).

oktober 13, 2021
2 min

Het World Economic Forum (WEF) brengt vooraanstaande internationale politici, CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld en andere leiders bij elkaar om vorm te geven aan mondiale, regionale en industriële agenda’s. Elk jaar selecteert het WEF een reeks technologieën die in potentie belangrijke voordelen kunnen opleveren voor samenlevingen en economieën.

 

Technologie is de oplossing

In hun recente rapport worden slimme, ecologisch verantwoorde meststoffen aangemerkt als een baanbrekende technologie die agrariërs kan helpen de gewasproductie op een duurzame manier te verhogen.

 

Slimmere meststoffen voor telers

De gecontroleerd vrijkomende meststoffen van ICL worden in dit rapport specifiek vermeld omdat onze gewasvoedingsproducten afgiftepatronen bieden die exact aansluiten op de behoeften van specifieke gewassen of teeltomstandigheden.

Naast de gecontroleerd vrijkomende meststoffen brengt ICL ook Polysulphate en de daarop gebaseerde meststoffen op de markt. Deze meststoffen bevatten meerdere voedingsstoffen en zijn afkomstig uit de ICL-mijn in het Britse Boulby, de enige polyhalietmijn ter wereld. Hier worden recordhoeveelheden gewonnen van dit natuurlijke mineraal dat van nature een langdurig afgiftepatroon heeft. Dat betekent dat planten gedurende een langere periode worden voorzien van belangrijke voedingsstoffen.

Zowel gecontroleerd vrijkomende meststoffen als Polysulphate hebben het dubbele voordeel dat ze én meer effectieve gewasvoeding leveren én minder milieuproblemen door uitspoeling van niet-opgenomen voedingsstoffen veroorzaken.

 

Onze bijdrage aan duurzame precisielandbouw

Onze gecontroleerd vrijkomende meststoffen en meststoffen met langdurige afgifte zijn dus internationaal erkend als een oplossing voor duurzame landbouw. Volgens het rapport van het WEF kunnen met dit type meststoffen aanzienlijk meer voedingsstoffen de gewassen bereiken, wat resulteert in hogere opbrengsten met minder meststof.